Education

Geen onderzoek naar bijverdiengrens

De nationale ombudsman gaat voorlopig geen onderzoek doen naar de bijverdiensten van studenten in 2008. Hij vindt het wel opvallend dat bijna twintigduizend studenten hun basisbeurs en ov-kaart moeten terugbetalen.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer verzamelde de afgelopen weken ruim 150 klachten over de bijverdiengrens. Daarover klagen studenten ieder jaar, schrijft hij aan de Tweede Kamer, maar dit jaar ging het om “veel grotere aantallen”.

Dat zou kunnen liggen aan de informatieverstrekking door DUO over een verandering in de bijverdienregeling, vermoedden kamerleden en studentenorganisaties. Vanaf 2008 geldt voor studenten een bruto inkomensgrens, in plaats van een netto inkomensgrens. Het ‘verzamelinkomen’ mocht over 2008 niet meer bedragen dan 12.916,17 euro. In de praktijk zou dat nauwelijks verschil maken, werd destijds verzekerd.

Maar in maart kregen bijna twintigduizend studenten een brief van DUO dat zij honderden euro’s moesten terugbetalen. Een jaar eerder gold dat voor maar veertienduizend studenten. Het gaat om flinke bedragen: wie een tientje te veel verdiende, moet niet alleen dat tientje terugbetalen, maar ook de ov-jaarkaart à 78 euro per maand. Bovendien zal een deel van de klagende studenten ook over 2009 nog een vordering krijgen.

De ombudsman vindt dat DUO genoeg informatie heeft verstrekt, al moesten studenten daar zelf naar op zoek. Wel is er sprake van ‘een grijs gebied’: volgens sommige studenten is hun telefonisch en per e-mail onjuiste informatie gegeven. ‘Dit is zeker een punt van zorg voor mij’, schrijft Brenninkmeijer.

Niettemin ziet hij geen reden om verder onderzoek te doen. De Tweede Kamer moet maar oordelen over een eventuele coulance-regeling, vindt hij. Als de motie Klaver-De Rouwe is uitgevoerd, zullen de kamerleden genoeg weten om een oordeel te kunnen vellen.

De Kamer vroeg zich af of de omrekening van netto naar bruto wel goed was gegaan. In hun motie vroegen GroenLinks en CDA in april aan de staatssecretaris hoeveel van de overschrijders onder de inkomensgrens zouden blijven die een jaar eerder gold. In dat debat gaf Zijlstra alvast aan niet te peinzen over een coulance-regeling.

De regels bij overschrijding van de bijverdiengrensgrens zijn onder PvdA-minister Plasterk aangepast met ingang van het belastingjaar 2010. Wie vorig jaar een tientje te veel verdiende, hoeft slechts dat tientje terug te betalen.

Dat concludeert een internationale onafhankelijke commissie na een evaluatie van het wiskundeonderzoek van de drie TU’s over de jaren 2003 – 2008. De evaluatiecommissie beoordeelde het technische wiskundeonderzoek op vier criteria: kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid. Bij alle universiteiten zag de commissie sterk bewijs voor excellent onderzoek. Ook constateert de commissie dat vrijwel alle betrokken onderzoekers acteren in de internationale voorhoede van het onderzoek.

Bezorgdheid
De commissie uit ook bezorgdheid over de toekomst van het onderzoek. Reden is dat de directe financiering van het wiskundige onderzoek in Nederland de laatste twintig jaar steeds verder is verminderd en steeds meer afhankelijk is geworden van de projectfinanciering door NWO en STW. Volgens de commissie bestaat daardoor het risico dat de omvang van de onderzoeksgroepen te gering wordt. Zonder een zekere kritische massa wordt het in hun ogen lastig om op het hoogste internationale niveau te blijven concurreren.

Kwaliteit
De commissie prijst in het rapport de afdeling toegepaste wiskunde van de TU voor het recent aantrekken van nieuwe, jonge stafleden ‘van excellente kwaliteit’. Zij zouden heel goede kandidaten zijn om gelden aan te trekken via de tweede geldstroom, inclusief de Vernieuwingsimpuls. De commissie verwacht dat een en ander zal bijdragen aan de kwaliteit van het instituut. Wel leven er bij de onderzoekers zorgen over de strategie voor de langere termijn. Die is niet zo duidelijk als wenselijk wordt geacht en minder dan goed dan die van Twente en Eindhoven.

Delft
Volgens het rapport wordt in Delft bij Toegepaste Wiskunde zeer goed onderzoek gedaan. De commmissie is onder de indruk van de huidige hoeveelheid financiering en de relatief kleine onderzoeksprogramma’s, die de afdeling internationaal heel zichtbaar maken. Tegelijk vinden de onderzoekers dat de faculteit en de universiteitsbestuurders zich moeten realiseren dat het met de huidige budgetten niet mogelijk zal zijn om Toegepaste Wiskunde bij de mondiale top 10 te laten behoren. Het rapport is beschikbaar op www.qanu.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.