Education

Geen knikkercentrale voor Nederland

Als er in ons land al een nieuwe kerncentrale komt, dan wordt dat geen vernieuwende ‘knikkercentrale’, maar gewoon ‘een beproefd exemplaar’. Dit zei de hoogste milieuambtenaar van het land deze week in de aula.

Volgens directeur-generaal milieu Hans van der Vlist (ministerie van Vrom) is het gebruik van al lang bestaande reactortechniek ‘eerste randvoorwaarde’ voor een mogelijke nieuwe centrale. Anders zullen politiek en maatschappij terugschrikken, verwachten hij en staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu). Hooguit staat politiek Den Haag open voor eventuele vernieuwende plannen van het bedrijfsleven. “Maar het is niet denkbaar dat de overheid geld zal steken in research and development van de vierde generatie kernenergie. Het is toch een andere vraag of we iets uitproberen, of dat we iets gaan doen dat al bekend is.”

De terughoudende instelling van topambtenaar Van der Vlist werd vorige week op een symposium over kerncentrales in Delft met gemor ontvangen. In de steigers staan immers diverse nieuwe types kerncentrales die nog veiliger, compacter en milieuvriendelijker zijn. Zoals de ‘knikkercentrale’ (pebble bed modular reactor), die draait op grafietbollen met splijtstofkorreltjes erin. Vanaf ongeveer 2030 worden zelfs centrales verwacht die wellicht het predicaat ‘duurzaam’ verdienen. Maar dergelijke spannende ontwikkelingen blijven voorbehouden aan landen als China, India en Brazilië en gaan aan de neus van ‘kennisland’ Nederland voorbij.

“Terwijl hier toch een gigantische kans ligt”, vond ondermeer hoogleraar reactorfysica prof.dr.ir. Tim van der Hagen. “Die reactoren worden straks in andere landen ingezet. Daar kan veel exploitatie uit voortvloeien.”

In een brief aan de Tweede Kamer noemt het kabinet het gebruik van bekende techniek als harde politieke eis voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Een andere opvallende voorwaarde is dat de opslag van het afval in Nederland moet worden geregeld, bijvoorbeeld in ondergrondse zoutlagen. Reden daarvoor is dat er weinig schot zit in de Europese afspraken over kernafval. “Dus denken we dat het gewoon in Nederland moet gebeuren”, aldus Van der Vlist.

Steeds meer experts zien kernenergie als bittere noodzaak om een energiecrisis af te wenden en het broeikaseffect in de hand te houden. Vorige week nog noemde topeconoom Fatih Birol van het Internationale Energie Agentschap (IEA) kernenergie ‘essentieel’ om de groeiende energiehonger van de wereld te stillen. Staatssecretaris Van Geel betitelde kernenergie vorige maand in de Tweede Kamer als ‘een noodzakelijk kwaad’. Momenteel draait de Europese elektriciteitsvoorziening voor ongeveer eenderde op nucleaire stroom; wereldwijd ligt dat op 16 procent.

Aan de TU Delft doet de afdeling radiation, radionuclides and reactors onderzoek naar nieuwe reactortypes. Zoals de ‘gesmolten zout-reactor’, een kernreactor die nog weer veiliger, schoner en zelfstandiger werkt. “Dat is wat kernenergie betreft de toekomst”, aldus Van der Hagen. “Ik vind dat we daar aan moeten werken.”

Volgens directeur-generaal milieu Hans van der Vlist (ministerie van Vrom) is het gebruik van al lang bestaande reactortechniek ‘eerste randvoorwaarde’ voor een mogelijke nieuwe centrale. Anders zullen politiek en maatschappij terugschrikken, verwachten hij en staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu). Hooguit staat politiek Den Haag open voor eventuele vernieuwende plannen van het bedrijfsleven. “Maar het is niet denkbaar dat de overheid geld zal steken in research and development van de vierde generatie kernenergie. Het is toch een andere vraag of we iets uitproberen, of dat we iets gaan doen dat al bekend is.”

De terughoudende instelling van topambtenaar Van der Vlist werd vorige week op een symposium over kerncentrales in Delft met gemor ontvangen. In de steigers staan immers diverse nieuwe types kerncentrales die nog veiliger, compacter en milieuvriendelijker zijn. Zoals de ‘knikkercentrale’ (pebble bed modular reactor), die draait op grafietbollen met splijtstofkorreltjes erin. Vanaf ongeveer 2030 worden zelfs centrales verwacht die wellicht het predicaat ‘duurzaam’ verdienen. Maar dergelijke spannende ontwikkelingen blijven voorbehouden aan landen als China, India en Brazilië en gaan aan de neus van ‘kennisland’ Nederland voorbij.

“Terwijl hier toch een gigantische kans ligt”, vond ondermeer hoogleraar reactorfysica prof.dr.ir. Tim van der Hagen. “Die reactoren worden straks in andere landen ingezet. Daar kan veel exploitatie uit voortvloeien.”

In een brief aan de Tweede Kamer noemt het kabinet het gebruik van bekende techniek als harde politieke eis voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Een andere opvallende voorwaarde is dat de opslag van het afval in Nederland moet worden geregeld, bijvoorbeeld in ondergrondse zoutlagen. Reden daarvoor is dat er weinig schot zit in de Europese afspraken over kernafval. “Dus denken we dat het gewoon in Nederland moet gebeuren”, aldus Van der Vlist.

Steeds meer experts zien kernenergie als bittere noodzaak om een energiecrisis af te wenden en het broeikaseffect in de hand te houden. Vorige week nog noemde topeconoom Fatih Birol van het Internationale Energie Agentschap (IEA) kernenergie ‘essentieel’ om de groeiende energiehonger van de wereld te stillen. Staatssecretaris Van Geel betitelde kernenergie vorige maand in de Tweede Kamer als ‘een noodzakelijk kwaad’. Momenteel draait de Europese elektriciteitsvoorziening voor ongeveer eenderde op nucleaire stroom; wereldwijd ligt dat op 16 procent.

Aan de TU Delft doet de afdeling radiation, radionuclides and reactors onderzoek naar nieuwe reactortypes. Zoals de ‘gesmolten zout-reactor’, een kernreactor die nog weer veiliger, schoner en zelfstandiger werkt. “Dat is wat kernenergie betreft de toekomst”, aldus Van der Hagen. “Ik vind dat we daar aan moeten werken.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.