Education

Geen huurtoeslag voor studentenhuizen

Heb je geen eigen voordeur, dan kun je naar huurtoeslag fluiten. En dat blijft zo, zegt woonminister Van der Laan. Hij heeft “grote bezwaren” tegen de huursubsidie voor onzelfstandige wooneenheden, zoals studentenhuizen.

Vorig jaar beloofde toenmalig minister van wonen Ella Vogelaar de huursubsidie voor ‘onzelfstandige’ kamerbewoning – die in 1997 werd afgeschaft – opnieuw te overwegen. Studentenhuisvesters en vakbonden pleiten daar al jaren voor. Volgens hen is verruiming van de huurtoeslag cruciaal in de strijd tegen het kamertekort.

Maar Van der Laan ziet er weinig in. Volgens de minister zijn er betere oplossingen voor het tekort aan studentenkamers. Het invoeren van huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden leidt, aldus Van der Laan, alleen tot “complexere regelgeving en hogere uitvoeringskosten”.

Faculteiten

WM0503tu

Inleiding in de Ontwerpmethodologie. Dit is een vak ten behoeve van alle TU-studenten en wordt éénmaal per twee jaar gegeven; voor het eerst weer in april 2003. Wie tussentijds door zelfstudie het vak wil halen, kan zich tot de docent ir. W. ten Haaf, faculteit TBM, sectie Bedrijfsleer wenden voor afspraken.

Informatie: www.bedrijfsleer.tudelft.nl

Activiteiten

Lezing

In het kader van een lezingencyclus over wereldmachten organiseert de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft een lezing getiteld “De macht uit het zuiden”. Hierin zal aan de orde komen de invloed van Egypte als wereldmacht op de oudheid in het algemeen en op Israël in het bijzonder. De lezing wordt gehouden door dr. B.J.J. Haring, docent egyptologie aan de Universiteit Leiden en is vrij toegankelijk.

Plaats en tijd: Maerten Trompstraat 29, Delft, 11 april 20.00 uur.

Markies De Sade

Markies de Sade leefde er seksueel dermate ongeremd op los, dat zijn losbandigheid hard werd afgestraft. Hij belandde in de Franse gevangenis waar hij werken schreef die berucht zouden worden om hun vervlechting van beschrijvingen van seksuele pathologie met beschouwingen die een moreelnihilistische levensfilosofie verkondigden. Wat dreef deze schrijver – die zijn naam aan het sadisme gaf – en welke symbolen en psychologie spelen een rol in zijn geschreven beelden/ verbeelding? Wat was en is zijn grote betekenis voor de literatuur? Door Manon Uphoff, schrijfster met een voorkeur voor gruwelijke verhalen.

Plaats en tijd: Speakers, Burgwal 45-49, Delft, 15 april , 20.15 uur. Toegang gratis.

Informatie: 015-2783988, studiumgenerale@tudelft.nl, www.sg.tudelft.nl

Algemeen

VSSD

Vanaf 18 maart kunnen studenten elke maandag bij de VSSD terecht om met onze RSI ervaringsdeskundige te spreken. Tijdens de openingstijden van het VSSD studentensteunpunt zal er iemand aanwezig zijn die studenten verder kan helpen met hun RSI problemen. Bij het studentensteunpunt kun je ook t Openingstijden: ma t/m do 12.00-14.00 uur.

Informatie: VSSD studentensteunpunt, Poortlandplein 6, 015-2782057, e-mail: steunpunt@vssd.nl, www.vssd.nl/steunpunt

Vakbond

Heeft u vragen over uw werkomstandigheden, inkomen of rechtspositie, wilt u advies of hulp bij probleemsituaties op uw werk, dan kunt u contact opnemen met Ellen Warffemius (vakbondsconsulente) en Rien Bos (1e lijns consulent). Bereikbaar ma t/m vr 8.30-17.00 uur via 015-2784586, Cornelis Drebbelweg 3a. Graag bellen voor een afspraak. Het bestuur van de bedrijfsledengroep vergadert elke donderdag van 12.30-13.30 uur. U bent welkombij de ‘stamtafel’, elke donderdag vanaf 16.30 uur.

Cursussen

DTO

De Dienst Technische Ondersteuning organiseert binnenkort o.a. de volgende cursussen:

Adobe Photoshop. Photoshop is een programma dat u in staat stelt om op professionele wijze beeldmateriaal (foto%s e.d.) te bewerken. Tijdens de cursus verkrijgt u vaardigheid in het bewerken van beeldmateriaal en leert u het toepassen van de belangrijkste technieken van Photoshop; lagen, kanalen, paden en filters. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 18, 19, 25, 26 april (ochtenden).

Windows 2000 Vervolg. D eze cursus geeft inzicht in hoe je in een stand-alone situatie Windows-onderdelen moet configureren. De nadruk ligt op instellingen die de gebruiker zelf kan veranderen om een optimale werkomgeving te krijgen. De cursus is bedoeld voor de geoefende gebruiker en helpdeskmedewerker die meer achtergrondinformatie wil hebben over Windows 2000. In deze cursus komen geen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beheer van netwerken (zoals beveiliging en rechten. De cursus vindt plaats op 19 april (hele dag).

Outlook 2000 Vervolg. Met Outlook is meer mogelijk dan alleen berichten versturen en een agenda bijhouden. U kunt Outlook aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Tevens kunt u, als u in een team werkt, gebruik maken van openbare mappen.Deze cursus is zowel geschikt voor gebruikers van Outlook 98 als Outlook 2000. De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 24, 25 april (ochtenden).

Windows 2000 Basis. Kennis van een besturingssysteem is nodig om goed met Windows programma’s zoals Word of Excel te kunnen werken. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de diverse soft- en hardware-instellingen die er binnen Windows zijn. Na afloop van deze cursus bent u vertrouwd met de basisbegrippen en functies van Windows 2000. De cursus is niet bedoeld voor mensen die Windows al kennen.De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 6, 7 mei (ochtenden).

Informatie: Helpdesk DTO 015-2782000 of bekijk onze website, www.dto.tudelft.nl/homecur.htm.

English

Exhibition

A two-fold exhibition will be opened in the Cultural Center of the TU on April 12th at 18.00 hours. The first part of the exhibition is called “Bridging the time” and consists of photo’s, texts and paintings about Aboriginal Life. The second part is composed of dot-paintings, made by Delft-students from all over the world, depicting their own stories, using the dot-painting technique of the Aborigines of Western Australia. It is the first of its kind in The Netherlands.

Fr. Ben Engelbertink, whose Aboriginal name is Ingkadah Katapuli and who

has lived for four years with the Aborigines of Wiluna, will give a

short introduction on the philosophy of Aboriginal life.

Everybody is welcome to have a look at this exhibition which will last

till April 19th.

Place: Mekelweg 10, Delft.

Church

On 14 April all English speaking students from any denomination are warmly invited to attend an ecumenical service in the Raamstraat 78 (behind Central Station). We start at 11.30 a.m. and stay after church for a cup of coffee and tea. The service will be led by Rev.Walraut Stroh. If you are away from home and looking for a christian fellowship, if during your busy time of studies you need some time for prayer and reflection you are welcome to join our student church.

Information: 070-3297624, e-mail: wfstroh@xs4all.nl

Course

Prof. Alan Porter (Georgia Tech), a co-founder of the fields of technology forecasting and assessment, and currently visiting professor at the faculty of Technology, Policy and Management, will teach a 2-credit course on Analysis of Emerging Technologies in the 5th quintal starting week 19 through week 26. The course is open to students from all faculties. This course introduces different aspects of technology foresight: technology monitoring; technology forecasting; and impact assessment. The course shows how to apply the key foresight tools within a framework of producing your own “innovation forecast”. In addition to regular class meetings in which theoretical principles will be discussed, a number of assignments will lead participants to producing their own innovation forecast for the technology field of their interest. The resulting term paper is the basis for course evaluation and grading.

If interested, please register for the course and leave your name and e-mail address: e-mail: moniquet@tbm.tudelft.nl; phone: 83408), before april, 27. The course will be given only if there is sufficient student interest. The schedule (meeting times and places) will be set to accommodate participants’ constraints as much as possible. All course materials, discussions and the assigments and term paper will be in english.

Sta*d

Gesloten

Het Studentenadviesbureau is op 9 en 10 mei gesloten!

Leestafel

Het verse vacature aanbod dat iedere week verschijnt in Intermediair, de zaterdageditie van de Volkskrant en Technisch Weekblad. Het TW van 29 maart bevat een bijlage over bedrijven die veel aandacht aan R&D besteden.

Meenemen

TransWorld Education Studying Overseas (www.transworldeducation.com) vol.9, issue 1: studying in America/Britain/Australia/Asia: ruim 180 pagina%s met achtergrond informatie.

Study Europe 2002 including the Fedora Guide to Postfraduate studies (www.hobsons.com); Postgraduate updates 2002, issue 1 (www.postgrad.hobsons.com) en andere publicities van Hobsons over vervolgopleidingen of arbeidsmarkt informatie.

Het boekje Wegwijzer voor studeren in het buitenland 2001/2002 van Nuffic.

Ontmoetingsdag

De GGZ-Delfland organiseert op 20 april in Den Haag een ontmoetingsdag voor jongeren die opgroei(d)en bij een ouder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.

Informatie: 015-2516161 of e-mail: j.timmerman@ggz-delfland.nl of bij Sta*d.

Daarnaast organiseert de GGZ-Delfland elk voor- en najaar een cursus van 8 wekelijkse bijeenkomsten: opgroeien bij ouders met psychiatrische problemen. Deze problematiek kan ook van invloed zijn op je studieverloop en in dat geval zou je advies kunnen vragen aan je studieadviseur of een studentendecaan of %psycholoog.

Beurzen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt jaarlijks Beurzen beschikbaar voor toptalenten uit alle disciplines van HBO en WO die hun talent willen verdiepen met een vervolgopleiding of %onderzoek in het buitenland. De aanvrager dient te zijn afgestudeerd met uitstekende studieresultaten. Aanvraagformulieren kunnen worden uitgeprint vanaf de website: www.cultuurfonds.nl of worden aangevraagd via 020-5206130 of ingo@cultuurfonds.nl

De deadline voor de aanvragen is 1 mei 2002.

Handicap

Ben je net of bijna (vóór 1 jan. 2003) afgestudeerd en heb je een functiebeperking, dan biedt het Ministerie van VWS het “VWS Traineeprogramma Special” aan omdat zij graag in contact komen met ambitieuze mensen met een functiebeperking. Het Traineeprogramma is ook toegankelijk voor mensen die al werkzaam zijn, maar nog niet de leeftijd van dertig jaar zijn gepasseerd.

Informatie: www.werkenbij.minvws.nl of Up-to-date, bureau voor Werving en Selectie. Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met Up-to-date via 030-6056605, e-mail: uptodate@xs4all.nl of brief tav Ria Schilten, Kokermolen 5, 3994 DG Houten.

PostAcad.

Simulatie van complexe technische systemen, 11 en 12 juni (PAON); schrijven van overtuigende adviezen 11 en 12 juni (PAON); Contamination of soil and groundwater by nonaqueous phase liquids 1 t/m 3 juli (PAO Delft).

Solliciteren

Sollicitatietraining gemist bij de Bedrijvendagen? Het Studentenadviesbureau helpt. Op 25 april of 6 mei kun je onder professionele begeleiding in een workshop een dag aan de slag met het voorbereiden op het solliciteren. De dag begint om 10.00 uur en duurt, incl. lunch tot 16 uur.

Aanmelding: c.scheepmaker@tudelft.nl

Studentenpsychologen

Rond verschillende specifieke thema%s worden trainingen en cursussen georganiseerd door de studentenpsychologen. Elk jaar starten in oktober en in april deze trainingen en cursussen. Je kunt je voor de eerstvolgende trainingen en cursussen nu aanmelden op het Open Spreekuur van de Studentenpsychologen op dinsdag en donderdag van 11.30-12.30 uur, 015-2788012. Het betreft de volgende trainingen/ cursussen: Sociale Vaardigheidstraining, Trainingen Constructief Denken (waarvan één specifiek voor studenten in de afstudeerfase), Studiesteungroep ADHD, Cursus “Grip op je Dip/ Zelf je somberheid overwinnen”, Training Emotionele Assertiviteit, Ontspanningstraining, Cursus “Leven tussen meerdere culturen” .

Je kunt je ook altijd aanmelden voor de trainingen en cursussen die in oktober van start gaan. De Trainingen Constructief Denken en de Ontspanningtraining lopen het hele studiejaar door.

Informatie

Gedetailleerde informatie alsmede aanvraagformulieren over bovengenoemde onderwerpen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: stad@tudelft.nl, internet: www.stad.tudelft.nl en www.tudelft.nl/english

Delta

Inleveren kopij

Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Zuidplantsoen 4).

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.