Education

Geen hertelling verkiezingsuitslag

De uitslag van de u-raadsverkiezingen van afgelopen mei wordt niet opnieuw geteld. Het bezwaar van de personeelsfractie TU-2000 tegen de uitslag werd door het stembureau, op advies van de Commissie van Advies voor de Geschillen, niet ontvankelijk verklaard.

br />
TU-2000 had om een hertelling verzocht omdat slechts één verkeerd getelde stem een wp-zetel voor TU-2000 had kunnen opleveren. Aangezien er in het verleden wel vaker fouten gemaakt zijn bij de telling en er ook dit jaar een slordigheidje bij het invoeren van gegevens was opgetreden (die overigens geen gevolgen had voor de uitslag), diende TU-2000 een bezwaarschrift in.

De Commissie van Advies voor de Geschillen verklaarde het bezwaar op 29 juni echter niet ontvankelijk, aangezien alleen een lid van de TU-gemeenschap bezwaar kan maken tegen de verkiezingsuitslag. Voor een persoonlijk bezwaar was het toen inmiddels te laat. De commissie heeft daarna toch nog naar de inhoud van het bezwaar gekeken en achtte het niet gegrond omdat niet voldoende bewezen was dat er tijdens de telling fouten waren gemaakt.

De fractie besloot daarop niet verder in beroep te gaan. A. Koster van TU-2000: ,,We hebben wel leergeld betaald. Voortaan zullen we gebruik maken van het recht om bij de telling aanwezig te zijn. We overwegen het stembureau te vragen om tijdens de volgende verkiezingen voorzieningen te treffen zodanig dat het mogelijk is de telling te volgen zonder de tellers al te veel te hinderen.” (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

De uitslag van de u-raadsverkiezingen van afgelopen mei wordt niet opnieuw geteld. Het bezwaar van de personeelsfractie TU-2000 tegen de uitslag werd door het stembureau, op advies van de Commissie van Advies voor de Geschillen, niet ontvankelijk verklaard.

TU-2000 had om een hertelling verzocht omdat slechts één verkeerd getelde stem een wp-zetel voor TU-2000 had kunnen opleveren. Aangezien er in het verleden wel vaker fouten gemaakt zijn bij de telling en er ook dit jaar een slordigheidje bij het invoeren van gegevens was opgetreden (die overigens geen gevolgen had voor de uitslag), diende TU-2000 een bezwaarschrift in.

De Commissie van Advies voor de Geschillen verklaarde het bezwaar op 29 juni echter niet ontvankelijk, aangezien alleen een lid van de TU-gemeenschap bezwaar kan maken tegen de verkiezingsuitslag. Voor een persoonlijk bezwaar was het toen inmiddels te laat. De commissie heeft daarna toch nog naar de inhoud van het bezwaar gekeken en achtte het niet gegrond omdat niet voldoende bewezen was dat er tijdens de telling fouten waren gemaakt.

De fractie besloot daarop niet verder in beroep te gaan. A. Koster van TU-2000: ,,We hebben wel leergeld betaald. Voortaan zullen we gebruik maken van het recht om bij de telling aanwezig te zijn. We overwegen het stembureau te vragen om tijdens de volgende verkiezingen voorzieningen te treffen zodanig dat het mogelijk is de telling te volgen zonder de tellers al te veel te hinderen.” (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.