Education

Geen heftige discussies bij boekpresentatie

Prof.dr. Cees Dekker (TNW) presenteerde dinsdag zijn nieuwe boek ‘En God beschikte een worm’. Samen met achttien mede-auteurs beschrijft de biofysicus daarin de relatie tussen geloof en wetenschap.

Nieuwspoort was volgestroomd met journalisten en familie en vrienden van de auteurs. De verwachtingen waren hoog,aangezien dit boek over schepping en evolutie het vervolg is op Dekkers vorige boek ‘Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?’. Tijdens de presentatie daarvan ging het er afgelopen juni heftig aan toe. De discussie over intelligent design was toen net opgelaaid, nadat Dekker onderwijsminister Van der Hoeven had geïnspireerd tot uitlatingen in haar weblog. Vanuit de zaal kwamen veel kritische vragen over de opvatting dat een ‘hogere macht’ de natuur zou ontwerpen.

De discussies tijdens de presentatie van het tweede boek waren een stuk minder heftig. De organisatie had daar vooraf wel op gehoopt, want na een korte introductie over de inhoud van het boek stonden twee debatten gepland.

Het eerste debat was tussen de Tweede-Kamerleden Bert Bakker (D66) en Tineke Huizinga (Christen-Unie). Zij waren uitgenodigd omdat ze elkaar vorig jaar in de haren vlogen tijdens een discussie over intelligent design in het tv-programma ‘Rondom Tien’.

Maar hun discussie over de rol van religie in het publieke domein ging er minder heftig aan toe. Huizinga verkondigde dat de gelovigen in de samenleving ‘gebukt’ gaan onder de atheïstische meerderheid. Volgens haar neemt de overheersing tegenwoordig zelfs ‘fundamentalistische’ vormen aan. Bakker vond juist dat gelovigen anderen meer de ruimte moeten geven en niet hun minderheidsopvattingen moeten opleggen aan de rest. De discussie bleef een beetje lauw. Misschien omdat ze het soms zelfs met elkaar eens waren. Zo vonden beiden dat het speciale onderwijs niet moet worden afgeschaft.

Het tweede debat toonde meer vuur. Dr. Antoine Bodar, filosoof en rooms-katholiek priester, ging in debat met prof.dr. Piet Borst, biochemicus aan de Universiteit van Amsterdam. In de discussie over de intellectuele houdbaarheid van scheppingsgeloof, benadrukte Bodar dat er meer is dan het rationeel denken. Borst legde uit dat de wetenschap de onhoudbare ideeën van het geloof stukje bij beetje onderuit haalt. Zo gelooft inmiddels een meerderheid van de gelovigen dat de aarde miljarden jaren geleden geschapen is en niet, zoals veel christenen oorspronkelijk dachten, een paar duizend jaar terug in zes dagen.

Tot slot was er voor de journalisten gelegenheid tot het stellen van vragen. De animo daarvoor bleek onverwachts klein.

Dekker zei na afloop dat dat waarschijnlijk kwam omdat het publiek de vorige keer gevarieerder was. Dekker: “Ik denk niet dat de discussie al volledig gevoerd is. Vorig jaar werd het debat op een oppervlakkig niveau gevoerd, en nu krijgt dat meer inhoud.” (IdB)

Nieuwspoort was volgestroomd met journalisten en familie en vrienden van de auteurs. De verwachtingen waren hoog,aangezien dit boek over schepping en evolutie het vervolg is op Dekkers vorige boek ‘Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?’. Tijdens de presentatie daarvan ging het er afgelopen juni heftig aan toe. De discussie over intelligent design was toen net opgelaaid, nadat Dekker onderwijsminister Van der Hoeven had geïnspireerd tot uitlatingen in haar weblog. Vanuit de zaal kwamen veel kritische vragen over de opvatting dat een ‘hogere macht’ de natuur zou ontwerpen.

De discussies tijdens de presentatie van het tweede boek waren een stuk minder heftig. De organisatie had daar vooraf wel op gehoopt, want na een korte introductie over de inhoud van het boek stonden twee debatten gepland.

Het eerste debat was tussen de Tweede-Kamerleden Bert Bakker (D66) en Tineke Huizinga (Christen-Unie). Zij waren uitgenodigd omdat ze elkaar vorig jaar in de haren vlogen tijdens een discussie over intelligent design in het tv-programma ‘Rondom Tien’.

Maar hun discussie over de rol van religie in het publieke domein ging er minder heftig aan toe. Huizinga verkondigde dat de gelovigen in de samenleving ‘gebukt’ gaan onder de atheïstische meerderheid. Volgens haar neemt de overheersing tegenwoordig zelfs ‘fundamentalistische’ vormen aan. Bakker vond juist dat gelovigen anderen meer de ruimte moeten geven en niet hun minderheidsopvattingen moeten opleggen aan de rest. De discussie bleef een beetje lauw. Misschien omdat ze het soms zelfs met elkaar eens waren. Zo vonden beiden dat het speciale onderwijs niet moet worden afgeschaft.

Het tweede debat toonde meer vuur. Dr. Antoine Bodar, filosoof en rooms-katholiek priester, ging in debat met prof.dr. Piet Borst, biochemicus aan de Universiteit van Amsterdam. In de discussie over de intellectuele houdbaarheid van scheppingsgeloof, benadrukte Bodar dat er meer is dan het rationeel denken. Borst legde uit dat de wetenschap de onhoudbare ideeën van het geloof stukje bij beetje onderuit haalt. Zo gelooft inmiddels een meerderheid van de gelovigen dat de aarde miljarden jaren geleden geschapen is en niet, zoals veel christenen oorspronkelijk dachten, een paar duizend jaar terug in zes dagen.

Tot slot was er voor de journalisten gelegenheid tot het stellen van vragen. De animo daarvoor bleek onverwachts klein.

Dekker zei na afloop dat dat waarschijnlijk kwam omdat het publiek de vorige keer gevarieerder was. Dekker: “Ik denk niet dat de discussie al volledig gevoerd is. Vorig jaar werd het debat op een oppervlakkig niveau gevoerd, en nu krijgt dat meer inhoud.” (IdB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.