Education

Geen advies over bouwplannen TBM

De ondernemingsraad en studentenraad beklagen zich over de informatievoorziening rond de nieuwbouw van TBM. De or concludeerde tijdens de laatste raadsvergadering dat de informatie over de voortgang rond de verbouw en nieuwbouw van TBM te summier is om een gedegen advies te kunnen geven over de budgetverhoging die het college voorstelt.

Ook de studentenraad vindt de informering door het college onvoldoende en onthoudt zich vooralsnog van advies.

De kosten van de nieuwbouw voor TBM vallen hoger uit dan gepland, omdat in de eerste ontwerpen nog geen rekening was gehouden met de clustering van TB met WTM. Hoeveel duurder het project wordt, is nog niet bekend omdat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt.

De or concludeerde tijdens de laatste raadsvergadering dat de informatie over de voortgang rond de verbouw en nieuwbouw van TBM te summier is om een gedegen advies te kunnen geven over de budgetverhoging die het college voorstelt. Ook de studentenraad vindt de informering door het college onvoldoende en onthoudt zich vooralsnog van advies.

De kosten van de nieuwbouw voor TBM vallen hoger uit dan gepland, omdat in de eerste ontwerpen nog geen rekening was gehouden met de clustering van TB met WTM. Hoeveel duurder het project wordt, is nog niet bekend omdat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.