Education

Gedwongen ontslagen bij civiele techniek

Door de slechte financiële situatie bij civiel moeten er de komende drie jaar 42 fte’s bij deze faculteit verdwijnen. Vooral de afdeling bouw wordt gereorganiseerd.

Om civiel weer financieel gezond te maken, is volgens decaan Louis de Quelerij een ombuiging van 9,5 miljoen euro nodig. In 2011 wil hij zes miljoen euro bezuinigd hebben en minstens 3,5 miljoen euro aan extra inkomsten hebben uit het bedrijfsleven en projecten.
De besparingen moeten vooral komen uit vermindering van vast wetenschappelijk personeel. De Quelerij wil 42 fte’s schrappen. Vijf bij de afdeling geotechnologie, vier bij transport & planning en 33 bij bouw. Voorziene vacatures worden niet ingevuld. In totaal zou dat 2,6 miljoen euro opleveren.
Dat vooral bouw moet inkrimpen komt doordat daar al vier jaar een groot tekort is. Het bouwlab drukt zwaar op de kosten. Bovendien is de omvang van de staf te groot in verhouding tot wat er aan inkomsten binnenkomt. Bij andere afdelingen zou dat meer in balans zijn.
Gedwongen ontslagen zijn volgens De Quelerij onvermijdelijk omdat het natuurlijk verloop tot in 2011 ontoereikend is. Wel is er in 2012 een piek in het aantal mensen dat bij bouw met pensioen gaat. Het betreft zeven fte’s. De decaan stelt het college van bestuur voor om die te laten meetellen. Daarmee is de helft van het aantal te schrappen fte’s al bereikt.
Verder wil De Quelerij 1,4 miljoen euro bezuinigen op laboratoria. Van het bouwlab (Stevin II) wil hij een macromechanisch lab maken samen met TNO en Bouwkunde. Als dat niet lukt, mag de decaan anderhalve hal teruggeven aan de afdeling vastgoed.
Het waterlab (Stevin III) wordt gehalveerd. De andere helft gaat naar derden. De Quelerij wil grootschalig modelonderzoek met Deltares delen.
De decaan denkt verder een half miljoen te kunnen besparen door twee halve verdiepingen van het pand in te leveren. Medewerkers krijgen minder kantoorruimte. Ook valt volgens De Quelerij een half miljoen te besparen op algemene kosten van de faculteit.
De Quelerij vraagt het college van bestuur om een investering van zo’n elf miljoen euro voor de reorganisatie. Het gaat om drie miljoen euro aan afvloeiingskosten, 1,7 miljoen euro voor herinrichting van de laboratoria en zes miljoen euro voor het opknappen van drie verdiepingen.
In dit bedrag zitten niet de investeringen voor brandveiligheid of voor de zogeheten ‘plint’ (de passages op de begane grond waar onder meer een supermarkt en café moeten komen). Over die plint hadden medewerkers opnieuw hun bedenkingen na de presentatie van dit vernieuwingsplan op maandag 6 juli. Volgens De Quelerij levert de huur van de plint en de indikking in ruimtes echter een besparing op.
Het college van bestuur buigt zich op 21 juli over het plan. Ook laten de ondernemingsraad en de onderdeelcommissie zich er nog over uit. Volgens de decaan is het bestaande sociaal plan van toepassing. Besluitvorming vindt pas na september plaats.

Naam: Matthieu de Schipper
Faculteit: Civiele Techniek en Geowetenschappen
Titel onderzoek: On the generation of surfable ship waves in a circular pool

“Ik heb laten zien dat techniek ook leuk kan zijn. Ik deed onderzoek naar surfen en dat is nog steeds heel hip”, lacht Matthieu de Schipper. “Techniek is meer dan alleen rekenen.” De Schipper deed zes jaar over zijn studie. “Ik heb geen spijt van dat jaartje uitloop. Het is juist jammer als je je studie in precies vijf jaar afrondt, dan geniet je niet van de andere dingen die het studentenleven biedt. Zo ben ik een half jaar met een vriend naar Nieuw-Zeeland geweest voor een stage. Dat was erg leuk.”
De Schipper is na zijn afstuderen aan de slag gegaan als promovendus bij de TU, bij dezelfde sectie als waar hij zijn afstudeeronderzoek deed. “Maar ik ben nu niet meer bezig met surfbaden. In plaats daarvan doe ik onderzoek aan duinen en zandbanken bij de kust.”
Ook de Schipper vindt het vooral belangrijk onderzoek te doen dat je leuk vindt: “Blijf dicht bij je passie. Zorg dat je veel plezier hebt in je onderzoek en oprecht geïnteresseerd bent in de resultaten. Het moet vooral geen straf zijn.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.