Education

Gedwongen ontslagen bij civiel

Bij de afdeling Bouw van Civiele Techniek & Geowetenschappen moeten in totaal 32 medewerkers weg. Zo’n twintig via gedwongen ontslagen, meldt decaan Louis de Quelerij.

Om Civiele Techniek & Geowetenschappen financieel weer gezond te krijgen, moet de faculteit zes miljoen euro bezuinigen. De helft daarvan komt voor rekening van de afdeling Bouw. Op deze afdeling moeten 32 van de nu nog 156 medewerkers weg. Eenderde kan tot en met 2012 via natuurlijk verloop afvloeien, maar ongeveer twintig hangt gedwongen ontslag boven het hoofd. Voor hen geldt het sociaal plan en wordt gezocht naar andere functies binnen de TU.

In totaal moet CITG naast al deze bezuinigingen 3,5 miljoen euro extra aan inkomsten binnenhalen. De Quelerij zoekt daarvoor onder meer steun bij de civiele sector en organiseert daarvoor op 17 december een bijeenkomst op de faculteit. Hij hoopt dan intentieverklaringen te laten tekenen voor vijf jaar.
De sectie gebouwen en civieltechnische constructies wordt het hardst getroffen: zij moet in totaal vier medewerkers inleveren. Dat komt door te weinig inkomsten. De onderwijsinkomsten en -kosten moeten meer in balans komen en de sectie moet meer samenwerken met Bouwkunde, TNO en Rijkswaterstaat.
De sectie bouwprocessen moet het huidige onderzoek op de gebieden bouwprocessen en bouwinformatica stoppen. Onderwijs hierover wordt voortaan verzorgd via de faculteit Bouwkunde. Dit leidt tot vertrek van één medewerker.

Binnen deze sectie wordt de leerstoel integraal ontwerpen versterkt. Meer onderzoek moet meer geld gaan opleveren. De sectie moet meer samenwerken met Bouwkunde, onderzoeksinstituut OTB en Techniek, Bestuur & Management.

De sectie constructiemechanica heeft een licht positief resultaat, maar krimpt in ondersteuning. Na pensionering van het personeel van de leerstoel dynamica wordt onderwijs bij andere leerstoelen herbelegd. De sectie weg- en railbouwkunde heeft ook een licht positief resultaat, maar is daarvoor erg afhankelijk van inkomsten uit derde-geldstroomonderzoek. Dat is risicovol en bovendien geeft zij erg weinig onderwijs.

De sectie materials & environment heeft een negatief resultaat door de kosten van onder meer het micromechanische laboratorium. Dit kent echter een minimale personele bezetting en is noodzakelijk voor deze sectie. Daarom wordt dit lab ontzien.
Bij de leerstoel levenscyclustechnologie en materialen vervalt de functie van twee medewerkers.

Secretariële functies bij de gehele afdeling bouw worden samengevoegd tot één afdelingssecretariaat verdeeld over twee locaties. Verder wordt bezuinigd op ondersteuning. Onderzocht wordt deze medewerkers binnen de universiteitsdienst kunnen werken.
Het bouwlab (Stevin II) moet een macrolab worden waar ook de faculteit Bouwkunde en TNO Bouw & Ondergrond aan de slag kunnen. Beiden moet daar nog over besluiten. Lukt dit niet dan krimpt het lab in oppervlakte. De staf van het lab krimpt sowieso tot een kleine vaste kern. Bij pieken vindt inhuur plaats.
De ondernemingsraad buigt zich nog over dit voorgenomen besluit van het college van bestuur.   

De fabriek, een idee van luchtvaart- en ruimtevaarttechniekstudent Arnoud Rozendaal, biedt werk aan vijftig ongeschoolde inwoners uit de sloppenwijken. Omdat zij vaak geïnfecteerd zijn met hiv waren ze jarenlang werkeloos. Door deze baan kunnen ze een nieuw bestaan opbouwen. Ze verdienen om naast zichzelf tien anderen te onderhouden.

In de fabriek maken de werkers designslippers (‘plakkies’), waarvan de zolen gemaakt zijn van oude autobanden. Die worden in Afrika vaak gedumpt en illegaal verbrand, waardoor ze een grote belasting voor het milieu vormen. Vanaf mei liggen de plakkies in de winkel.

Meer informatie: www.plakkies.com

Lees verder: Studenten beginnen slipperfabriek

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.