Education

​Fout op fout bij grote Delftse projecten

Delft heeft jarenlang onvoldoende grip gehad op grote infrastructurele projecten. Bovendien gaf ze structureel meer geld uit dan er binnenkwam. Mede daardoor liepen de tekorten op tot meer dan 141 miljoen euro.

Dat concludeert een onderzoekscommissie van de gemeenteraad na onderzoek naar de organisatie en besluitvorming bij de bouwprojecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sint Sebastiaansbrug. De gemeenteraad besloot tot dit onderzoek omdat hij wilde weten hoe het kon gebeuren dat Delft nu financieel aan de grond zit.

De daling van het gemeentelijk eigen vermogen werd grotendeels veroorzaakt door de projecten Spoorzone en Harnaschpolder, een nieuwe Delftse woonwijk. De kiem voor de huidige financiële situatie was echter al eerder gelegd: de afgelopen tien jaar werd begroot om meer geld uit te geven dan er binnenkomt. De in 2005 gegeven aanbeveling van de afdeling Strategie & Control om de financiële reserves op termijn te verhogen, werd niet opgevolgd.

Volgens de commissie speelde de economische crisis zeker een rol, maar waren er ook andere redenen waardoor projecten duurder uitvielen, zoals een optimistische planning en (financieel) wensdenken.

De planning liep bij alle projecten uit. Zo zou de Sint Sebastiaansbrug oorspronkelijk in 2007 klaar moeten zijn, maar was eind 2014 de inschatting dat het op zijn vroegst 2019 zou worden. Volgens de Spoorzoneplanning in 2007 zou het project in 2019 klaar moeten zijn, maar door ontwikkelingen op de huizenmarkt en het verloop van het project wordt nu uitgegaan van ongeveer 2025.

Het financieel wensdenken betrof vooral de Harnaschpolder en de Spoorzone. Bij dit laatste project zijn bij aanvang te rooskleurige inschattingen gemaakt, waardoor zaken voortdurend moesten worden bijgesteld. Zo bleek de tunnelvariant, waar in 2005 van werd uitgegaan, te duur te zijn. Na een externe studie uit 2008 werd duidelijk dat het risico voor de gemeente te hoog was om zelf te dragen.

Volgens de commissie ‘mag de gemeente zich gelukkig prijzen’ dat het Rijk het uitvoeringsrisico van de tunnel overnam. Als dit niet was gebeurd had de gemeente volgens de commissie eerder en heftiger financiële problemen gehad. In augustus 2015 werd namelijk duidelijk dat de totale kosten voor het Rijk al 552 miljoen euro bedragen, veel hoger dan begroot.

Bij de Sint Sebastiaansbrug werd tegen het ambtelijk advies in begonnen met een aanbesteding om de brug maar zo snel mogelijk te kunnen opleveren. Enkele maanden later moest die aanbesteding worden ingetrokken, onder meer vanwege de risico’s waar ambtenaren eerder al op hadden gewezen.

Al met al zet de commissie vraagtekens bij de kwaliteit van de Delftse en externe projectorganisatie. Zij adviseert de gemeente vóór eind 2016 een Regeling Risicovolle Projecten te ontwikkelen waarin Delft vastlegt hoe besluitvorming over een groot project dient plaats te vinden en hoe zaken als tijd, geld, kwaliteit en risico’s voortaan zijn te beheersen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.