Education

Forse uitbreiding sportcentrum TU

Het sportcentrum krijgt een derde grote sporthal en drie extra sportzalen. De investering kost enkele miljoenen euro’s.

Met 1,2 miljoen bezoeken per jaar loopt het sportcentrum vol, daarom was de keuze: het aantal deelnemers beperken of het centrum uitbreiden.


Het college van bestuur heeft half december voor het laatste gekozen. Het sportcentrum breidt uit van tienduizend naar in totaal veertienduizend vierkante meter. Eind 2016 moet het klaar zijn.


Het plan betreft:


  • Een derde sporthal van 1500 vierkante meter
  • Drie multifunctionele ruimtes van 65 vierkante meter
  • Drie sportzalen voor groepslessen en individuele sporten
  • Meer kleedkamers en meer opslag
  • Uitbreiding van de keuken- en horecacapaciteit
  • Eén centrale entreehal met werkplekken
  • Verbeteren van huidige faciliteiten


De derde sporthal wordt groter dan de twee huidige en moet komen op de plek van de twee tennisbanen naast de unit cultuur. De tennisbanen komen elders terug, maar waar is nog onduidelijk. Door de plannen worden de units sport en cultuur fysiek aan elkaar gekoppeld met een centrale entreehal. Dat kost een deel van het plein.


De huidige ruimtes voor krachttraining worden nu veel gebruikt door toproeiers. Er zijn nog gesprekken met Laga en Proteus waar die faciliteiten straks moeten komen. Wellicht bij de verenigingen, maar die zijn niet al te enthousiast, volgens hoofd sport en cultuur Raymond Browne.


Aanbevelingen van de ondernemingsraad ten aanzien van sportende medewerkers zijn niet in het plan meegenomen. De or zou graag andere sporttarieven voor medewerkers willen. “De sportkaart kost driehonderd euro voor een totaalpakket, maar medewerkers willen vaak alleen maar fitness”, zegt or-voorzitter Dineke Heersma. “Daar zou een deelbedrag voor moeten komen.”


Volgens Heersma gaan de plannen uit van een hoger aandeel externe bezoekers en een teruglopend aantal sportende medewerkers. “Een goed sportcentrum is niet alleen in het belang van studenten, maar ook van medewerkers. Maak dan aparte faciliteiten voor medewerkers en externen. Vraag eens aan de gebruikers wat die daarvan vinden.”


Uit workshops met gebruikers kwam naar voren dat zij vooral sfeer, klimaatbeheersing en hygiëne belangrijk vinden als het gaat om het sportcentrum. Het komende jaar wordt daar in nieuwe workshops nader naar gekeken.


Verder zijn er geen plannen voor ‘zwemmen’. Browne verwijst naar de gemeentelijke zwembaden die volgens hem aan het eind van hun bestaan zijn. “De gemeente denkt daar nog over na. Nu huren wij badwater voor verenigingen, maar we lopen tegen de grenzen van de capaciteit aan.” 

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.