Education

Forse schade door brand bij Elektro

Bij het gebouw van Elektrotechniek zijn tijdens de vakantie enkele afvalcontainers in brand gestoken. De brand veroorzaakte een totale schade van zo’n 350 duizend gulden.

br />
De berging waarin de containers stonden is ernstig beschadigd en door de hitte zijn enkele ramen aan de voorgevel stukgesprongen. Een grote hoeveelheid rook kwam hierdoor het gebouw binnen. Bij metingen bleek de volgende ochtend dat geen giftige stoffen waren vrijgekomen. Op de onderste drie verdiepingen was wel sprake van ernstige roetschade.

,,Met name de collegezalen waren bedekt met een dikke laag roet”, aldus J. van der Pol, hoofd van de interne dienst van Elektrotechniek. Volgens van der Pol was het ‘een geluk’ dat er destijds (21 juli) nog geen colleges waren, omdat anders de toestand veel vervelender was geweest.

De interne schoonmaakdienst heeft de entree en de kantine schoongemaakt. Een roetschadebedrijf heeft vervolgens twee weken nodig gehad om het gebouw verder te reinigen. De grootscheepse verhuizing die deze zomer op de faculteit plaatsvindt heeft door de brand geen vertraging opgelopen.

De gebouwen van de universiteit zijn sinds twee jaar verzekerd voor dit soort ongevallen. Volgens W. Zantinga (Dienst financiën en informatie van het Bureau) bedraagt het eigen risico van deze verzekering één miljoen gulden op jaarbasis. Dit jaar zijn nog geen andere ongevallen van grote omvang voorgekomen en de schade van deze brand komt dus voor rekening van de universiteit. Maar dat is volgens Zantinga geen ‘ramp’: ,,In de begroting wordt rekening gehouden met dit soort tegenvallers”.

Elektrotechniek onderzoekt maatregelen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Voorlopig staan de afvalcontainers binnen.

Behalve bij Elektro werd deze zomer ook een vuurtje gestookt op de nabij gelegen Balthasar van de Pollweg. De schaftkeet van bouwbedrijf Dura ging daarbij in vlammen op en is inmiddels vervangen. (O.R.)

Bij het gebouw van Elektrotechniek zijn tijdens de vakantie enkele afvalcontainers in brand gestoken. De brand veroorzaakte een totale schade van zo’n 350 duizend gulden.

De berging waarin de containers stonden is ernstig beschadigd en door de hitte zijn enkele ramen aan de voorgevel stukgesprongen. Een grote hoeveelheid rook kwam hierdoor het gebouw binnen. Bij metingen bleek de volgende ochtend dat geen giftige stoffen waren vrijgekomen. Op de onderste drie verdiepingen was wel sprake van ernstige roetschade.

,,Met name de collegezalen waren bedekt met een dikke laag roet”, aldus J. van der Pol, hoofd van de interne dienst van Elektrotechniek. Volgens van der Pol was het ‘een geluk’ dat er destijds (21 juli) nog geen colleges waren, omdat anders de toestand veel vervelender was geweest.

De interne schoonmaakdienst heeft de entree en de kantine schoongemaakt. Een roetschadebedrijf heeft vervolgens twee weken nodig gehad om het gebouw verder te reinigen. De grootscheepse verhuizing die deze zomer op de faculteit plaatsvindt heeft door de brand geen vertraging opgelopen.

De gebouwen van de universiteit zijn sinds twee jaar verzekerd voor dit soort ongevallen. Volgens W. Zantinga (Dienst financiën en informatie van het Bureau) bedraagt het eigen risico van deze verzekering één miljoen gulden op jaarbasis. Dit jaar zijn nog geen andere ongevallen van grote omvang voorgekomen en de schade van deze brand komt dus voor rekening van de universiteit. Maar dat is volgens Zantinga geen ‘ramp’: ,,In de begroting wordt rekening gehouden met dit soort tegenvallers”.

Elektrotechniek onderzoekt maatregelen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Voorlopig staan de afvalcontainers binnen.

Behalve bij Elektro werd deze zomer ook een vuurtje gestookt op de nabij gelegen Balthasar van de Pollweg. De schaftkeet van bouwbedrijf Dura ging daarbij in vlammen op en is inmiddels vervangen. (O.R.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.