Education

‘Flexibel’ collegegeld krediet? Minister vertrouwt het niet

Minister Van Engelshoven wil niet dat Nederlandse studenten in het buitenland hun collegegeldkrediet straks in één keer kunnen opnemen. Ze is bang voor fraude.

GroenLinks en de VVD hadden graag gezien dat de uitbetaling van het collegegeldkrediet, het bedrag dat studenten kunnen lenen om hun collegegeld te kunnen betalen, flexibeler wordt voor Nederlandse studenten die een volledige opleiding volgen in het buitenland.


Simpel


Die studenten kunnen nu weliswaar, net als in Nederland, het collegegeld lenen en meenemen, maar dat bedrag wordt in maandelijkse termijnen op hun rekening gestort. Dat vormt een probleem als ze het collegegeld vooraf, dus in één keer, moeten betalen. De oplossing is simpel, vindt Tweede Kamerlid Zihni Özdil van GroenLinks: geef studenten de mogelijkheid om het collegegeldkrediet in zijn geheel op te nemen.


Maar dat gaat minister Van Engelshoven dus niet doen, schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer. Volgens haar wegen de baten niet op tegen de kosten, die neerkomen op eenmalig 1 miljoen euro – voor de systeemaanpassing bij DUO – plus jaarlijks 500 duizend euro.


‘Nepinschrijvingen’


Die tweede, structurele investering is nodig voor het voorkomen van fraude, omdat DUO meer zou moeten gaan controleren. De minister vreest voor ‘nepinschrijvingen’ (bijvoorbeeld door vervalste inschrijvingsformulieren) en inschrijvingen die direct na ontvangst van de studiefinanciering worden ingetrokken. “Ondanks de intensievere controles is het reëel om aan te nemen dat het frauderisico binnen de studiefinanciering toeneemt”, aldus Van Engelshoven.


Slecht onderbouwd


Ze geeft toe dat het om een schatting gaat, maar de ‘kosten en risico’s’ wegen volgens haar niet op tegen ‘de voordelen, die een beperkt aantal studenten zal ondervinden’. Gezien haar beperkte budget geeft ze voorrang ‘aan maatregelen waar veel studenten belang bij hebben.’


Özdil is niet overtuigd en diende per kerende post schriftelijke Kamervragen in. “Ik zal nooit begrijpen waarom ministers denken dat ze kunnen wegkomen met zulke slecht onderbouwde brieven omdat het reces is”, laat hij op Twitter weten.


Vorig jaar hebben ruim 3.400 studenten vanuit het buitenland collegegeldkrediet aangevraagd, maar het is niet bekend hoeveel van hen het totale bedrag graag in één keer hadden willen ontvangen. Het krediet kan oplopen tot ruim tienduizend euro per jaar, vijf keer het wettelijk collegegeld.


HOP, Steffi Weber


 

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.