Education

Faculteiten opperen wensen voor Facilitaire Dienst

Begin 1999 gaat de nieuwe Facilitaire Dienst van start. Directeur Zuidervaart van de dienst in oprichting is daarvan overtuigd: ,,De integratie loopt goed. Het gaat gewoon lukken.”

Voorzieningen

Per 1 januari 1998 is ir. Jan Zuidervaart niet langer directeur van het Rekencentrum, maar van de Facilitaire Dienst in oprichting. Aan hem de taak om diensten van diverse pluimage tot een geïntegreerd geheel te smeden. Deze diensten zijn het facilitair bedrijf, CMC-Daas en de postkamer. ,,De onderdelen zijn verschillend, maar hebben een gemeenschappelijk kenmerk: dienstverlening is hun kernproces.”

Ook de nog op te richten faculty club zal onderdeel uitmaken van de Facilitaire Dienst. De club, die gevestigd wordt in het Huis Portugaal (ofwel Oude Delft 75) moet een ontmoetingsplaats worden voor wetenschappers en hun gasten. TU Vastgoed gaat het historische pand restaureren en opnieuw inrichten.

Het eerste wat Zuidervaart deed bij zijn aantreden als directeur, was zich uitgebreid verdiepen in de materie. ,,Op 1 februari kwam Jeanette Troost hier als projectleider-MOD (modernisering ondersteunende diensten). Wij hebben het integratieproces vervolgens verdeeld in drie fasen. Eerst kijken, dan denken en vervolgens doen.”

De fase ‘kijken’ is eind februari afgesloten. Op dit moment is het de periode van het ‘denken’. Onderdeel hiervan is het bezoeken van andere facilitaire diensten. Niet alleen bij andere universiteiten maar ook bij bijvoorbeeld academische ziekenhuizen.
Klantenonderzoek

Om een indruk te krijgen van de wensen van de klant, hield de Facilitaire Dienst in oprichting op 19 en 24 maart klantenconferenties. Daarvoor waren de facilitymanagers van de beheerseenheden uitgenodigd. ,,Wij willen een goed beeld krijgen welk type dienstverlening van ons wordt verwacht en waar wij moeten bijsturen of uitbreiden.”

De managers werden in twee groepen verdeeld en kregen een dag lang de tijd om hun wensen te uiten. Voor alle klanten geldt dat zij bereid zijn voor een goede kwaliteit een correcte prijs te betalen. Daarnaast klonken er interessante suggesties voor uitbreiding of bijstelling van de dienstverlening.

,,Op het gebied van beveiliging werd het idee geopperd om het uit te breiden met toegangsbeveiliging. Ook vond een aantal managers het een goed idee als wij een verhuisservice zouden opzetten. Anderen vroegen zich af of het mogelijk was om chemicaliën af te leveren op de werkplek. En er werd aangedrongen op langere openingstijden van de kantines en een groter assortiment.”

De suggesties zullen worden verwerkt door onder meer het ‘Bouwteam’. Dit team, bestaande uit zes mensen van het Facilitair Bedrijf en CMC-Daas, moet de nieuwe dienst opbouwen. ,,Het Bouwteam vormt voor ons een belangrijke denktank”, zegt Zuidervaart. Daarnaast zijn er nog twee werkgroepen opgericht: een voor de ondersteunende clusterdienst en een voor de faculty club.

Bij integratie van de diensten gaat het om 120 voltijdsbanen. Zuidervaart verwacht niet dat er nog afgeslankt moet worden. ,,Het facilitair bedrijf heeft al een forse reorganisatie achter de rug en daar zit geen vet meer. Ik ga ervan uit dat het 120 fte blijft.”

Hij is er even stellig van overtuigd dat alle deadlines worden gehaald. ,,Wij gaan op 1 januari 1999 van start. Op 1 augustus leveren wij het businessplan in bij het college van bestuur. Dat zal het met applaus goedkeuren en dan kunnen wij de integratie afronden”, zegt Zuidervaart zelfverzekerd. ,,Waarom ik zo overtuigd ben van dat applaus? Omdat ik het cvb iets goeds zal voorleggen. Die integratie is er op de afgesproken tijd.”

Voorzieningen

Per 1 januari 1998 is ir. Jan Zuidervaart niet langer directeur van het Rekencentrum, maar van de Facilitaire Dienst in oprichting. Aan hem de taak om diensten van diverse pluimage tot een geïntegreerd geheel te smeden. Deze diensten zijn het facilitair bedrijf, CMC-Daas en de postkamer. ,,De onderdelen zijn verschillend, maar hebben een gemeenschappelijk kenmerk: dienstverlening is hun kernproces.”

Ook de nog op te richten faculty club zal onderdeel uitmaken van de Facilitaire Dienst. De club, die gevestigd wordt in het Huis Portugaal (ofwel Oude Delft 75) moet een ontmoetingsplaats worden voor wetenschappers en hun gasten. TU Vastgoed gaat het historische pand restaureren en opnieuw inrichten.

Het eerste wat Zuidervaart deed bij zijn aantreden als directeur, was zich uitgebreid verdiepen in de materie. ,,Op 1 februari kwam Jeanette Troost hier als projectleider-MOD (modernisering ondersteunende diensten). Wij hebben het integratieproces vervolgens verdeeld in drie fasen. Eerst kijken, dan denken en vervolgens doen.”

De fase ‘kijken’ is eind februari afgesloten. Op dit moment is het de periode van het ‘denken’. Onderdeel hiervan is het bezoeken van andere facilitaire diensten. Niet alleen bij andere universiteiten maar ook bij bijvoorbeeld academische ziekenhuizen.
Klantenonderzoek

Om een indruk te krijgen van de wensen van de klant, hield de Facilitaire Dienst in oprichting op 19 en 24 maart klantenconferenties. Daarvoor waren de facilitymanagers van de beheerseenheden uitgenodigd. ,,Wij willen een goed beeld krijgen welk type dienstverlening van ons wordt verwacht en waar wij moeten bijsturen of uitbreiden.”

De managers werden in twee groepen verdeeld en kregen een dag lang de tijd om hun wensen te uiten. Voor alle klanten geldt dat zij bereid zijn voor een goede kwaliteit een correcte prijs te betalen. Daarnaast klonken er interessante suggesties voor uitbreiding of bijstelling van de dienstverlening.

,,Op het gebied van beveiliging werd het idee geopperd om het uit te breiden met toegangsbeveiliging. Ook vond een aantal managers het een goed idee als wij een verhuisservice zouden opzetten. Anderen vroegen zich af of het mogelijk was om chemicaliën af te leveren op de werkplek. En er werd aangedrongen op langere openingstijden van de kantines en een groter assortiment.”

De suggesties zullen worden verwerkt door onder meer het ‘Bouwteam’. Dit team, bestaande uit zes mensen van het Facilitair Bedrijf en CMC-Daas, moet de nieuwe dienst opbouwen. ,,Het Bouwteam vormt voor ons een belangrijke denktank”, zegt Zuidervaart. Daarnaast zijn er nog twee werkgroepen opgericht: een voor de ondersteunende clusterdienst en een voor de faculty club.

Bij integratie van de diensten gaat het om 120 voltijdsbanen. Zuidervaart verwacht niet dat er nog afgeslankt moet worden. ,,Het facilitair bedrijf heeft al een forse reorganisatie achter de rug en daar zit geen vet meer. Ik ga ervan uit dat het 120 fte blijft.”

Hij is er even stellig van overtuigd dat alle deadlines worden gehaald. ,,Wij gaan op 1 januari 1999 van start. Op 1 augustus leveren wij het businessplan in bij het college van bestuur. Dat zal het met applaus goedkeuren en dan kunnen wij de integratie afronden”, zegt Zuidervaart zelfverzekerd. ,,Waarom ik zo overtuigd ben van dat applaus? Omdat ik het cvb iets goeds zal voorleggen. Die integratie is er op de afgesproken tijd.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.