Education

Faculteiten lichten de hand met 55-plusregeling

Ruim veertig personeelsleden zijn vertrokken met de 55+-regeling zonder dat zij daar recht op hadden.De afvloeiingsregeling is alleen bestemd om de gevolgen van de mammoetreorganisatie op te vangen.

Maar enkele faculteiten hebben daar ten onrechte een voorschot op genomen. Bij de bonden en de ondernemingsraad zijn zelfs gevallen bekend van medewerkers die na gebruikmaking van de 55+-regeling weer voor deeltijd zijn ingehuurd door hun eigen faculteit. Zij krijgen op die manier dubbel betaald, terwijl de faculteit loonkosten uitspaart. Het college heeft de decanen in mei vorig jaar al via een brief gewaarschuwd voor deze praktijken.

In de ondernemingsraad werden vorige week vragen gesteld aan het college van bestuur (cvb) over het vermeende misbruik van de gunstige afvloeiingsregeling voor 55-plussers. Collegevoorzitter De Voogd beaamde dat medewerkers hiervan pas gebruik mogen maken als ze boventallig worden verklaard in een reorganisatie. Daarvoor moet dan wel eerst het personeelsplan goedgekeurd zijn. De Voogd sloot echter niet uit dat er in ‘geïsoleerde gevallen al een voorschot op de regeling genomen is’ door faculteiten.

De kwestie kwam eerder al ter sprake in het lokaal overleg. Uit de februari-cijfers van het Universitair Service Centrum blijkt dat er al 76 medewerkers uit de faculteiten gebruik hebben gemaakt van de regeling. Het gaat daarbij alleen om ondersteunend en beheerspersoneel (obp). Deze obp’ers zijn geregistreerd bij de staf van het cvb omdat de regeling betaald wordt uit centrale gelden. Of er ook wetenschappelijk personeel geprofiteerd heeft van deze regeling, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er al een aanzienlijk beslag is gelegd op het budget van 70 miljoen. Het cvb vreest geen overschrijding van het budget.

De directeur van de stafeenheid Personeel en Organisatie, mr. C.J. Peels, bevestigt dat er nog geen gebruik mag worden gemaakt van de 55+-regeling in het kader van de Modernisering van de Ondersteunende Diensten (MOD). Het is volgens hem wel mogelijk dat er als gevolg van interne reorganisaties in de faculteiten al personeel is afgevloeid. Dat zou dan alleen mogelijk zijn bij Lucht- en Ruimtevaart en Werktuigbouw. Daar zijn slechts dertig mensen fysiek vertrokken. De overige veertig personeelsleden hebben ten onrechte gebruik gemaakt van de regeling.

In de brief aan de decanen stelt het college nadrukkelijk dat goedkeuring van een 55+-regeling voorlopig plaatsvindt. Als achteraf blijkt dat de betreffende functie niet definitief opgeheven wordt, komen de kosten alsnog ten laste van de faculteit. Dat komt neer op tachtig procent van de loonkosten gedurende een periode van vijf jaar. Het oordeel over de correcte toepassing van de regeling wordt vastgesteld tijdens de P&O-reviews die in de komende weken op stapel staan.

Ruim veertig personeelsleden zijn vertrokken met de 55+-regeling zonder dat zij daar recht op hadden.

De afvloeiingsregeling is alleen bestemd om de gevolgen van de mammoetreorganisatie op te vangen. Maar enkele faculteiten hebben daar ten onrechte een voorschot op genomen. Bij de bonden en de ondernemingsraad zijn zelfs gevallen bekend van medewerkers die na gebruikmaking van de 55+-regeling weer voor deeltijd zijn ingehuurd door hun eigen faculteit. Zij krijgen op die manier dubbel betaald, terwijl de faculteit loonkosten uitspaart. Het college heeft de decanen in mei vorig jaar al via een brief gewaarschuwd voor deze praktijken.

In de ondernemingsraad werden vorige week vragen gesteld aan het college van bestuur (cvb) over het vermeende misbruik van de gunstige afvloeiingsregeling voor 55-plussers. Collegevoorzitter De Voogd beaamde dat medewerkers hiervan pas gebruik mogen maken als ze boventallig worden verklaard in een reorganisatie. Daarvoor moet dan wel eerst het personeelsplan goedgekeurd zijn. De Voogd sloot echter niet uit dat er in ‘geïsoleerde gevallen al een voorschot op de regeling genomen is’ door faculteiten.

De kwestie kwam eerder al ter sprake in het lokaal overleg. Uit de februari-cijfers van het Universitair Service Centrum blijkt dat er al 76 medewerkers uit de faculteiten gebruik hebben gemaakt van de regeling. Het gaat daarbij alleen om ondersteunend en beheerspersoneel (obp). Deze obp’ers zijn geregistreerd bij de staf van het cvb omdat de regeling betaald wordt uit centrale gelden. Of er ook wetenschappelijk personeel geprofiteerd heeft van deze regeling, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er al een aanzienlijk beslag is gelegd op het budget van 70 miljoen. Het cvb vreest geen overschrijding van het budget.

De directeur van de stafeenheid Personeel en Organisatie, mr. C.J. Peels, bevestigt dat er nog geen gebruik mag worden gemaakt van de 55+-regeling in het kader van de Modernisering van de Ondersteunende Diensten (MOD). Het is volgens hem wel mogelijk dat er als gevolg van interne reorganisaties in de faculteiten al personeel is afgevloeid. Dat zou dan alleen mogelijk zijn bij Lucht- en Ruimtevaart en Werktuigbouw. Daar zijn slechts dertig mensen fysiek vertrokken. De overige veertig personeelsleden hebben ten onrechte gebruik gemaakt van de regeling.

In de brief aan de decanen stelt het college nadrukkelijk dat goedkeuring van een 55+-regeling voorlopig plaatsvindt. Als achteraf blijkt dat de betreffende functie niet definitief opgeheven wordt, komen de kosten alsnog ten laste van de faculteit. Dat komt neer op tachtig procent van de loonkosten gedurende een periode van vijf jaar. Het oordeel over de correcte toepassing van de regeling wordt vastgesteld tijdens de P&O-reviews die in de komende weken op stapel staan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.