Education

Faculteit Natuurwetenschappen onderzoekt gezamenlijke ‘P’

De faculteit Technische Natuurwetenschappen gaat onderzoeken of een gezamenlijke propedeuse mogelijk is van natuurkunde, scheikunde en materiaalkunde.

Samenwerken

Het faculteitsbestuur heeft hiervoor een commissie ingesteld. Het gezamenlijke eerste jaar zal naast de huidige propedeuses functioneren. De opleidingen scheikunde en materiaalkunde zijn een tijdje geleden al een onderzoek gestart naar het samengaan van hun propedeuses. Het nieuwe plan zal dat niet in de weg zitten, zeggen de betrokkenen.

Na het eerste jaar kunnen studenten gewoon doorstromen in de bestaande opleidingen. ,,Het kan een echte toevoeging zijn aan wat we nu al hebben”, aldus de co-decaan van Technische Natuurkunde, prof.dr.ir. P. Kruit. Ook de opleidingsdirecteur van Natuurkunde, prof.dr.ir. F. Tuinstra is enthousiast, maar hij ziet toch wel wat obstakels. ,,Scheikunde heeft erg veel practica en daarnaast is ook het wiskundeniveau van een ander kaliber dan bij Natuurkunde.” Hij noemt de uitvoering van het plan daarom ‘uitermate lastig’.

Het is nog niet bekend of er vraag is naar de nieuwe variant. De nieuwe propedeuse gaat op zijn vroegst in september 1999 van start.

Samenwerken

Het faculteitsbestuur heeft hiervoor een commissie ingesteld. Het gezamenlijke eerste jaar zal naast de huidige propedeuses functioneren. De opleidingen scheikunde en materiaalkunde zijn een tijdje geleden al een onderzoek gestart naar het samengaan van hun propedeuses. Het nieuwe plan zal dat niet in de weg zitten, zeggen de betrokkenen.

Na het eerste jaar kunnen studenten gewoon doorstromen in de bestaande opleidingen. ,,Het kan een echte toevoeging zijn aan wat we nu al hebben”, aldus de co-decaan van Technische Natuurkunde, prof.dr.ir. P. Kruit. Ook de opleidingsdirecteur van Natuurkunde, prof.dr.ir. F. Tuinstra is enthousiast, maar hij ziet toch wel wat obstakels. ,,Scheikunde heeft erg veel practica en daarnaast is ook het wiskundeniveau van een ander kaliber dan bij Natuurkunde.” Hij noemt de uitvoering van het plan daarom ‘uitermate lastig’.

Het is nog niet bekend of er vraag is naar de nieuwe variant. De nieuwe propedeuse gaat op zijn vroegst in september 1999 van start.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.