Education

Extra zittingen voor promoties

Vanwege een capaciteitsprobleem breidt de TU het aantal promotiemomenten en –plekken uit. De universiteit brengt het zomerreces terug van twee maanden naar één maand en laat promoties voortaan parallel plaatsvinden.

Volgens vice-rector Hans Beunderman waren kandidaten en promotoren ontevreden over het feit dat er aan het eind van het jaar geen ruimte meer zou zijn voor promoties. Met alleen de senaatszaal in de aula is het aantal aanvragen niet meer bij te benen.

Op twee momenten in het jaar is sprake van promotiepieken: een paar maanden voor zowel de jaarwisseling als de zomer. Dat was volgens de vice-rector tot een jaar of twee geleden niet zo’n punt, maar het aantal promoties groeit. Dit jaar zijn er 260 tot 265: dertig meer dan vorig jaar. Beunderman voorziet voor de komende jaren weer een toename.
Om dit probleem het hoofd te bieden werd de vraag geopperd waarom er niet vier promoties op een dag zijn in plaats van drie en waarom een promotie een uur duurt en niet drie kwartier. “Het college voor promoties vindt inkorten afbreuk doen aan de inhoud van promoties”, zegt de vice-rector.
Het college van bestuur kiest voor het houden van extra zomerzittingen en parallelle promoties in de piekmaanden. Om die te begeleiden wordt binnen de TU gezocht naar extra zogeheten ‘looppedellen’.

Voor de extra zittingen kan het aantal promotieruimtes in de aula worden uitgebreid met de commissiekamers en incidenteel het auditorium (bij promoties met grote groepen toehoorders). De Kronigzaal bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen is ook een optie. Daar is afgelopen zomer al naar uitgeweken toen de aula werd gerenoveerd.

Als deze opties niet voldoende soelaas bieden, is wellicht uit te wijken naar het Science Centre aan de Mijnbouwstraat. Daarover wordt nog overlegd. Daarnaast wordt gekeken of er geschikte locaties in de stad zijn, zoals de Hippolytuskapel. “Maar dat heeft zijn prijs”, zegt Beunderman.

Fred Eckhardt en Ankie Smith
Hugo de Grootstraat 246
Buren van het studentenhuis op nummer 244

Toen Fred Eckhardt en Ankie Smith in 1990 hun woning betrokken, wisten ze nog niet dat ze een half jaar later een studentenhuis boven zich zouden krijgen. Dit tot afgrijzen van Eckhardt, geboren en getogen Delftenaar en bekend met studentenfratsen. Tegenwoordig wonen er in huize Plop vijf Virgielmeiden. Smith benadrukt dat vanaf de eerste dag geïnvesteerd is in een goed contact met de dames onder het motto: “We leven samen met ze in één pand en we moeten het leuk maken.” Dat die instelling zijn vruchten heeft afgeworpen is duidelijk. Eckhardt en Smith blijken heel populair op de vele afstudeerborrels en verenigingsactiviteiten, zelfs bij familie en vrienden van de meisjes.
Ook is de huiskamer van het stel regelmatig het decor van gezamenlijke etentjes en huisreünies. “We merken wel een verschil tussen de eerste en de huidige generatie bewoonsters. Dit uit zich in het huislied. Vroeger keurig, nu wat losser.”
Uit alles blijkt een uitzonderlijk goede verstandhouding. Hebben de meiden ruzies of problemen, dan kan er beneden worden uitgehuild. Mee helpen keuren van vriendjes is ook zo’n item. “De jongen in kwestie wordt dan naar beneden gestuurd om een kopje suiker te halen”, grijnst Smith. In augustus moeten Eckhardt en Smith tegenover de feuten soms de ‘boze buren’ spelen. En in januari wordt het tachtigdelig servies van beneden naar boven gesleept voor het  kerstdiner van de meiden.
Zo zijn er genoeg voorbeelden van de bijzondere omgang tussen de nummers 246 en 244. Allesbehalve Eckhardts aanvankelijk gevreesde nachtmerrie dus.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.