Education

Extra geld voor onderzoek NWO

Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor onderzoek in de topsectoren. Onderzoeksfinancier NWO krijgt een extra bedrag oplopend tot honderd miljoen euro structureel. De komende jaren komt daar nog eens eenmalig vijftig miljoen bij.


Dat bleek maandag 11 februari bij een werkbezoek van minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de TU Delft. Met het geld wil het kabinet wetenschap en bedrijfsleven meer aan elkaar verbinden om het concurrentievermogen van de Nederlandse economie te versterken. 


Dekker noemt het belangrijk om met kennis nieuwe technieken te ontwikkelen. “Neem de ontdekking van het Majorana-deeltje. Dit onderzoek van de TU Delft was misschien niet gericht op nieuwe toepassingen, maar leidt er wel toe dat de hightech sector straks snellere computers kan maken. Door de investering van honderd miljoen euro via NWO te verdelen, zorgen we dat middelen terecht komen bij de beste onderzoekers.”


NWO dient binnen haar huidige budget van 625 miljoen euro jaarlijks 275 miljoen te besteden aan onderzoek binnen de topsectoren. Omdat er volgens minister Kamp bij het midden- en kleinbedrijf nog ‘grote kansen’ liggen als het gaat om de verbinding met de kennissector, kondigde hij aan hiervoor 22 miljoen euro extra uit te trekken via een Innovatiestimuleringsregeling.Kamp: “Met deze regeling kunnen ondernemers bijvoorbeeld gezamenlijk een product of techniek verder ontwikkelen waar dat voor hen alleen te duur of ingewikkeld zou zijn. ook voor een haalbaarheidsstudie of voor (tijdelijke) inhuur van hooggekwalificeerd personeel kan de regeling van pas komen.”


Het kabinet stelt tussen 2014 en 2020 jaarlijks 55 miljoen euro beschikbaar voor een drietal internationale onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de Europese Unie. Voorwaarde voor deze Europese subsidies was dat de nationale regering mee betaalt, Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen hierdoor mee blijven doen.


Volgens Kamp doen Nederlandse onderzoekers goed mee. “Van alle Nederlandse voorstellen wordt 25 tot 40 procent gehonoreerd. Voor iedere euro die we erin stoppen komt één euro veertig terug.”

Rondleiding


Bij hun bezoek aan de TU kregen Kamp en Dekker te zien wat er bij de universiteit zoal gebeurt aan samenwerking met het bedrijfsleven. Ook aanwezig waren onder andere de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernard Wientjes, KNAW-president Hans Clevers en NWO-voorzitter Jos Engelen. Zij kregen bij de faculteit 3mE onder meer uitleg over het pas geopende TU Delft Robotics Institute.


Erg onder de indruk waren de bewindslieden van het aan de TU ontwikkelde robothandje dat groenten en fruit kan (in)pakken. Het YesDelftbedrijf Lacquey heeft hiervoor zojuist op 1 februari een machine geïntroduceerd. De eerste is inmiddels verkocht.


Ook het libelachtige vliegtuigje Delfly deed het goed. “Vliegt hij al?”, vroeg Kamp. Hij kon het bijna niet geloven. “Fantastisch!” Als voormalig minister van Defensie zag hij meteen mogelijkheden. “Met een camera kun je daar overal mee naar toe. Dat is wat anders dan die grote vliegtuigen boven Afghanistan.”


Vervolgens schudde Kamp spontaan handen met TU-robot Robbie. “Kijk eens”, zei hij tegen een medewerker. “Hij geeft je een handje, maar hij klemt niet te veel!”


Prof.dr. Jenny Dankelman vertelde op haar lab over sleutelgatoperaties en   trainingsapparaten voor chirurgen.  Staatssecretaris Dekker waagde zich onder meer aan een ruggenpriksimulator, en vroeg hoe het verder gaat als er spin-offs komen na een vinding. “Dan mag de onderzoeker hier geen onderzoek meer doen, om belangenverstrengeling te voorkomen”, zei Dankelman.  


En of er bedrijven zijn die langskomen? Onderzoeker dr.ir. Paul Breedveld legde uit dat hij geen vici-beurs voor stuurbare instrumenten had gekregen als hij geen samenwerking met bedrijven op poten had gezet.


Eenmaal bij de studentenprojecten in de Dreamhall gingen de bewindslieden los. De Novabike, de Nuna (Dekker: “Ik pas er niet in!”), de elektrische wagen Carice: daar moest natuurlijk even in gezeten worden.


Hilariteit alom toen Carice achteruit reed en Wim Thijs, oprichter van de hal, riep: “Deze regering wil toch alleen maar vóóruit?”


Bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen vertelde prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven over zijn quantumonderzoek, het Majoranadeeltje en zijn samenwerking met Microsoft.


Op de vraag van staatssecretaris Dekker hoe lang het nu zou duren voordat er een supersnelle quantumcomputer op de markt is, antwoordde Kouwenhoven dat dit nog wel een of twee decennia zou duren.


Hij gaf Kamp en Dekker nog wel een politieke boodschap mee: “dit is nu een aardig voorbeeld van onderzoek dat innovatief is en gaat leiden tot producten, maar omdat het zo lang duurt valt het buiten het topsectorenbeleid. Dat is jammer. Onderzoek dat echt vernieuwend is duurt langer dan vijf jaar en dat is niet interessant voor bedrijven om in te investeren.”


Omdat hij ‘het zelf niet beter kon formuleren’ gaf Kouwenhoven de bewindslieden een opiniestuk van Nobelprijswinnaar Andre Geim mee uit NRC Handelsblad van zaterdag 9 februari. Geim signaleert daarin dat de concurrentie op de markt het bedrijfsleven heeft gedwongen om zijn fundamentele programma’s op te doeken.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.