Education

Experiment met bonusstelsel voor TU-producten

De TU Delft moet zich minder toeleggen op wetenschappelijke publicaties, en het ontwikkelen van ‘dingen’ zoals nieuwe producten en onderwijsmiddelen beter belonen.

Dat schrijft prof.dr. Adriaan Beukers van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek in een vlammend, op persoonlijke titel geschreven discussiestuk.

Het college van bestuur heeft Beukers tweeënhalve ton in het vooruitzicht gesteld om, in woorden van universiteitssecretaris mr. Hans Krul, ‘experimenten te ondernemen’ met zo’n beloningsstelsel. “Het college geeft daarmee aan dat we dit belangrijk vinden”, zegt Krul. “Onze derde kerntaak, het valoriseren van kennis, krijgt namelijk steeds meer betekenis.”

Volgens Beukers zou de TU premies moeten toekennen aan faculteiten die met hun producten ontwerpprijzen winnen of media-aandacht trekken. Ook faculteiten die succesvolle leerboeken schrijven, conferenties organiseren of ondernemingsgericht onderwijs verzorgen zouden premies moeten krijgen. Bovendien zouden opvallende studentenprojecten als Nuna en Wasub de betrokken leerstoelen bonussen moeten opleveren.

Momenteel beloont de TU de faculteiten door te kijken naar hun onderwijsprestaties en hun productie van met name wetenschappelijke artikelen en promoties. Premies voor patenten of het binnenhalen van contractonderzoek bestaan ook, maar zitten nu nog versleuteld in de post ‘onderzoek’. Beukers stelt voor om een derde, aparte ‘beloningsbox’ te introduceren: de post ‘ontwerp en valorisatie’.

Beukers: “De maatschappij geeft ons de opdracht: jullie produceren kennis, mag het ook een beetje nut hebben? Dat is een prachtige opdracht. Maar hij is niet genoeg zichtbaar in ons financieringsmodel.” Beukers benadrukt dat het hem niet zozeer gaat om méér geld, maar om het anders verdelen ervan. “Meer in het licht van onze opdracht: onderwijzen, onderzoeken en dat nuttig maken.” Het belonen van wetenschappelijke publicaties kan best een tandje minder, meent hij. “Verschuif een beetje. En str.”

De hoogleraar composietmaterialen en productiemethoden schreef zijn essay op uitnodiging van twee commissies die de geldverdeling binnen de TU hebben bestudeerd, en nadrukkelijk op persoonlijke titel. Het stuk, waarvan Beukers de eerste versie al in december schreef, is dan ook ‘uitsluitend bedoeld ter overdenking en discussie’, schrijft hij. Beukers heeft zijn essay ter overweging ingebracht bij het college van bestuur.

Afdelingen moeten bovendien meer samenwerken, bepleit Beukers. Zo denkt hij aan de oprichting van een ‘centraal interfacultair ontwerplaboratorium’, waar de ‘culturen van diverse faculteiten elkaar inspireren, uitdagen en met elkaar vermengen’. Dergelijke gezamenlijke initiatieven zouden eveneens moeten worden beloond met premies. “In Delft zou een permanente cultuur moeten ontstaan van ondernemen binnen en vanuit de ondernemende universiteit”, schrijft Beukers.

Ook voor goede handboeken of collegedictaten zouden faculteiten beloond moeten worden, vertelt Beukers. “Vroeger hadden veel docenten hun eigen boeken. Nu zijn die vaak vervangen door Amerikaanse. Waarom zouden we onze goede, eigen onderwijsmiddelen niet vertalen en internationaal aan de man proberen te brengen? We willen toch exposure?”

Afgelopen zomer riep de Science Alliance Beukers uit tot meest ondernemende wetenschapper van het land. De hoogleraar ziet daar nu de humor wel van in: “Ik ben de meest ondernemende wetenschapper, en nu betoog ik dat we minder wetenschapper en meer engineer moeten zijn.”

Het college van bestuur heeft Beukers tweeënhalve ton in het vooruitzicht gesteld om, in woorden van universiteitssecretaris mr. Hans Krul, ‘experimenten te ondernemen’ met zo’n beloningsstelsel. “Het college geeft daarmee aan dat we dit belangrijk vinden”, zegt Krul. “Onze derde kerntaak, het valoriseren van kennis, krijgt namelijk steeds meer betekenis.”

Volgens Beukers zou de TU premies moeten toekennen aan faculteiten die met hun producten ontwerpprijzen winnen of media-aandacht trekken. Ook faculteiten die succesvolle leerboeken schrijven, conferenties organiseren of ondernemingsgericht onderwijs verzorgen zouden premies moeten krijgen. Bovendien zouden opvallende studentenprojecten als Nuna en Wasub de betrokken leerstoelen bonussen moeten opleveren.

Momenteel beloont de TU de faculteiten door te kijken naar hun onderwijsprestaties en hun productie van met name wetenschappelijke artikelen en promoties. Premies voor patenten of het binnenhalen van contractonderzoek bestaan ook, maar zitten nu nog versleuteld in de post ‘onderzoek’. Beukers stelt voor om een derde, aparte ‘beloningsbox’ te introduceren: de post ‘ontwerp en valorisatie’.

Beukers: “De maatschappij geeft ons de opdracht: jullie produceren kennis, mag het ook een beetje nut hebben? Dat is een prachtige opdracht. Maar hij is niet genoeg zichtbaar in ons financieringsmodel.” Beukers benadrukt dat het hem niet zozeer gaat om méér geld, maar om het anders verdelen ervan. “Meer in het licht van onze opdracht: onderwijzen, onderzoeken en dat nuttig maken.” Het belonen van wetenschappelijke publicaties kan best een tandje minder, meent hij. “Verschuif een beetje. En str.”

De hoogleraar composietmaterialen en productiemethoden schreef zijn essay op uitnodiging van twee commissies die de geldverdeling binnen de TU hebben bestudeerd, en nadrukkelijk op persoonlijke titel. Het stuk, waarvan Beukers de eerste versie al in december schreef, is dan ook ‘uitsluitend bedoeld ter overdenking en discussie’, schrijft hij. Beukers heeft zijn essay ter overweging ingebracht bij het college van bestuur.

Afdelingen moeten bovendien meer samenwerken, bepleit Beukers. Zo denkt hij aan de oprichting van een ‘centraal interfacultair ontwerplaboratorium’, waar de ‘culturen van diverse faculteiten elkaar inspireren, uitdagen en met elkaar vermengen’. Dergelijke gezamenlijke initiatieven zouden eveneens moeten worden beloond met premies. “In Delft zou een permanente cultuur moeten ontstaan van ondernemen binnen en vanuit de ondernemende universiteit”, schrijft Beukers.

Ook voor goede handboeken of collegedictaten zouden faculteiten beloond moeten worden, vertelt Beukers. “Vroeger hadden veel docenten hun eigen boeken. Nu zijn die vaak vervangen door Amerikaanse. Waarom zouden we onze goede, eigen onderwijsmiddelen niet vertalen en internationaal aan de man proberen te brengen? We willen toch exposure?”

Afgelopen zomer riep de Science Alliance Beukers uit tot meest ondernemende wetenschapper van het land. De hoogleraar ziet daar nu de humor wel van in: “Ik ben de meest ondernemende wetenschapper, en nu betoog ik dat we minder wetenschapper en meer engineer moeten zijn.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.