Education

Exit studiepunten voor extra vakken

Studenten krijgen geen studiepunten meer voor vakken die niet verplicht zijn en die buiten de zogenaamde ‘specifieke leerweg’vallen. Dit staat in de nieuwe, volledige Regeling Studievoortgangsmeting die als bijlage bij het Studentenstatuut wordt gevoegd.

br />
Onder extra vakken worden geen bijvakken verstaan, maar ‘vakken die niet verplicht zijn voor het examen en die vallen buiten het vakkenpakket waarmee kan worden voldaan aan de nominale studielast van 42 studiepunten per cursusjaar’, aldus paragraaf 3.2.1 van de regeling.

Het college van bestuur heeft de regeling als besluit aan de commissie voor onderwijs en onderzoek van de universiteitsaad gestuurd. Met de bewuste paragraaf voert het min of meer een opdracht uit die eerder door de minister werd afgekondigd. Bij de invoering van de tempobeurs bepaalde deze dat voor de tempometing alleen vakken kunnen meetellen die behoren tot de ‘specifieke leerweg’ van de opleiding.

Wie bepaalt wanneer iemand van zijn leerpad afwijkt en welke vakken al dan niet tot een specifieke leerweg behoren, staat niet in de regeling. Aan de TU zijn maar een paar gevallen bekend waarin voor zulke extra vakken wel studiepunten zijn meegeteld. Wat de minister betreft had dat dus niet gemogen.

Henk Orsel

Studenten krijgen geen studiepunten meer voor vakken die niet verplicht zijn en die buiten de zogenaamde ‘specifieke leerweg’vallen. Dit staat in de nieuwe, volledige Regeling Studievoortgangsmeting die als bijlage bij het Studentenstatuut wordt gevoegd.

Onder extra vakken worden geen bijvakken verstaan, maar ‘vakken die niet verplicht zijn voor het examen en die vallen buiten het vakkenpakket waarmee kan worden voldaan aan de nominale studielast van 42 studiepunten per cursusjaar’, aldus paragraaf 3.2.1 van de regeling.

Het college van bestuur heeft de regeling als besluit aan de commissie voor onderwijs en onderzoek van de universiteitsaad gestuurd. Met de bewuste paragraaf voert het min of meer een opdracht uit die eerder door de minister werd afgekondigd. Bij de invoering van de tempobeurs bepaalde deze dat voor de tempometing alleen vakken kunnen meetellen die behoren tot de ‘specifieke leerweg’ van de opleiding.

Wie bepaalt wanneer iemand van zijn leerpad afwijkt en welke vakken al dan niet tot een specifieke leerweg behoren, staat niet in de regeling. Aan de TU zijn maar een paar gevallen bekend waarin voor zulke extra vakken wel studiepunten zijn meegeteld. Wat de minister betreft had dat dus niet gemogen.

Henk Orsel

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.