Campus

Erfafscheiding

Een uit de hand gelopen burenruzie over een erfafscheiding eiste begin deze week een dode. Hekjes, hagen en bomen geven soms aanleiding tot jarenlange vetes. In het Zeelandse plaatsje Philippine leidde dit maandag tot een drama.

Terwijl een van de betrokkenen aan zijn schutting werkte, werd hij aangevallen door een buurman. De klusser kwam hierbij om het leven. De precieze toedracht van het voorval is nog onduidelijk.

Veel grensgeschillen tussen buren gaan evenwel over de exacte loop van de demarcatielijnen. Desgevraagd vertelt ir. J. Garlich, werkzaam bij de sectie mathematische geodesie en puntsbepaling van CiTG, dat het Kadaster in zulke gevallen altijd het laatste woord heeft.

,,Bij de overdracht van de grond worden de grenzen door de betrokken partijen afgepaald. Die gegevens worden vervolgens bewaard door het Kadaster. Als er later onenigheid over de grenzen ontstaat, dan is dat ook de instantie die er het laatste woord in heeft.”

Het meten van de grens gebeurt grotendeels met eenvoudige middelen. Het meetlint bewijst hierbij nog steeds goede diensten. Garlich: ,,Als referentiepunt worden meestal onbeweeglijke lokale zaken gebruikt. Geen bomen, want die kunnen worden omgezaagd.”
Amersfoort

Mocht de omgeving onverhoopt geen aanknopingspunten bieden, dan is er nog geen man overboord. ,,Er is een landelijk coördinatenstelsel dat als basis voor landmetingen gebruikt kan worden. Vroeger lag het nulpunt ervan in Amersfoort, maar daardoor had je ook te maken met negatieve getallen. Dat leverde nogal eens problemen op bij de berekening. Daarom gaat het zogenaamde Rijksdriehoekstelsel tegenwoordig uit van een punt ten westen van Parijs. Alle coördinaten in Nederland zijn nu dus positief, en de y-waarde is meestal groter dan de x-waarde.”

De erven van nieuwe woningen worden altijd afgemeten aan dit Rijksdriehoeksstelsel. De komst van Global Positioning Systems (GPS) heeft het de landmeters ook een stuk makkelijker gemaakt. Garlich: ,,Met GPS kunnen we de coördinaten bijna tot op de centimeter achterhalen. Daar komt een hoop meer rekenwerk bij kijken dan bij de systemen voor auto’s en boten. Die halen een nauwkeurigheid van een paar honderd meter. Maar dat rekenwerk zit natuurlijk allemaal verwerkt in de elektronica. Het is voornamelijk een kwestie van knoppen drukken geworden.”

Hekjes, hagen en bomen geven soms aanleiding tot jarenlange vetes. In het Zeelandse plaatsje Philippine leidde dit maandag tot een drama. Terwijl een van de betrokkenen aan zijn schutting werkte, werd hij aangevallen door een buurman. De klusser kwam hierbij om het leven. De precieze toedracht van het voorval is nog onduidelijk.

Veel grensgeschillen tussen buren gaan evenwel over de exacte loop van de demarcatielijnen. Desgevraagd vertelt ir. J. Garlich, werkzaam bij de sectie mathematische geodesie en puntsbepaling van CiTG, dat het Kadaster in zulke gevallen altijd het laatste woord heeft.

,,Bij de overdracht van de grond worden de grenzen door de betrokken partijen afgepaald. Die gegevens worden vervolgens bewaard door het Kadaster. Als er later onenigheid over de grenzen ontstaat, dan is dat ook de instantie die er het laatste woord in heeft.”

Het meten van de grens gebeurt grotendeels met eenvoudige middelen. Het meetlint bewijst hierbij nog steeds goede diensten. Garlich: ,,Als referentiepunt worden meestal onbeweeglijke lokale zaken gebruikt. Geen bomen, want die kunnen worden omgezaagd.”
Amersfoort

Mocht de omgeving onverhoopt geen aanknopingspunten bieden, dan is er nog geen man overboord. ,,Er is een landelijk coördinatenstelsel dat als basis voor landmetingen gebruikt kan worden. Vroeger lag het nulpunt ervan in Amersfoort, maar daardoor had je ook te maken met negatieve getallen. Dat leverde nogal eens problemen op bij de berekening. Daarom gaat het zogenaamde Rijksdriehoekstelsel tegenwoordig uit van een punt ten westen van Parijs. Alle coördinaten in Nederland zijn nu dus positief, en de y-waarde is meestal groter dan de x-waarde.”

De erven van nieuwe woningen worden altijd afgemeten aan dit Rijksdriehoeksstelsel. De komst van Global Positioning Systems (GPS) heeft het de landmeters ook een stuk makkelijker gemaakt. Garlich: ,,Met GPS kunnen we de coördinaten bijna tot op de centimeter achterhalen. Daar komt een hoop meer rekenwerk bij kijken dan bij de systemen voor auto’s en boten. Die halen een nauwkeurigheid van een paar honderd meter. Maar dat rekenwerk zit natuurlijk allemaal verwerkt in de elektronica. Het is voornamelijk een kwestie van knoppen drukken geworden.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.