Education

Eredoctoraat voor Utrechtse chemicus Geus

De TU Delft heeft besloten een eredoctoraat te verlenen aan prof.ir. J. W. Geus van de universiteit van Utrecht. De plechtigheid vindt plaats tijdens de viering van de 154ste Dies Natalis van de universiteit, op 5 januari aanstaande.

Geus is een internationaal bekend expert op het gebied van de katalyse.

Geus is sinds 1980 hoogleraar in de anorganische scheikunde en heeft een wetenschappelijk oeuvre dat 221 publikaties en 61 octrooien omvat. Bovendien begeleidde hij 54 promovendi bij het schrijven van hun dissertaties. De hoogleraar is oud-student van de TU Delft en kwam in 1959 in dienst van de Staatsmijnen (thans DSM), als toegepast onderzoeker. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon in 1971, toen hij lector werd in Utrecht.

Geus participeert met zijn vakgroep al vele jaren in onderzoeksprojecten waaraan ook Delftse groepen deelnemen. Een groot aantal studenten dat bij hem is afgestudeerd promoveerde aan de TU Delft. Vele malen was Geus ook lid van Delftse promotiecommissies.

Geus kreeg in 1991 de Dow-energieprijs, als erkenning van de grote betekenis van de door hem en zijn leerlingen ontwikkelde katalysatormaterialen en katalytische processen. Een TU-persbericht meldt dat hij altijd ,,bijzondere aandacht heeft besteed aan de feitelijk tegenstrijdige eisen van thermische stabiliteit en katalytische activiteit van de katalysatormaterialen. Daarbij had hij door zijn grote industriële ervaring niet alleen een diepgaand inzicht in de problemen die bij de toepassing van op zich goede katalysatormaterialen zouden kunnen optreden, maar tevens een helder inzicht in de problemen die een schaalvergroting bij industriële processen kan veroorzaken. Professor Geus combineert een zeer goede kennis van de vaste-stofchemie, de materiaalkunde en de oppervlaktetechnologie en heeft een bijzondere interesse voor geavanceerde oppervlakte-analysetechnieken.”

Decaan Schoonman van de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde treedt op 5 januari op als ere-promotor.

De TU Delft heeft besloten een eredoctoraat te verlenen aan prof.ir. J. W. Geus van de universiteit van Utrecht. De plechtigheid vindt plaats tijdens de viering van de 154ste Dies Natalis van de universiteit, op 5 januari aanstaande. Geus is een internationaal bekend expert op het gebied van de katalyse.

Geus is sinds 1980 hoogleraar in de anorganische scheikunde en heeft een wetenschappelijk oeuvre dat 221 publikaties en 61 octrooien omvat. Bovendien begeleidde hij 54 promovendi bij het schrijven van hun dissertaties. De hoogleraar is oud-student van de TU Delft en kwam in 1959 in dienst van de Staatsmijnen (thans DSM), als toegepast onderzoeker. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon in 1971, toen hij lector werd in Utrecht.

Geus participeert met zijn vakgroep al vele jaren in onderzoeksprojecten waaraan ook Delftse groepen deelnemen. Een groot aantal studenten dat bij hem is afgestudeerd promoveerde aan de TU Delft. Vele malen was Geus ook lid van Delftse promotiecommissies.

Geus kreeg in 1991 de Dow-energieprijs, als erkenning van de grote betekenis van de door hem en zijn leerlingen ontwikkelde katalysatormaterialen en katalytische processen. Een TU-persbericht meldt dat hij altijd ,,bijzondere aandacht heeft besteed aan de feitelijk tegenstrijdige eisen van thermische stabiliteit en katalytische activiteit van de katalysatormaterialen. Daarbij had hij door zijn grote industriële ervaring niet alleen een diepgaand inzicht in de problemen die bij de toepassing van op zich goede katalysatormaterialen zouden kunnen optreden, maar tevens een helder inzicht in de problemen die een schaalvergroting bij industriële processen kan veroorzaken. Professor Geus combineert een zeer goede kennis van de vaste-stofchemie, de materiaalkunde en de oppervlaktetechnologie en heeft een bijzondere interesse voor geavanceerde oppervlakte-analysetechnieken.”

Decaan Schoonman van de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde treedt op 5 januari op als ere-promotor.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.