Campus

Erasmus Universiteit moet collegegeld terugbetalen

Erasmus Universiteit Rotterdam moet een compensatieregeling treffen voor studenten die te veel collegegeld hebben betaald voor hun masteropleiding. Het Rijk betaalt niet mee.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft studenten jarenlang veel te veel collegegeld laten betalen. (Foto: Wikipedia)

Begin 2018 bleek dat de Erasmus Universiteit jarenlang een torenhoog collegegeld vroeg voor de deeltijdmaster bedrijfskunde en de masteropleiding ‘finance & investement’, die inmiddels is opgeheven. Aangezien het om regulier bekostigde opleidingen gaat, mag het prijskaartje niet hoger zijn dan 2.060 euro. De universiteit bracht echter respectievelijk 17 duizend en 10 duizend euro per jaar in rekening.


In januari kreeg de instelling nog één keer de kans van de Onderwijsinspectie om aanvullende informatie te leveren die het hoge collegegeld zou kunnen verklaren, maar de minister stelde nadrukkelijk dat de tarieven in strijd waren met de wet. De universiteit kreeg de opdracht om de opleidingen zo spoedig mogelijk – en in ieder geval voor het nieuwe studiejaar 2019/2020 – in overeenstemming te brengen met de wet- en regelgeving. 


Dat is inmiddels gelukt, meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Ook heeft ze de universiteit opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen en een compensatieregeling te treffen voor de studenten die te veel hebben betaald. Half juli zal de instelling bekendmaken hoe zij van plan is dit te doen. Bij de terugbetaling mag de universiteit geen gebruik maken van middelen uit de Rijksbekostiging, aldus de minister.


HOP, Melanie Zierse

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.