Education

Enquête over kwaliteit hoger onderwijs

Ruim 600.000 studenten in het hoger onderwijs zijn opgeroepen deel te nemen aan de Nationale Studentenenquête (NSE). De enquete is deze week van start gegaan met een uitnodiging per e-mail aan de studenten.

Tot en met 12 april kunnen de studenten via de NSE hun oordeel geven over een groot aantal aspecten van hun universiteit of hogeschool. Het gaat dan onder meer om inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielasten begeleiding. Ook wordt gevraagd naar de mening over de stad waar wordt gestudeerd, onder meer wat betreft beschikbaarheid van studentenhuisvesting. Ook kunnen de studenten wensen of ideeën uiten om de studie te verbeteren.

Onafhankelijk

De resultaten van de NSE worden later dit jaar gepubliceerd op de site www.studiekeuze123.nl. Dat is een onafhankelijke vergelijkingssite van het hoger onderwijs. Met de enquêteresultaten kunnen aankomende studenten beter hun studiekeuze bepalen en zijn instellingen in staat opleidingen en studieomstandigheden verbeteren.

De NSE heeft een heel breed draagvlak. Tachtig instellingen voor hoger onderwijs – 19 universiteiten en 61 hogescholen – werken eraan mee. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept alle studenten op de NSE in te vullen omdat zo een zo betrouwbaar mogelijk beeld ontstaat over de kwaliteit van de hoger onderwijsinstellingen en de instellingen signalen krijgen waar de kwaliteit nog niet optimaal is.

Opzet

De NSE is dit jaar veel groter van opzet dan die van vorig jaar, toen 50.000 studenten werden ondervraagd. Studenten werden toen benaderd door de Informatie Beheer Groep en een deel van de instellingen benaderde studenten per mail. Dit jaar krijgen alle studenten per mail een uitnodiging. Ook is dit jaar besloten om de NSE samen te voegen met het Studenttevredenheidsonderzoek van de HBO-raad.

Groots werk op kleine schaal. Zo omschrijft kunstenares Marijke de Goey het werk dat straks wordt gedaan in het nieuwe gebouw voor nano-onderzoek, achter Technische Natuurkunde. Voor het gebouw komt haar kunstwerk secret of the nano, dat zaterdag 18 april wordt onthuld. “Hoe laat je iets heel kleins zien? Door iets heel groots te laten zien.”

Tot en met 12 april kunnen de studenten via de NSE hun oordeel geven over een groot aantal aspecten van hun universiteit of hogeschool. Het gaat dan onder meer om inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielasten begeleiding. Ook wordt gevraagd naar de mening over de stad waar wordt gestudeerd, onder meer wat betreft beschikbaarheid van studentenhuisvesting. Ook kunnen de studenten wensen of ideeën uiten om de studie te verbeteren.

Onafhankelijk

De resultaten van de NSE worden later dit jaar gepubliceerd op de site www.studiekeuze123.nl. Dat is een onafhankelijke vergelijkingssite van het hoger onderwijs. Met de enquêteresultaten kunnen aankomende studenten beter hun studiekeuze bepalen en zijn instellingen in staat opleidingen en studieomstandigheden verbeteren.

De NSE heeft een heel breed draagvlak. Tachtig instellingen voor hoger onderwijs – 19 universiteiten en 61 hogescholen – werken eraan mee. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept alle studenten op de NSE in te vullen omdat zo een zo betrouwbaar mogelijk beeld ontstaat over de kwaliteit van de hoger onderwijsinstellingen en de instellingen signalen krijgen waar de kwaliteit nog niet optimaal is.

Opzet

De NSE is dit jaar veel groter van opzet dan die van vorig jaar, toen 50.000 studenten werden ondervraagd. Studenten werden toen benaderd door de Informatie Beheer Groep en een deel van de instellingen benaderde studenten per mail. Dit jaar krijgen alle studenten per mail een uitnodiging. Ook is dit jaar besloten om de NSE samen te voegen met het Studenttevredenheidsonderzoek van de HBO-raad.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.