Education

Elke student krijgt TU-trui

Elke TU-student krijgt dit jaar een universiteitstrui. Dat hebben de studenten van Oras en Aag vorige week door middel van een motie in de u-raad bedongen.

Zij hadden een motie van die strekking ingediend omdat zij meenden dat het college van bestuur hen was vergeten toen het voltallige personeel in januari een lustrumgratificatie van driehonderd gulden kreeg.

Als compensatie én om ook studenten te betrekken bij het lustrum, opperden de studentenfracties in de u-raad het idee van een TU-trui, wat zonder stemming werd aangenomen. Niet alleen Oras en Aag, maar ook de rest van de raad vond het op zijn zachtst gezegd vreemd dat de studenten zelf om hun lustrumcadeau moesten vragen.

Collegevoorzitter De Voogd antwoordde dat de studenten hem weer eens het gras voor de voeten wegmaaiden, want het ging hier natuurlijk om een oud idee, waarover het college zich nog aan het beraden was. Om die politieke slimheid kon de raad wel lachen, waarop het even rumoerig was in de vergaderzaal.

Toch zat De Voogd met die woorden dichterbij de waarheid dan hij wilde doen geloven; enige maanden tevoren had Oras toenmalig rector Wakker de suggestie voor een lustrumtrui al ingefluisterd. Daar werd toen niet op ingegaan omdat er onvoldoende geld voor zou zijn. Dat Oras en Aag hun gelijk hebben gehaald door het voorstel dan maar in de openbaarheid te gooien, mag als een sluwe zet worden gezien.

Nadat de motie door de raad was aangenomen nodigde De Voogd de studenten uit om hun lustrumtrui te komen afhalen op het moment dat zij zouden komen te spreken over invulling van de MUB. Oras-lid De Munnik meende dat de TU-trui dan zijn dienst zou kunnen bewijzen ‘als doekje voor het bloeden’.

Elke TU-student krijgt dit jaar een universiteitstrui. Dat hebben de studenten van Oras en Aag vorige week door middel van een motie in de u-raad bedongen. Zij hadden een motie van die strekking ingediend omdat zij meenden dat het college van bestuur hen was vergeten toen het voltallige personeel in januari een lustrumgratificatie van driehonderd gulden kreeg.

Als compensatie én om ook studenten te betrekken bij het lustrum, opperden de studentenfracties in de u-raad het idee van een TU-trui, wat zonder stemming werd aangenomen. Niet alleen Oras en Aag, maar ook de rest van de raad vond het op zijn zachtst gezegd vreemd dat de studenten zelf om hun lustrumcadeau moesten vragen.

Collegevoorzitter De Voogd antwoordde dat de studenten hem weer eens het gras voor de voeten wegmaaiden, want het ging hier natuurlijk om een oud idee, waarover het college zich nog aan het beraden was. Om die politieke slimheid kon de raad wel lachen, waarop het even rumoerig was in de vergaderzaal.

Toch zat De Voogd met die woorden dichterbij de waarheid dan hij wilde doen geloven; enige maanden tevoren had Oras toenmalig rector Wakker de suggestie voor een lustrumtrui al ingefluisterd. Daar werd toen niet op ingegaan omdat er onvoldoende geld voor zou zijn. Dat Oras en Aag hun gelijk hebben gehaald door het voorstel dan maar in de openbaarheid te gooien, mag als een sluwe zet worden gezien.

Nadat de motie door de raad was aangenomen nodigde De Voogd de studenten uit om hun lustrumtrui te komen afhalen op het moment dat zij zouden komen te spreken over invulling van de MUB. Oras-lid De Munnik meende dat de TU-trui dan zijn dienst zou kunnen bewijzen ‘als doekje voor het bloeden’.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.