Education

Elektro kritisch over automatische zonwering

De medezeggenschapscommissie (mc) van Elektrotechniek denkt dat de bewoners van Et niet blij zijn met niet-individueel-bedienbare zonwering. In een brief adviseert de commissie het bestuur van de faculteit eerst een enquête te houden onder het personeel, voordat de proef met het nieuwe klimaatbeheersingssysteem start op één verdieping in de hoogbouw.

br />
De mc stemt overigens in grote lijnen wel in met de manier waarop het college van bestuur het binnenklimaat in het gebouw wil verbeteren. Door middel van een nieuw luchtbehandelingssysteem en automatische zonweringen hoopt het college wat te doen aan jarenlange klachten over het binnenklimaat. Wel hecht de mc er waarde aan dat tevens de brandveiligheid goed wordt aangepakt.

Eind vorig jaar keurde de arbeidsinspectie de plannen van het cvb af omdat ze niet aan brandveiligeisen voldeden. Het systeem zou rookverspreiding in de hand werken. Het cvb opperde het idee brandkleppen tussen de verdiepingen te plaatsen om dat probleem te verhelpen.

De mc zegt in deze brief niet de expertise in huis te hebben om te kunnen beoordelen of die maatregel afdoende is. Zij heeft weinig vertrouwen in het briefje van de Delftse brandweer met daarin instemming met de maatregel. Het Overlegorgaan Personeelszaken moet zich nog uitspreken over de maatregelen, maar overlegt momenteel niet meer met het cvb wegens onenigheid over de Bureaureorganisatie. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

De medezeggenschapscommissie (mc) van Elektrotechniek denkt dat de bewoners van Et niet blij zijn met niet-individueel-bedienbare zonwering. In een brief adviseert de commissie het bestuur van de faculteit eerst een enquête te houden onder het personeel, voordat de proef met het nieuwe klimaatbeheersingssysteem start op één verdieping in de hoogbouw.

De mc stemt overigens in grote lijnen wel in met de manier waarop het college van bestuur het binnenklimaat in het gebouw wil verbeteren. Door middel van een nieuw luchtbehandelingssysteem en automatische zonweringen hoopt het college wat te doen aan jarenlange klachten over het binnenklimaat. Wel hecht de mc er waarde aan dat tevens de brandveiligheid goed wordt aangepakt.

Eind vorig jaar keurde de arbeidsinspectie de plannen van het cvb af omdat ze niet aan brandveiligeisen voldeden. Het systeem zou rookverspreiding in de hand werken. Het cvb opperde het idee brandkleppen tussen de verdiepingen te plaatsen om dat probleem te verhelpen.

De mc zegt in deze brief niet de expertise in huis te hebben om te kunnen beoordelen of die maatregel afdoende is. Zij heeft weinig vertrouwen in het briefje van de Delftse brandweer met daarin instemming met de maatregel. Het Overlegorgaan Personeelszaken moet zich nog uitspreken over de maatregelen, maar overlegt momenteel niet meer met het cvb wegens onenigheid over de Bureaureorganisatie. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.