Education

Eindhoven en Delft werven samen

De TU Eindhoven en TU Delft gaan samenwerken op het gebied van techniekpromotie bij scholieren tot veertien jaar. In Delft komt waarschijnlijk een dependance van de Eindhovense stichting Techniekpromotie.

De besturen van de TU Eindhoven (TU/e) en TU Delft zijn akkoord gegaan met een plan tot intensievere samenwerking rondom de techniekpromotie. Het plan behelst onder andere structurele steun van jaarlijks vijftigduizend euro per universiteit aan de stichting Techniekpromotie. Bovendien dragen de twee TU’s elk voor honderdduizend euro per jaar ondersteunende werkzaamheden bij aan de stichting.

De concrete wervingsactiviteiten moeten wel worden gesteund door de deelnemende faculteiten. In Eindhoven dragen deze bovendien voor een belangrijk deel bij aan de kosten. In Delft komt de financiering uit een centrale pot.

De samenwerking richt zich vooral op techniekpromotie bij jeugd van acht tot veertien jaar. De werving van de oudere jeugd blijven de universiteiten onafhankelijk van elkaar doen. Hoe de gelden vanuit de stichting verdeeld worden over de twee universiteiten, is nog onduidelijk.

Overwogen wordt om in Delft een dependance op te zetten van de stichting Techniekpromotie, met medewerkers die in dienst zijn van de Eindhovense stichting. Delft hoopt zo te profiteren van de ervaring van de stichting.

De Universiteit Twente (UT) ziet vooralsnog geen meerwaarde in een landelijke wervingsorganisatie. “De meeste van onze activiteiten rond techniekpromotie hebben een sterk regionaal karakter”, zegt Jan Volbers, hoofd marketingopleidingen van de UT. “We zien niet in waarom we geld zouden steken in een extra organisatorische schil op landelijk niveau. Er gaat veel geld naar overheadkosten die we beter in concrete activiteiten kunnen stoppen.”

Jelle de Jong, projectmanager van de stichting Techniekpromotie, vindt dat een gemiste kans. “De ontwikkeling van prewervingsactiviteiten kost behoorlijk veel geld. Als je dat op één plek kunt doen en er op drie plaatsen van profiteert, heb je een mooie winst.” Ook Eva Hoeks, coördinator prewerving in Delft, vindt het jammer dat Twente zich niet bij de plannen aansluit. “Door je alleen op de regio te storten, krijg je geen landelijke dekking. We moeten heel Nederland warm zien te krijgen voor de techniek.”

De Universiteit Twente heeft laten weten per wervingsactiviteit te beslissen of de UT zich erbij aansluit. Volgend jaar wil de UT bijvoorbeeld de finale van de First Lego League organiseren. Dit jaar werd die in de aula van de TU Delft gespeeld. (Cursor)

In Delft komt waarschijnlijk een dependance van de Eindhovense stichting Techniekpromotie. De besturen van de TU Eindhoven (TU/e) en TU Delft zijn akkoord gegaan met een plan tot intensievere samenwerking rondom de techniekpromotie. Het plan behelst onder andere structurele steun van jaarlijks vijftigduizend euro per universiteit aan de stichting Techniekpromotie. Bovendien dragen de twee TU’s elk voor honderdduizend euro per jaar ondersteunende werkzaamheden bij aan de stichting.

De concrete wervingsactiviteiten moeten wel worden gesteund door de deelnemende faculteiten. In Eindhoven dragen deze bovendien voor een belangrijk deel bij aan de kosten. In Delft komt de financiering uit een centrale pot.

De samenwerking richt zich vooral op techniekpromotie bij jeugd van acht tot veertien jaar. De werving van de oudere jeugd blijven de universiteiten onafhankelijk van elkaar doen. Hoe de gelden vanuit de stichting verdeeld worden over de twee universiteiten, is nog onduidelijk.

Overwogen wordt om in Delft een dependance op te zetten van de stichting Techniekpromotie, met medewerkers die in dienst zijn van de Eindhovense stichting. Delft hoopt zo te profiteren van de ervaring van de stichting.

De Universiteit Twente (UT) ziet vooralsnog geen meerwaarde in een landelijke wervingsorganisatie. “De meeste van onze activiteiten rond techniekpromotie hebben een sterk regionaal karakter”, zegt Jan Volbers, hoofd marketingopleidingen van de UT. “We zien niet in waarom we geld zouden steken in een extra organisatorische schil op landelijk niveau. Er gaat veel geld naar overheadkosten die we beter in concrete activiteiten kunnen stoppen.”

Jelle de Jong, projectmanager van de stichting Techniekpromotie, vindt dat een gemiste kans. “De ontwikkeling van prewervingsactiviteiten kost behoorlijk veel geld. Als je dat op één plek kunt doen en er op drie plaatsen van profiteert, heb je een mooie winst.” Ook Eva Hoeks, coördinator prewerving in Delft, vindt het jammer dat Twente zich niet bij de plannen aansluit. “Door je alleen op de regio te storten, krijg je geen landelijke dekking. We moeten heel Nederland warm zien te krijgen voor de techniek.”

De Universiteit Twente heeft laten weten per wervingsactiviteit te beslissen of de UT zich erbij aansluit. Volgend jaar wil de UT bijvoorbeeld de finale van de First Lego League organiseren. Dit jaar werd die in de aula van de TU Delft gespeeld. (Cursor)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.