Campus

Eeuwwende geen grote zorg voor TU

De millenniumbug zal de TU vermoedelijk niet lamleggen. Om op zeker te spelen heeft het college van bestuur toch maar een adviseur aangesteld.

br />Y2K

De landelijke media schuwen de rampspoedscenario’s niet in hun millenniumscoops. Doordat sommige computersystemen niet overweg kunnen met de nakende eeuwwisseling, zou een informatiechaos op de loer liggen. Hoewel er nog geen compleet plaatje is van de aard en omvang van het probleem, lijkt de TU deze dans te ontspringen. Van een paniekstemming is in elk geval geen sprake. ,,De universiteit moet niet meedrijven op de hype”, meent ir. J.C. Zuidervaart, directeur van het Rekencentrum. ,,We moeten eerst maar eens nuchter kijken wat er precies aan de hand is. Daarbij ben ik van mening dat elke beheerseenheid afzonderlijk een beeld moet vormen van de problemen die zich kunnen voordoen.”

Het Rekencentrum is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de TU-netwerken, telefonie, en enkele centrale computersystemen zoals het Financieel Informatie Systeem (FIS). Dit pakket stamt uit de vroege jaren tachtig, en is vrijwel zeker niet 2000-compliant. De TU Delft is een van de laatste universiteiten die het systeem nog gebruiken. Maar omdat het sterk verouderde FIS toch al op de nominatie stond om te worden vervangen, zijn hier geen problemen te verwachten.

Alleen een te late oplevering van de nieuwe systemen kan nog roet in het eten gooien. Daarom worden de oude pakketten toch nagevlooid op datumproblemen. Zuidervaart: ,,Het nieuwe uitleensysteem van de bibliotheek is bijvoorbeeld al compliant. Maar omdat je niet weet of het nieuwe pakket op tijd klaar is, passen we het oude toch alvast aan.”

De totale kosten die het Rekencentrum moet maken schat hij evenwel niet hoger dan vijf ton. ,,Maar ik denk dat het bedrag flink lager zal uitvallen. De nieuwe informatiesystemen worden waarschijnlijk tijdig opgeleverd.”
Laks

Ook ir. J. van Staalduinen, hoofd van de stafeenheid Informatiemanagement, ziet weinig beren op de weg. Met ongeveer zeventig projectleiders brengt hij de knelpunten bij lokale computersystemen in kaart. Volgens hem zijn de grootste problemen bij de vervanging van de systemen niet van technische, maar van organisatorische aard. ,,Je hebt altijd te maken met mensen, en die bepalen uiteindelijk het succes van zo’n operatie. Wij zijn daarom al maart vorig jaar begonnen. Ik geloof dat we aardig op schema lopen, maar dat moet ook want we hebben een keiharde deadline.”

Doordat sommige diensten in het verleden wat laks waren met updaten van sofware, wordt tijdige vervanging wel een kwestie van hard werken. ,,Je moet eigenlijk ook geen tien systemen tegelijk willen vervangen”, erkent Van Staalduinen. ,,Sommigeapplicaties hadden gewoon jaarlijks ge-update moeten worden. Maar: it’s no use crying over spilled milk. Het belangrijkste is dat er een stramien geïntroduceerd is, en het lijkt erop dat de huidige aanpak goed is.”

Het nieuwe millennium wordt dus met voorzichtig optimisme tegemoet gezien. Toch heeft het college van bestuur (cvb) op de valreep besloten een adviseur aan te stellen. Sinds woensdag wordt die functie vervuld door ir. F.A.M. Higler, hiervoor projectleider voor de nieuwe Dienst Technische Ondersteuning. Ook hij benadrukt de organisatorische aspecten van het 2000-probleem, maar wil zich eerst goed oriënteren voor hij met aanbevelingen en een eventueel plan van aanpak komt.

Blijft de vraag waarom pas nu iemand naar voren wordt geschoven, terwijl sommige diensten al een jaar aan de kwestie werken. ,,Tot nu toe hebben we altijd gedacht dat het probleem de TU niet echt zou raken”, verklaart mr. C.J. Peels, directeur van de stafeenheid Personeel en Organisatie. ,,Maar gezien de aandacht in de media lijkt iedereen het een echt probleem te vinden. Om op zeker te spelen hebben we daarom een adviseur aangesteld. Dit zou immers ook een wezenlijk TU-probleem kunnen zijn.”

Vooralsnog zijn er echter geen plannen voor een TU-brede aanpak van het millenniumprobleem. Het cvb zal wachten met het uitvaardigen van richtlijnen totdat Higler zijn advies heeft uitgebracht.

De millenniumbug zal de TU vermoedelijk niet lamleggen. Om op zeker te spelen heeft het college van bestuur toch maar een adviseur aangesteld.
Y2K

De landelijke media schuwen de rampspoedscenario’s niet in hun millenniumscoops. Doordat sommige computersystemen niet overweg kunnen met de nakende eeuwwisseling, zou een informatiechaos op de loer liggen. Hoewel er nog geen compleet plaatje is van de aard en omvang van het probleem, lijkt de TU deze dans te ontspringen. Van een paniekstemming is in elk geval geen sprake. ,,De universiteit moet niet meedrijven op de hype”, meent ir. J.C. Zuidervaart, directeur van het Rekencentrum. ,,We moeten eerst maar eens nuchter kijken wat er precies aan de hand is. Daarbij ben ik van mening dat elke beheerseenheid afzonderlijk een beeld moet vormen van de problemen die zich kunnen voordoen.”

Het Rekencentrum is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de TU-netwerken, telefonie, en enkele centrale computersystemen zoals het Financieel Informatie Systeem (FIS). Dit pakket stamt uit de vroege jaren tachtig, en is vrijwel zeker niet 2000-compliant. De TU Delft is een van de laatste universiteiten die het systeem nog gebruiken. Maar omdat het sterk verouderde FIS toch al op de nominatie stond om te worden vervangen, zijn hier geen problemen te verwachten.

Alleen een te late oplevering van de nieuwe systemen kan nog roet in het eten gooien. Daarom worden de oude pakketten toch nagevlooid op datumproblemen. Zuidervaart: ,,Het nieuwe uitleensysteem van de bibliotheek is bijvoorbeeld al compliant. Maar omdat je niet weet of het nieuwe pakket op tijd klaar is, passen we het oude toch alvast aan.”

De totale kosten die het Rekencentrum moet maken schat hij evenwel niet hoger dan vijf ton. ,,Maar ik denk dat het bedrag flink lager zal uitvallen. De nieuwe informatiesystemen worden waarschijnlijk tijdig opgeleverd.”
Laks

Ook ir. J. van Staalduinen, hoofd van de stafeenheid Informatiemanagement, ziet weinig beren op de weg. Met ongeveer zeventig projectleiders brengt hij de knelpunten bij lokale computersystemen in kaart. Volgens hem zijn de grootste problemen bij de vervanging van de systemen niet van technische, maar van organisatorische aard. ,,Je hebt altijd te maken met mensen, en die bepalen uiteindelijk het succes van zo’n operatie. Wij zijn daarom al maart vorig jaar begonnen. Ik geloof dat we aardig op schema lopen, maar dat moet ook want we hebben een keiharde deadline.”

Doordat sommige diensten in het verleden wat laks waren met updaten van sofware, wordt tijdige vervanging wel een kwestie van hard werken. ,,Je moet eigenlijk ook geen tien systemen tegelijk willen vervangen”, erkent Van Staalduinen. ,,Sommigeapplicaties hadden gewoon jaarlijks ge-update moeten worden. Maar: it’s no use crying over spilled milk. Het belangrijkste is dat er een stramien geïntroduceerd is, en het lijkt erop dat de huidige aanpak goed is.”

Het nieuwe millennium wordt dus met voorzichtig optimisme tegemoet gezien. Toch heeft het college van bestuur (cvb) op de valreep besloten een adviseur aan te stellen. Sinds woensdag wordt die functie vervuld door ir. F.A.M. Higler, hiervoor projectleider voor de nieuwe Dienst Technische Ondersteuning. Ook hij benadrukt de organisatorische aspecten van het 2000-probleem, maar wil zich eerst goed oriënteren voor hij met aanbevelingen en een eventueel plan van aanpak komt.

Blijft de vraag waarom pas nu iemand naar voren wordt geschoven, terwijl sommige diensten al een jaar aan de kwestie werken. ,,Tot nu toe hebben we altijd gedacht dat het probleem de TU niet echt zou raken”, verklaart mr. C.J. Peels, directeur van de stafeenheid Personeel en Organisatie. ,,Maar gezien de aandacht in de media lijkt iedereen het een echt probleem te vinden. Om op zeker te spelen hebben we daarom een adviseur aangesteld. Dit zou immers ook een wezenlijk TU-probleem kunnen zijn.”

Vooralsnog zijn er echter geen plannen voor een TU-brede aanpak van het millenniumprobleem. Het cvb zal wachten met het uitvaardigen van richtlijnen totdat Higler zijn advies heeft uitgebracht.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.