Education

Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs

De Eerste Kamer krabt zich achter de oren: kan die bezuiniging op het onderwijs echt niet van tafel? Zelfs regeringspartij D66 vraagt het kabinet er opnieuw naar te kijken.

De Eerste Kamer nam een motie aan tegen de doelmatigheidskorting. (Foto: Eerste Kamer)

Letterlijk vraagt de Eerste Kamer aan de regering “om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht en bij voorkeur ongedaan gemaakt”. De motie was ondertekend door senatoren van PvdA, SP en GroenLinks.


De motie is aangenomen met steun van regeringspartij D66. Coalitiegenoten VVD, CDA en ChristenUnie stemden tegen, samen met de PVV. De tegenstanders kwamen één zetel tekort.


Scherpe tanden heeft de motie niet. De regering hoeft alleen maar te kijken of de bezuiniging echt niet geschrapt kan worden. “In die zin zal mijn fractie deze motie met vreugde steunen”, verklaarde D66-fractievoorzitter Alexander Rinnooy Kan vandaag.


Maar een week geleden sprak hij van de “onverdiende doelmatigheidskorting bij het onderwijs”  en de “onbedoelde bezuinigingen op het groene onderwijs”. Hij hoopte dat de minister van Financiën op de valreep van het jaar toch nog een royaal gebaar zou maken “als eerste stap in de richting van een verbetering”.


CDA-minister Hoekstra van Financiën vond doelmatiger onderwijs ook geen fijne term, bleek in dat debat. “Ik ga graag studeren op een eufemistischer bewoording.” Maar een royaal gebaar maakte hij niet.


Dus werd de motie ingediend die is aangenomen. De steun van D66 is politiek van belang, alleen al omdat minister Van Engelshoven ook van D66 is.


De Landelijke Studentenvakbond noemt het op twitter “goed nieuws”. Ook de Algemene Onderwijsbond trekt de champagne alvast open: de doelmatigheidskorting in het onderwijs wordt afgeschaft of verzacht, verwacht de vakbond.


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.