Science

Een vloer met ballen

Op de hoek van het Weena en het Kruisplein in Rotterdam verrijst langzaam de Millenniumtoren. De sectie betonconstructies van Civiele Techniek stelt rekenregels op voor de gebruikte bubble-deckvloeren.

Ongeveer 25 jaar geleden kwam in de bouw de kanaalplaatvloer in zwang. Geen massieve betonnen plaat, maar een lichtere variant met kanalen in de lengterichting. Toen een innovatie van jewelste, nu het meest gebruikte vloersysteem. De kanaalplaatvloer krijgt echter concurrentie. In Nederland wordt sinds kort de zogenaamde bubble-deckvloer toegepast, een sandwich van beton, metalen draadroosters en een massa holle kunststof ballen.

Het systeem is tien jaar geleden uitgedacht door de Deense ingenieur Breuning. Een bubble-deckvloer weegt ongeveer evenveel als een tradionele kanaalplaatvloer, maar omdat een vloer met ballen in twee richtingen krachten kan opnemen, zijn er wel totaal nieuwe bouwconstructies mogelijk.

De Millenniumtoren in Rotterdam is het eerste project in Nederland waar dit vloertype op grote schaal is toegepast. Veelzeggend, aangezien Bouw- en Woningtoezicht van Rotterdam bekend staat als een strenge toezichthouder. Toch weet niemand precies hoe een bubble-deckvloer moet worden doorgerekend.
Conservatief

,,Wegens onbekendheid met het systeem hebben de constructeurs van de Millenniumtoren de vloeren vrij conservatief gedimensioneerd”, weet prof.dr.ir. J.C. Walraven van de sectie betonconstructies. Voordat de leverancier bij hem aanklopte, had Walraven overigens nog nooit van bubble-deckvloeren gehoord. ,,Een verrassende vondst. Maar voor een echte doorbraak is een economischere toepassing nodig, en moeten dus scherpere rekenregels worden opgesteld.”

Bij de sectie doen momenteel zes mensen onderzoek naar het bubble-decksysteem. Een afstudeerder is inmiddels een half jaar bezig met een verkennende studie, terwijl ook al een aantal knelpunten is vastgesteld. Walraven: ,,Dat zijn met name de brandveiligheid, de geluidwerendheid en de afschuiving. We zullen dus nog een aantal proeven uitvoeren op belaste platen om het bezwijkgedrag in kaart te brengen.”

Het onderzoek naar betere rekenregels wordt grotendeels betaald door de Nederlandse licentiehouder van bubble deck en een fabrikant van holle-vloerplaten die het systeem ook wil toepassen. Walraven denkt dan ook dat de bubble-deckvloer nog een hoge vlucht zal nemen. ,,Kanaalplaten waren ooit ook volkomen nieuw, en het heeft lang geduurd voor deze volledig geaccepteerd werden. Met bubble deck zal het waarschijnlijk sneller gaan, want het is echt een heel slim systeem.” De sectie hoopt de nieuwe rekenregels over een jaar af te hebben.

Ongeveer 25 jaar geleden kwam in de bouw de kanaalplaatvloer in zwang. Geen massieve betonnen plaat, maar een lichtere variant met kanalen in de lengterichting. Toen een innovatie van jewelste, nu het meest gebruikte vloersysteem. De kanaalplaatvloer krijgt echter concurrentie. In Nederland wordt sinds kort de zogenaamde bubble-deckvloer toegepast, een sandwich van beton, metalen draadroosters en een massa holle kunststof ballen.

Het systeem is tien jaar geleden uitgedacht door de Deense ingenieur Breuning. Een bubble-deckvloer weegt ongeveer evenveel als een tradionele kanaalplaatvloer, maar omdat een vloer met ballen in twee richtingen krachten kan opnemen, zijn er wel totaal nieuwe bouwconstructies mogelijk.

De Millenniumtoren in Rotterdam is het eerste project in Nederland waar dit vloertype op grote schaal is toegepast. Veelzeggend, aangezien Bouw- en Woningtoezicht van Rotterdam bekend staat als een strenge toezichthouder. Toch weet niemand precies hoe een bubble-deckvloer moet worden doorgerekend.
Conservatief

,,Wegens onbekendheid met het systeem hebben de constructeurs van de Millenniumtoren de vloeren vrij conservatief gedimensioneerd”, weet prof.dr.ir. J.C. Walraven van de sectie betonconstructies. Voordat de leverancier bij hem aanklopte, had Walraven overigens nog nooit van bubble-deckvloeren gehoord. ,,Een verrassende vondst. Maar voor een echte doorbraak is een economischere toepassing nodig, en moeten dus scherpere rekenregels worden opgesteld.”

Bij de sectie doen momenteel zes mensen onderzoek naar het bubble-decksysteem. Een afstudeerder is inmiddels een half jaar bezig met een verkennende studie, terwijl ook al een aantal knelpunten is vastgesteld. Walraven: ,,Dat zijn met name de brandveiligheid, de geluidwerendheid en de afschuiving. We zullen dus nog een aantal proeven uitvoeren op belaste platen om het bezwijkgedrag in kaart te brengen.”

Het onderzoek naar betere rekenregels wordt grotendeels betaald door de Nederlandse licentiehouder van bubble deck en een fabrikant van holle-vloerplaten die het systeem ook wil toepassen. Walraven denkt dan ook dat de bubble-deckvloer nog een hoge vlucht zal nemen. ,,Kanaalplaten waren ooit ook volkomen nieuw, en het heeft lang geduurd voor deze volledig geaccepteerd werden. Met bubble deck zal het waarschijnlijk sneller gaan, want het is echt een heel slim systeem.” De sectie hoopt de nieuwe rekenregels over een jaar af te hebben.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.