Education

‘Een meerderheid wil die trambaan’

De gemeente Delft wil na jarenlange vertraging nu echt een tramlijn door de campus. Over de Mekelweg nog wel. Terwijl het college van bestuur van de TU altijd heeft gepleit voor een route over de Schoemakerstraat, die de campus niet zou doorklieven.

Verkeersdeskundige prof.dr.-ing. Ingo Hansen heeft dat nooit begrepen.

Waarom is de Mekelweg beter dan de Schoemakerstraat?

“Ten eerste omdat tramhaltes op de Schoemakerstraat te ver van het zwaartepunt van de campus liggen, terwijl een halte op de campus goed is voor de studenten. Die staan nu vaak te dringen in de bus. Daar komt bij dat de Schoemakerstraat een doorgaande weg is, waar twee rijbanen moeten overblijven en op de kruispunten zelfs drie. Als daar ook nog een tram overheen moet, moet je tientallen bomen omhakken. Daar zullen de bewoners zeker tegen protesteren. Bovendien is er wel eens het plan geweest om de Mekelweg autoluw te maken. Een tram past heel goed in een voetgangersgebied.”

Is dat niet gevaarlijk?

“Niet als de trams twintig kilometer per uur rijden. En je kunt de trambaan met hekjes of met beplanting afschermen. Een andere kleur bestrating werkt ook goed. Uit ervaringen uit andere landen blijkt dat oversteken dan niet gevaarlijk is. Een ander voordeel van een tram is dat hij geen uitlaatgassen uitstoot. En de capaciteit en de aantrekkelijkheid zijn groter dan bij de bus.”

Maar de angst bestaat dat een tramlijn de campus in tweeën hakt.

“Die vrees is ongegrond. Ik denk dat het college van bestuur nimby-gedrag vertoont: not in my backyard. De optie van de Schoemakerstraat is alleen maar geopperd om de discussie weg te duwen. De uitvoerbaarheid is nooit onderzocht. Ik ben een groot voorstander van een tram met een lage vloer, zodat je de perrons qua hoogte kunt integreren in het trottoir. Dan is er geen visuele barriÈre en kun je zelfs een prachtige, parkachtig ambiance creëren.”

Dan moeten de parkeerplaatsen wel verdwijnen.

“Ja, die moeten dan bijvoorbeeld worden verplaatst naar de achterkant van de gebouwen. Misschien moeten automobilisten dan wat verder lopen, maar zij hebben geen recht dat zegt dat zij minder ver hoeven lopen dan iemand anders naar de halte.”

Dus die tram moet er komen?

“Zeker. En het zou verstandig zijn van het college van bestuur als het zich daarbij neerlegt en gaat nadenken over een goed verkeerscirculatieplan. Ik ben zeer bereid mee te denken en ik weet zeker anderen ook. Negentig procent van de studenten en een meerderheid van de medewerkers wil die trambaan.”

Hoe lang moeten we er nog op wachten?

“Als er eenmaal een goed ontwerp ligt en het bestemmingsplan is gewijzigd, kan de aanleg van het hele traject in één maand gebeuren. In het gunstigste geval duurt het alles bij elkaar nog twee jaar.”

Waarom is de Mekelweg beter dan de Schoemakerstraat?

“Ten eerste omdat tramhaltes op de Schoemakerstraat te ver van het zwaartepunt van de campus liggen, terwijl een halte op de campus goed is voor de studenten. Die staan nu vaak te dringen in de bus. Daar komt bij dat de Schoemakerstraat een doorgaande weg is, waar twee rijbanen moeten overblijven en op de kruispunten zelfs drie. Als daar ook nog een tram overheen moet, moet je tientallen bomen omhakken. Daar zullen de bewoners zeker tegen protesteren. Bovendien is er wel eens het plan geweest om de Mekelweg autoluw te maken. Een tram past heel goed in een voetgangersgebied.”

Is dat niet gevaarlijk?

“Niet als de trams twintig kilometer per uur rijden. En je kunt de trambaan met hekjes of met beplanting afschermen. Een andere kleur bestrating werkt ook goed. Uit ervaringen uit andere landen blijkt dat oversteken dan niet gevaarlijk is. Een ander voordeel van een tram is dat hij geen uitlaatgassen uitstoot. En de capaciteit en de aantrekkelijkheid zijn groter dan bij de bus.”

Maar de angst bestaat dat een tramlijn de campus in tweeën hakt.

“Die vrees is ongegrond. Ik denk dat het college van bestuur nimby-gedrag vertoont: not in my backyard. De optie van de Schoemakerstraat is alleen maar geopperd om de discussie weg te duwen. De uitvoerbaarheid is nooit onderzocht. Ik ben een groot voorstander van een tram met een lage vloer, zodat je de perrons qua hoogte kunt integreren in het trottoir. Dan is er geen visuele barriÈre en kun je zelfs een prachtige, parkachtig ambiance creëren.”

Dan moeten de parkeerplaatsen wel verdwijnen.

“Ja, die moeten dan bijvoorbeeld worden verplaatst naar de achterkant van de gebouwen. Misschien moeten automobilisten dan wat verder lopen, maar zij hebben geen recht dat zegt dat zij minder ver hoeven lopen dan iemand anders naar de halte.”

Dus die tram moet er komen?

“Zeker. En het zou verstandig zijn van het college van bestuur als het zich daarbij neerlegt en gaat nadenken over een goed verkeerscirculatieplan. Ik ben zeer bereid mee te denken en ik weet zeker anderen ook. Negentig procent van de studenten en een meerderheid van de medewerkers wil die trambaan.”

Hoe lang moeten we er nog op wachten?

“Als er eenmaal een goed ontwerp ligt en het bestemmingsplan is gewijzigd, kan de aanleg van het hele traject in één maand gebeuren. In het gunstigste geval duurt het alles bij elkaar nog twee jaar.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.