Campus

‘Een gratis abonnementje via de telefoonlijn gaat sneller’

Een aantal boze internetabonnees overhandigde vlak voor kerst een zwartboek aan kabelexpoitant Casema, die samen met provider Wanadoo internetaansluitingen levert.

In hun zwartboek somden de actievoerders een waslijst van de klachten op. Ook veel Delftse studentenhuizen zijn de dupe Casema’s trage kabelinternet.

Terwijl de bomen voor provider America On Line in de Verenigde Staten tot in de hemel groeien – voor 357 miljard gulden nam het bedrijf onlangs Time Warner over – lijken sommige Nederlandse providers uit te munten in amateuristisch geklungel. Boze abonnees van Casema, Nederlands grootste provider, schelden hele nieuwsgroepen vol over zaken als trage internetverbindingen en falende e-mailvoorzieningen.

Uit een rondgang langs een paar Delftse studentenhuizen blijkt dat de problemen ook hier leven. Jeroen Hobo, bewoner van een verdieping aan het Bagijnhof met een Casema-aansluiting, onderschrijft de klachten uit het zwartboek: ,,Regelmatig ligt de transmissiesnelheid bij Casema rond de 1,5 kilobyte per seconde, zelfs 0,0015 kilobyte per seconde komt wel eens voor. Om je een indruk te geven: als je via Casema 2 megabyte wilt downloaden, iets meer dan een diskette, ben je ongeveer drie kwartier kwijt. Via het netwerk van de TU duurt dat twee minuten. Zelfs met een modem via de telefoonlijn en een gratis abonnementje gaat het sneller. Dat betekent dat grote bestanden zoals Autocad-tekeningen niet via Casema door te sturen zijn. Alleen ‘s ochtends tussen vier en acht uur is de verbinding goed, omdat dan bijna niemand aan het internetten is.”

Ook Taco Anema, bewoner van Oude Delft 223 en Casema-abonnee, ondervindt problemen. ,,De verbinding is traag en duur”, vindt hij. ,,En de service is slecht. We bellen de helpdesk niet zo vaak, maar als je het probeert, zijn ze onbereikbaar. Bovendien merk je helemaal niets van de beloftes die Casema in persberichten en dergelijke maakt. We denken nu na over alternatieven. Een aansluiting via de TU zit er voorlopig niet in, omdat ons huis te klein is en te ver weg ligt. Een schotel op je dak geeft via de Astra-satelliet volgens de dealer 700 kilobit per seconde (een kleine 100 kilobyte per seconde). Dat kost 1000 gulden investering en 250 gulden per maand aan abonnementsgeld. Als we dat met de huizen om ons heen kunnen delen is dat te doen. Maar voorlopig houden we het noodgedwongen waarschijnlijk op Casema.”
Korvezeestraat

Dat het ook anders kan, bewijzen de andere kabelmaatschappijen in Nederland. In West- en Midden-Nederland biedt UPC samen met provider Chello een internetaansluiting. KPN opereert in het oosten en het zuiden. Die kabelverbindingen zijn over het algemeen goedkoper en stukken sneller dan die van Casema.

Toch wordt er ook over die overige kabelmaatschappijen flinkgeklaagd. De Consumentenbond concludeerde in november vorig jaar in een onderzoek naar kabelaansluitingen dat een internetabonnement via de tv-kabel zelden de voorgespiegelde surfsnelheid oplevert. Bovendien bleek dat internetters met een aansluiting via de tv-kabel vaker ontevreden zijn dan internetters met een aansluiting via de telefoonlijn.

Welke alternatieven bestaan er voor Delftse studenten eigenlijk om thuis aansluiting te krijgen op het internet? Laura Stappershoef, medewerker van de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) van de TU somt ze op. ,,Globaal zijn er drie mogelijkheden: een vaste verbinding met de TU, een inbelvoorziening via de TU, en Casema. De vaste verbinding bestaat uit een glasvezelkabel van 10 megabit per seconde die naar een aantal grote huizen in Delft gaat, waaronder de Krakeelhof, het voormalige belastingkantoor, de Gimme Shelter, de Korvezeestraat en de Balthasar van der Polweg. Op de Apothekersweg wordt nu geëxperimenteerd met een vaste telefoonlijn (koperverbinding). Daarbij wordt een nieuwe techniek toegepast onder de naam HDSL. Dat staat voor high-bit-rate digital subscriber line. Op 4 januari heeft de KPN een vaste telefoonlijn tussen de TU en de Apothekersweg aangesloten en sinds het begin van deze week werkt deze verbinding. Bij dit experiment zal gekeken worden welke transmissiesnelheid mogelijk is.”

Stappershoef vervolgt: ,,De tweede mogelijkheid: de inbelvoorziening, al dan niet voorzien van een router voor een klein netwerkje, gaat via een analoge telefoonlijn of een ISDN-lijn. Dat is een mogelijkheid voor kleinere studentenhuizen. Over de derde mogelijkheid, Casema, weet ik verder niets, behalve dat ze daar te veel aan hun hoofd hebben. Er staan bij ons dertien huizen geregistreerd als Casema-abonnee, maar ik weet bijna zeker dat het er meer zijn. In november 1997 is er tussen de TU en Casema overleg geweest om de studenten die bij het kabelbedrijf een abonnement hadden door te verbinden naar de TU. Casema was in principe wel geïnteresseerd, maar vervolgens hebben we niets meer van ze gehoord.”
Boomblaadje

Een vierde (toekomstige) mogelijkheid die nu door DTO wordt onderzocht is een straalverbinding tussen studentencomplexen en de TU. Dat is een verbinding die niet via een satelliet loopt, maar via twee zenders die rechtstreeks op elkaar gericht staan. Daar mag niets tussen zitten. Bij wijze van spreken zelfs geen boomblaadje. ,,We zouden een proef doen met het Van Renswoudehuis”, aldus Stappershoef, ,,maar die is een paar weken geleden afgeblazen. Voordat we gaan investeren moeten we helemaal zeker weten dat alles goed werkt, anders is het geld niet nuttig besteed. Bij het Van Renswoudehuis waren we daar niet helemaal zeker van.” Het Van Renswoudehuis zal voorlopig op dezelfde wijze als de Apothekersweg worden verbonden met het netwerk van de TU Delft. Dat betekent dus dat het Bagijnhof, dat eveneens interesse voor een straalverbinding had getoond, voorlopig ook nog even moet wachten. Wel is er nog steeds het plan om een straalverbinding met de Sebastiaansbrug op te zetten, waaraan dan deverschillende huizen in de binnenstad via bestaande koperdraden aangesloten kunnen worden.

,,Ondertussen zijn we aan het kijken naar echte ADSL-oplossingen”, legt Stappershoef uit. ADSL staat voor asymmetric digital subscriber line. ,,KPN zal in Nederland als eerste ADSL-verbindingen op grote schaal gaan aanbieden, maar wanneer Delft aan de beurt komt is nog niet bekend. Er zijn ook andere aanbieders. Het hangt af van de termijn waarop ADSL in Delft wordt aangeboden of wij nu nog kunnen investeren in een straalverbinding naar de Sebastiaansbrug. Die investering moet in belangrijke mate afgeschreven zijn als ADSL wordt ingevoerd, anders is het niet rendabel. ADSL komt zeker, de vraag is alleen wanneer.”
Wanadoo

Wat is het belang van de TU om alle studenten zelf internetfaciliteiten aan te bieden? De universiteit verdient er immers niets mee en bovendien kan het leggen van kabels niet tot de kerntaken van een onderwijsinstituut worden gerekend. ,,Het aanleggen besteden we inderdaad zo veel mogelijk uit”, aldus Stappershoef. ,,Maar je kunt in deze tijd geen ingenieur meer afleveren die niet met internet overweg kan. Dat is een verantwoordelijkheid voor de TU. Onderzoek is onmogelijk geworden zonder internet en ook het onderwijs kan bij internettoepassing zeer gebaat zijn. Als de TU mee wil doen aan het spel van toonaangevende universiteiten, dan zal de universiteit onderwijsvoorzieningen via internet moeten aanbieden. Bovendien is er een organisatorisch voordeel als alle studenten op het netwerk van de universiteit zijn aangesloten. De universiteit kan dan veel efficiënter met studenten communiceren. Verder wil je toch ook het universiteitsnetwerk afschermen voor mensen die er niets te zoeken hebben. En een student die via Wanadoo binnenkomt is niet herkenbaar als TU-student.”

Hoe snel de ontwikkelingen zich voltrekken, blijkt uit de ervaring die Stappershoef zes jaar geleden had. ,,Toen ik in 1994 een rondje maakte langs alle faculteiten om het belang internet en e-mail voor studenten te bespreken, was de helft van de faculteiten nog niet overtuigd van het nut ervan. Alleen de faculteit Elektrotechniek bood alle studenten e-mailvoorzieningen. Het gevolg was dat half Delft zich voor een zogenaamde tweede studie bij Elektrotechniek inschreef.”

Een aantal boze internetabonnees overhandigde vlak voor kerst een zwartboek aan kabelexpoitant Casema, die samen met provider Wanadoo internetaansluitingen levert. In hun zwartboek somden de actievoerders een waslijst van de klachten op. Ook veel Delftse studentenhuizen zijn de dupe Casema’s trage kabelinternet.

Terwijl de bomen voor provider America On Line in de Verenigde Staten tot in de hemel groeien – voor 357 miljard gulden nam het bedrijf onlangs Time Warner over – lijken sommige Nederlandse providers uit te munten in amateuristisch geklungel. Boze abonnees van Casema, Nederlands grootste provider, schelden hele nieuwsgroepen vol over zaken als trage internetverbindingen en falende e-mailvoorzieningen.

Uit een rondgang langs een paar Delftse studentenhuizen blijkt dat de problemen ook hier leven. Jeroen Hobo, bewoner van een verdieping aan het Bagijnhof met een Casema-aansluiting, onderschrijft de klachten uit het zwartboek: ,,Regelmatig ligt de transmissiesnelheid bij Casema rond de 1,5 kilobyte per seconde, zelfs 0,0015 kilobyte per seconde komt wel eens voor. Om je een indruk te geven: als je via Casema 2 megabyte wilt downloaden, iets meer dan een diskette, ben je ongeveer drie kwartier kwijt. Via het netwerk van de TU duurt dat twee minuten. Zelfs met een modem via de telefoonlijn en een gratis abonnementje gaat het sneller. Dat betekent dat grote bestanden zoals Autocad-tekeningen niet via Casema door te sturen zijn. Alleen ‘s ochtends tussen vier en acht uur is de verbinding goed, omdat dan bijna niemand aan het internetten is.”

Ook Taco Anema, bewoner van Oude Delft 223 en Casema-abonnee, ondervindt problemen. ,,De verbinding is traag en duur”, vindt hij. ,,En de service is slecht. We bellen de helpdesk niet zo vaak, maar als je het probeert, zijn ze onbereikbaar. Bovendien merk je helemaal niets van de beloftes die Casema in persberichten en dergelijke maakt. We denken nu na over alternatieven. Een aansluiting via de TU zit er voorlopig niet in, omdat ons huis te klein is en te ver weg ligt. Een schotel op je dak geeft via de Astra-satelliet volgens de dealer 700 kilobit per seconde (een kleine 100 kilobyte per seconde). Dat kost 1000 gulden investering en 250 gulden per maand aan abonnementsgeld. Als we dat met de huizen om ons heen kunnen delen is dat te doen. Maar voorlopig houden we het noodgedwongen waarschijnlijk op Casema.”
Korvezeestraat

Dat het ook anders kan, bewijzen de andere kabelmaatschappijen in Nederland. In West- en Midden-Nederland biedt UPC samen met provider Chello een internetaansluiting. KPN opereert in het oosten en het zuiden. Die kabelverbindingen zijn over het algemeen goedkoper en stukken sneller dan die van Casema.

Toch wordt er ook over die overige kabelmaatschappijen flinkgeklaagd. De Consumentenbond concludeerde in november vorig jaar in een onderzoek naar kabelaansluitingen dat een internetabonnement via de tv-kabel zelden de voorgespiegelde surfsnelheid oplevert. Bovendien bleek dat internetters met een aansluiting via de tv-kabel vaker ontevreden zijn dan internetters met een aansluiting via de telefoonlijn.

Welke alternatieven bestaan er voor Delftse studenten eigenlijk om thuis aansluiting te krijgen op het internet? Laura Stappershoef, medewerker van de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) van de TU somt ze op. ,,Globaal zijn er drie mogelijkheden: een vaste verbinding met de TU, een inbelvoorziening via de TU, en Casema. De vaste verbinding bestaat uit een glasvezelkabel van 10 megabit per seconde die naar een aantal grote huizen in Delft gaat, waaronder de Krakeelhof, het voormalige belastingkantoor, de Gimme Shelter, de Korvezeestraat en de Balthasar van der Polweg. Op de Apothekersweg wordt nu geëxperimenteerd met een vaste telefoonlijn (koperverbinding). Daarbij wordt een nieuwe techniek toegepast onder de naam HDSL. Dat staat voor high-bit-rate digital subscriber line. Op 4 januari heeft de KPN een vaste telefoonlijn tussen de TU en de Apothekersweg aangesloten en sinds het begin van deze week werkt deze verbinding. Bij dit experiment zal gekeken worden welke transmissiesnelheid mogelijk is.”

Stappershoef vervolgt: ,,De tweede mogelijkheid: de inbelvoorziening, al dan niet voorzien van een router voor een klein netwerkje, gaat via een analoge telefoonlijn of een ISDN-lijn. Dat is een mogelijkheid voor kleinere studentenhuizen. Over de derde mogelijkheid, Casema, weet ik verder niets, behalve dat ze daar te veel aan hun hoofd hebben. Er staan bij ons dertien huizen geregistreerd als Casema-abonnee, maar ik weet bijna zeker dat het er meer zijn. In november 1997 is er tussen de TU en Casema overleg geweest om de studenten die bij het kabelbedrijf een abonnement hadden door te verbinden naar de TU. Casema was in principe wel geïnteresseerd, maar vervolgens hebben we niets meer van ze gehoord.”
Boomblaadje

Een vierde (toekomstige) mogelijkheid die nu door DTO wordt onderzocht is een straalverbinding tussen studentencomplexen en de TU. Dat is een verbinding die niet via een satelliet loopt, maar via twee zenders die rechtstreeks op elkaar gericht staan. Daar mag niets tussen zitten. Bij wijze van spreken zelfs geen boomblaadje. ,,We zouden een proef doen met het Van Renswoudehuis”, aldus Stappershoef, ,,maar die is een paar weken geleden afgeblazen. Voordat we gaan investeren moeten we helemaal zeker weten dat alles goed werkt, anders is het geld niet nuttig besteed. Bij het Van Renswoudehuis waren we daar niet helemaal zeker van.” Het Van Renswoudehuis zal voorlopig op dezelfde wijze als de Apothekersweg worden verbonden met het netwerk van de TU Delft. Dat betekent dus dat het Bagijnhof, dat eveneens interesse voor een straalverbinding had getoond, voorlopig ook nog even moet wachten. Wel is er nog steeds het plan om een straalverbinding met de Sebastiaansbrug op te zetten, waaraan dan deverschillende huizen in de binnenstad via bestaande koperdraden aangesloten kunnen worden.

,,Ondertussen zijn we aan het kijken naar echte ADSL-oplossingen”, legt Stappershoef uit. ADSL staat voor asymmetric digital subscriber line. ,,KPN zal in Nederland als eerste ADSL-verbindingen op grote schaal gaan aanbieden, maar wanneer Delft aan de beurt komt is nog niet bekend. Er zijn ook andere aanbieders. Het hangt af van de termijn waarop ADSL in Delft wordt aangeboden of wij nu nog kunnen investeren in een straalverbinding naar de Sebastiaansbrug. Die investering moet in belangrijke mate afgeschreven zijn als ADSL wordt ingevoerd, anders is het niet rendabel. ADSL komt zeker, de vraag is alleen wanneer.”
Wanadoo

Wat is het belang van de TU om alle studenten zelf internetfaciliteiten aan te bieden? De universiteit verdient er immers niets mee en bovendien kan het leggen van kabels niet tot de kerntaken van een onderwijsinstituut worden gerekend. ,,Het aanleggen besteden we inderdaad zo veel mogelijk uit”, aldus Stappershoef. ,,Maar je kunt in deze tijd geen ingenieur meer afleveren die niet met internet overweg kan. Dat is een verantwoordelijkheid voor de TU. Onderzoek is onmogelijk geworden zonder internet en ook het onderwijs kan bij internettoepassing zeer gebaat zijn. Als de TU mee wil doen aan het spel van toonaangevende universiteiten, dan zal de universiteit onderwijsvoorzieningen via internet moeten aanbieden. Bovendien is er een organisatorisch voordeel als alle studenten op het netwerk van de universiteit zijn aangesloten. De universiteit kan dan veel efficiënter met studenten communiceren. Verder wil je toch ook het universiteitsnetwerk afschermen voor mensen die er niets te zoeken hebben. En een student die via Wanadoo binnenkomt is niet herkenbaar als TU-student.”

Hoe snel de ontwikkelingen zich voltrekken, blijkt uit de ervaring die Stappershoef zes jaar geleden had. ,,Toen ik in 1994 een rondje maakte langs alle faculteiten om het belang internet en e-mail voor studenten te bespreken, was de helft van de faculteiten nog niet overtuigd van het nut ervan. Alleen de faculteit Elektrotechniek bood alle studenten e-mailvoorzieningen. Het gevolg was dat half Delft zich voor een zogenaamde tweede studie bij Elektrotechniek inschreef.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.