Education

‘Economie verplicht in curriculum’

Elke Delftse student zou zes tot acht studiepunten aan economische vakken moeten halen, vinden prof.dr. A. Kleinknecht en prof.dr. W. Melody.Kleinknecht en Melody, die eerder deze maand gezamenlijk hun intreerede hielden, willen aan de TU een technisch economisch onderzoeksprogramma opzetten, naar analogie van het MIT.

Zij hebben daarom aan het cvb voorgesteld de komende vijf jaar flink te investeren om een afdeling van ruim tien man op te zetten. Die zou alle Delftse studenten de basisprincipes van de economie moeten bijbrengen – een absolute noodzakelijkheid voor de ingenieur van de toekomst, vinden zij.

Kleinknecht, die vorig jaar de VU verliet omdat de zaken daar niet voortvarend genoeg werden aangepakt, heeft goede hoop dat de opzet slaagt. Melody heeft veel ervaring met het opbouwen van multidisciplinaire centra en hoopt dat kunstje in Delft nogmaals te vertonen: ,,Maar het valt me wel op dat de universiteit hier bureaucratischer is dan elders en dat het niet zo internationaal is als ik van tevoren dacht.”

Het plan ligt op het moment bij de decanen, die in eerste instantie moeten bepalen of zij een bijstelling van hun curricula willen. Het cvb ziet extra aandacht voor economie in het Delftse onderwijs in elk geval wel zitten.

Elke Delftse student zou zes tot acht studiepunten aan economische vakken moeten halen, vinden prof.dr. A. Kleinknecht en prof.dr. W. Melody.

Kleinknecht en Melody, die eerder deze maand gezamenlijk hun intreerede hielden, willen aan de TU een technisch economisch onderzoeksprogramma opzetten, naar analogie van het MIT. Zij hebben daarom aan het cvb voorgesteld de komende vijf jaar flink te investeren om een afdeling van ruim tien man op te zetten. Die zou alle Delftse studenten de basisprincipes van de economie moeten bijbrengen – een absolute noodzakelijkheid voor de ingenieur van de toekomst, vinden zij.

Kleinknecht, die vorig jaar de VU verliet omdat de zaken daar niet voortvarend genoeg werden aangepakt, heeft goede hoop dat de opzet slaagt. Melody heeft veel ervaring met het opbouwen van multidisciplinaire centra en hoopt dat kunstje in Delft nogmaals te vertonen: ,,Maar het valt me wel op dat de universiteit hier bureaucratischer is dan elders en dat het niet zo internationaal is als ik van tevoren dacht.”

Het plan ligt op het moment bij de decanen, die in eerste instantie moeten bepalen of zij een bijstelling van hun curricula willen. Het cvb ziet extra aandacht voor economie in het Delftse onderwijs in elk geval wel zitten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.