Education

Duwo pareert kritiek

Duwo mengt zich in de discussie over overlastgevende studenten. Volgens de studentenhuisvester laat onderzoek zien dat de tevredenheid van omwonenden toeneemt als zij studenten als buren krijgen.

De liberale staatssecretaris Halbe Zijlstra voelt er weinig voor om studentbestuurders van de maatregel uit te zonderen. Studenten mogen al een jaar uitlopen en dat moet genoeg zijn voor een bestuursjaar, vindt hij.

Maar zijn eigen partij is het daar niet mee eens. VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas heeft vandaag in het Kamerdebat over de studiefinanciering opnieuw aangedrongen op een regeling voor deze groep studenten. Ze zouden zich een jaar moeten kunnen uitschrijven, terwijl ze toch aan hun instelling verbonden blijven, vindt Lucas.

“Ik vind het een gekke figuur”, antwoordde staatssecretaris Halbe Zijlstra vandaag. Maar de twee partijgenoten wilden het meningsverschil nog niet op de spits drijven. Lucas beloofde de nieuwste versie van haar plan (“versie 3.0”) aan de staatssecretaris te sturen en hij zegde toe er nog eens naar te kijken.

Zodoende houden studentvertegenwoordigers hoop dat het zogeheten ‘collegegeldvrij besturen’ alsnog mogelijk wordt. Het is al moeilijk genoeg om studenten voor medezeggenschap en studentenpolitiek te interesseren; door de langstudeermaatregel zal het er niet makkelijker op worden, vrezen zij.

Het tevredenheidsonderzoek waar Duwo op doelt, is in 2009 gehouden onder reguliere bewoners (dus geen studenten) van twee flats aan de César Franck- en de Lisztstraat. Daar zijn dat jaar ongeveer zestig woningen omgebouwd tot studentenkamers.

Voordat de woningen waren verbouwd, gaven de bewoners hun ‘woongebouw in het algemeen’ een 5,4. Nadat de studenten waren ingetrokken steeg dat cijfer naar een 5,9. Zo’n negentig huishoudens vulden de enquête in. “Dat was voor ons het signaal dat we op de goede weg waren. Daarna zijn we verder gegaan met de ombouw aan de César Franck- en Lisztstraat. Inmiddels hebben we daar ruim honderd woningen omgebouwd”, aldus Duwo-woordvoerder Joke Rienmeijer.

Recent heeft Duwo geen onderzoek gedaan in beide flats, maar volgens beheerder Sander Jongerling gaat het er goed: “Beide flats gaven in het verleden vrij veel klachten van overlast. Daar is nu weinig sprake meer van. Als er klachten zijn, gaan die niet over studenten.” Duwo kwam deze week nog eens met de cijfers uit 2009 om kritiek op de ombouw van reguliere woningen naar studentenhuizen te pareren. Het begon met bewonersorganisatie Wippolder Zuid, die begin februari in het AD te hoop liep tegen het ombouwen van woningen voor studenten in hun wijk. Voorzitter Peter Traub zei ‘geen lallende types die er een rommel van maken’ als buren te willen.

De ophef die daarna ontstond, was voor gemeenteraadsfractie Leefbaar Delft reden om een meldpunt studentenoverlast te beginnen. Het meldpunt is op 7 maart gestopt. Op dat moment waren er 41 reacties binnengekomen. Slechts de helft daarvan ging daadwerkelijk over overlastgevende studenten, de rest bestond uit protestberichten tegen het meldpunt.

Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft geeft op zijn site toe dat hij op basis van de reacties geen statistisch betrouwbare uitspraken kan doen over de omvang van de overlast. Hij zegt zijn doel bereikt te hebben door discussie los te maken. Toch pleit hij voor een gemeentelijk meldpunt voor overlast van studentenpanden, zoals ook de stad Groningen dat heeft. “Die huizen moeten aangepakt worden. Desnoods door hun kamerverhuurvergunning in te trekken.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.