Education

Dure tweede studie

Het volgen van een tweede studie kan peperduur worden. Dat is het gevolg van de aanpassing van de wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) waarover de Tweede Kamer donderdag 2 juli stemde.

Door de aanpassing verdwijnt het wettelijke maximale collegegeld van 1620 euro voor de tweede studie. Dit betekent dat hogescholen en universiteiten in de toekomst vrij zijn om tienduizenden euro’s per jaar te vragen als een student al eerder een diploma heeft behaald.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is ontstemd over de beslissing van de Kamer. Het dupeert in de ogen van de LSVb ambitieuze studenten die in de toekomst twee opleidingen na elkaar willen volgen.

“De maatregel zal de zo gewilde kenniseconomie schaden en is in strijd met de doelstellingen van het kabinet om in te zetten op excellentie in het hoger onderwijs”, oordeelt vice-voorzitter Dennis Wiersma. Volgens de bond vindt de Tweede Kamer schijnbaar dat de beslissing van studenten om door te studeren moet afhangen van hun banksaldo in plaats van interesse en motivatie.

Ondanks deze tegenvaller ziet de LSVb op een aantal andere vlakken verbeteringen. Zo heeft de Kamer geëist dat er een onderzoek komt naar de verbetering van de positie van opleidingscommissies.

Ook komt er een student met een adviserende stem (ook wel bekend als studentassessor) in het College van Bestuur van iedere instelling. Daarnaast zal er op elke instelling een klachtenloket komen, zodat er een centraal punt is waar studenten met al hun vragen en klachten terecht kunnen en gewezen worden op de juiste rechtsgang.

Door de aanpassing verdwijnt het wettelijke maximale collegegeld van 1620 euro voor de tweede studie. Dit betekent dat hogescholen en universiteiten in de toekomst vrij zijn om tienduizenden euro’s per jaar te vragen als een student al eerder een diploma heeft behaald.

Voor studenten die parallel twee studies volgen verandert er niets. Onder de nieuwe wet wordt een tweede bachelor- of masteropleiding pas duurder zodra de eerste is afgerond. Dubbelstudenten mogen na het eerste afstuderen de rest van het collegejaar afmaken tegen het wettelijke collegegeld. Het jaar daarop mogen hogescholen en universiteiten het zogenoemde ‘instellingscollegegeld’ vragen.

Als ze dat doen, en daar lijkt het wel op, lappen ze een akkoord met de studentenbonden aan hun laars. In 2007 beloofden ze de bonden dat dubbelstudenten hun tweede studie mochten afmaken tegen het gewone tarief, hoe lang ze daar ook over doen.

Over de hoogte van het instellingscollegegeld doen inmiddels indianenverhalen de ronde. Volgens studentenbond ISO kan een tweede studie straks wel 30.000 euro kosten. In theorie kan dat inderdaad. De instellingen mogen de hoogte van het instellingscollegegeld zelf bepalen – een wettelijke grens is er niet.

Toch in het niet waarschijnlijk dat de instellingen ongelimiteerde bedragen gaan rekenen voor tweede studies. Voor populaire tweede studies als filosofie en kunstgeschiedenis zijn astronomische instellingscollegegelden niet terug te verdienen.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is ontstemd over de beslissing van de Kamer. Het dupeert in de ogen van de LSVb ambitieuze studenten die in de toekomst twee opleidingen na elkaar willen volgen.

“De maatregel zal de zo gewilde kenniseconomie schaden en is in strijd met de doelstellingen van het kabinet om in te zetten op excellentie in het hoger onderwijs”, oordeelt vice-voorzitter Dennis Wiersma. Volgens de bond vindt de Tweede Kamer schijnbaar dat de beslissing van studenten om door te studeren moet afhangen van hun banksaldo in plaats van interesse en motivatie.

Ondanks deze tegenvaller ziet de LSVb op een aantal andere vlakken verbeteringen. Zo heeft de Kamer geëist dat er een onderzoek komt naar de verbetering van de positie van opleidingscommissies.

Ook komt er een student met een adviserende stem (ook wel bekend als studentassessor) in het college van bestuur van iedere instelling. Daarnaast zal er op elke instelling een klachtenloket komen, zodat er een centraal punt is waar studenten met al hun vragen en klachten terecht kunnen en gewezen worden op de juiste rechtsgang.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.