Education

Duizendje voor essay: tweehonderd inzendingen

Van de bijna driehonderd inzendingen voor de prijsvraag ‘Geen kopzorgen over morgen’, uitgeschreven door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), komt tweederde uit Delft.

Tot 1 november konden studenten een oplossing voor het fileprobleem, de vergrijzing, de gezondheidszorg of de bevolkingsgroei toesturen. Dat mocht in essayvorm, op video of maquette.

In Delft, waar de beste inzendingen extra beloond worden met duizend gulden, zijn in totaal 200 inzendingen binnengekomen. Op 16 november komt de TU-jury bijeen om te bekijken wie in Delft de duizend gulden aanjaagpremie krijgen. De inzendingen worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid, of er een technische oplossing wordt aangedragen en op presentatie. Bijna alle inzendingen betreffen essays.

Driekwart van de Delftse inzendingen poogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van het file-probleem, in populariteit gevolgd door ‘de prijs van grijs’, ‘lekkere luchten’ en ten slotte ‘gezonde zorg’. Voor zover nu bekend zijn de meeste inzendingen van studenten bouwkunde.

De uitreiking van de VSNU-prijzen – variërend van 5.000 tot 20.000 gulden – vindt plaats op 17 december.

Tot 1 november konden studenten een oplossing voor het fileprobleem, de vergrijzing, de gezondheidszorg of de bevolkingsgroei toesturen. Dat mocht in essayvorm, op video of maquette.

In Delft, waar de beste inzendingen extra beloond worden met duizend gulden, zijn in totaal 200 inzendingen binnengekomen. Op 16 november komt de TU-jury bijeen om te bekijken wie in Delft de duizend gulden aanjaagpremie krijgen. De inzendingen worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid, of er een technische oplossing wordt aangedragen en op presentatie. Bijna alle inzendingen betreffen essays.

Driekwart van de Delftse inzendingen poogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van het file-probleem, in populariteit gevolgd door ‘de prijs van grijs’, ‘lekkere luchten’ en ten slotte ‘gezonde zorg’. Voor zover nu bekend zijn de meeste inzendingen van studenten bouwkunde.

De uitreiking van de VSNU-prijzen – variërend van 5.000 tot 20.000 gulden – vindt plaats op 17 december.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.