Opinion

Drukknopjes

De Delftse faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde heeft een systeem met drukknopjes ontwikkeld waarmee studenten tijdens colleges op vragen van de docent kunnen reageren (Delta nr.

33). Hoog tijd dat ook Delft die mogelijkheid krijgt.

Met het ontwikkelen van zulke feedback-systemen namelijk zijn wij in Eindhoven, faculteit Technische Natuurkunde, al zo’n dertig jaar geleden begonnen en er zijn colleges mee gegeven voor praktisch alle faculteiten. In totaal hebben we er een miljoen student-uur mee gedraaid. Uitgaande van onze ervaring zijn de voor- en nadelen van deze vorm van feedback in vele publikaties aan de orde gesteld. De in Eindhoven opgedane kennis is op vele congressen en bij voordrachten gepresenteerd, waarbij we hier speciaal noemen het grote succes van onze demonstraties in 1976 tijdens het Delftse congres over ‘Onderzoek van wetenschappelijk onderwijs’.

Voor onderwijsdoeleinden hebben we in verreweg de meeste gevallen om ergonomische redenen gekozen voor een éénknopssysteem. Hiervoor gebruiken wij de koosnaam ‘knijpertjes’ en – indien onvermijdelijk – de chique naam Audience Paced Feedback (APF). De Delftenaren gebruiken een nieuwe naam: Interactive Voting System (IVS). Wij in Eindhoven vragen ons hoopvol af of dat geen pleonasme is.

Misschien hebben ze in Delft de fase van literatuuronderzoek domweg overgeslagen – er zou in dat geval wel sprake zijn van onzorgvuldig omgaan met overheidsgeld.

De Delftse faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde heeft een systeem met drukknopjes ontwikkeld waarmee studenten tijdens colleges op vragen van de docent kunnen reageren (Delta nr. 33). Hoog tijd dat ook Delft die mogelijkheid krijgt.

Met het ontwikkelen van zulke feedback-systemen namelijk zijn wij in Eindhoven, faculteit Technische Natuurkunde, al zo’n dertig jaar geleden begonnen en er zijn colleges mee gegeven voor praktisch alle faculteiten. In totaal hebben we er een miljoen student-uur mee gedraaid. Uitgaande van onze ervaring zijn de voor- en nadelen van deze vorm van feedback in vele publikaties aan de orde gesteld. De in Eindhoven opgedane kennis is op vele congressen en bij voordrachten gepresenteerd, waarbij we hier speciaal noemen het grote succes van onze demonstraties in 1976 tijdens het Delftse congres over ‘Onderzoek van wetenschappelijk onderwijs’.

Voor onderwijsdoeleinden hebben we in verreweg de meeste gevallen om ergonomische redenen gekozen voor een éénknopssysteem. Hiervoor gebruiken wij de koosnaam ‘knijpertjes’ en – indien onvermijdelijk – de chique naam Audience Paced Feedback (APF). De Delftenaren gebruiken een nieuwe naam: Interactive Voting System (IVS). Wij in Eindhoven vragen ons hoopvol af of dat geen pleonasme is.

Misschien hebben ze in Delft de fase van literatuuronderzoek domweg overgeslagen – er zou in dat geval wel sprake zijn van onzorgvuldig omgaan met overheidsgeld.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.