Education

Drop-outs zelden naar hoger onderwijs

Voortijdig schoolverlaters gaan soms weer terug naar school, maar dan komen ze bepaald niet vaak in het hoger onderwijs terecht. Dat lukt slechts negenhonderd van de 76 duizend drop-outs, een percentage van 1,2.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde nieuwe tabellen over deze voortijdige schoolverlaters. Daarin staat ook hoeveel voortijdig schoolverlaters van een misdrijf werden verdacht: meer dan tienduizend. Zeventig daarvan zijn inmiddels student, waarvan tien vrouwen en zestig mannen. Wat voor misdrijven het zijn, vertellen de cijfers niet.

Studenten die hun opleiding niet afmaken: ze zijn een doorn in het oog van onderwijsinstellingen en politici. Ongeveer één op de drie studenten heeft na zes of zeven jaar nog geen diploma. Volgens onderzoekers heeft dit vooral te maken met verkeerde verwachtingen. Veel jongeren maken aanvankelijk de verkeerde studiekeuze.

Maar als studenten met hun opleiding willen stoppen, staan hogescholen en universiteiten betrekkelijk machteloos, blijkt uit de Startmonitor van ResearchNed. Van de hbo’ers die hun opleiding hebben gestaakt, zegt 68 procent dat de opleiding dit niet had kunnen voorkomen. Onder universitaire studiestakers is dit zelfs 79 procent.

Van de afhakers die menen dat hun uitval wel voorkomen had kunnen worden, geeft 78 procent de schuld aan slechte voorlichting. Zij zouden misschien baat hebben gehad bij een studiekeuzegesprek. Vandaar de experimenten, die vorig jaar in gang zijn gezet en nu een vervolg krijgen.

De nieuwe experimenten vinden plaats aan de Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Open Universiteit, Stenden Hogeschool en Windesheim. Sommige van die instellingen begonnen ook vorig jaar al aan experimenten.

In de eerste ronde zaten ook de Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen, Hogeschool Utrecht en Saxion Hogescholen. Resultaten zijn nog niet openbaar. De uitkomsten van de eerste elf experimenten worden op 25 maart gepresenteerd. Eind dit jaar komt er een analyse en samenvatting van alle achttien projecten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.