Education

Drie TU’s willen samenwerken in

De drie TU’s gaan nauw samenwerken op het gebied van innovatie en kennisoverdracht. Hiervoor wordt een apart instituut opgericht, het 3TU Innovation Lab.

br />
Dit voornemen wordt opgenomen in de eindversie van de samenwerkingsplannen van de technische universiteiten van delft, Eindhoven en Twente. Dit zal volgende maand verschijnen.

De kern van de voorgenomen afstemming en samenwerking tussen de drie TU’s berustte tot nu toe op een 3TU Graduate School, de koepel voor al het technisch onderwijs, en een 3TU Institute for Science & Technology, waarin al het onderzoek op elkaar is afgestemd. Er komt nu dus een derde poot bij, het Innovation Lab, dat als één loket gaat dienen voor alle innovatieve activiteiten die de drie universiteiten nu ieder voor zich ontplooien.

Het nieuwe insituut is erop gericht om voor jonge starters een uniforme, laagdrempelige infrastructuur op te zetten met eensluidende regelingen. En bovendien beoogt het het flexibel en snel beschikbaar stellen van faciliteiten aan bedrijven en bedrijfjes. Ook op het gebied van octrooien en patenten gaan de drie TU’s nauw met elkaar samenwerken.

Hoewel het Innovation Lab nog verdere invulling moet krijgen, hoopt met name de Universiteit Twente haar kennis en ervaring op het gebied van spin-offs en samenwerking met het bedrijfsleven te delen met de andere TU’s. Het model van de Twentse Top-regeling, die spin-offs helpt bij het opzetten van een eigen bedrijf, zou in die visie dan ook in Delft en Eindhoven beschikbaar komen. Maar de Delftse collegevoorzitter Van Luijk wijst erop dat men ook elementen van het Eindhovense businessplan ‘Intent’ wil overnemen. Dat plan legt sterk de nadruk op het overbrengen aan starters van de informatie die men nodig heeft om een bedrijf te beginnen. Uit Delft zal het model voor technology transfer worden gepakt.

Binnenkort voeren de drie TU’s een gesprek met staatssecretaris Nijs, met wie het het plan voor de drie TU’s zal worden doorgenomen. Doel is dan te vernemen wat de bewindslieden van de plannen vinden. Sinds de eerste stukken vorig jaar zijn ingeleverd hebben zij nog geen inhoudelijk commentaar gegeven. (UTNws)

De drie TU’s gaan nauw samenwerken op het gebied van innovatie en kennisoverdracht. Hiervoor wordt een apart instituut opgericht, het 3TU Innovation Lab.

Dit voornemen wordt opgenomen in de eindversie van de samenwerkingsplannen van de technische universiteiten van delft, Eindhoven en Twente. Dit zal volgende maand verschijnen.

De kern van de voorgenomen afstemming en samenwerking tussen de drie TU’s berustte tot nu toe op een 3TU Graduate School, de koepel voor al het technisch onderwijs, en een 3TU Institute for Science & Technology, waarin al het onderzoek op elkaar is afgestemd. Er komt nu dus een derde poot bij, het Innovation Lab, dat als één loket gaat dienen voor alle innovatieve activiteiten die de drie universiteiten nu ieder voor zich ontplooien.

Het nieuwe insituut is erop gericht om voor jonge starters een uniforme, laagdrempelige infrastructuur op te zetten met eensluidende regelingen. En bovendien beoogt het het flexibel en snel beschikbaar stellen van faciliteiten aan bedrijven en bedrijfjes. Ook op het gebied van octrooien en patenten gaan de drie TU’s nauw met elkaar samenwerken.

Hoewel het Innovation Lab nog verdere invulling moet krijgen, hoopt met name de Universiteit Twente haar kennis en ervaring op het gebied van spin-offs en samenwerking met het bedrijfsleven te delen met de andere TU’s. Het model van de Twentse Top-regeling, die spin-offs helpt bij het opzetten van een eigen bedrijf, zou in die visie dan ook in Delft en Eindhoven beschikbaar komen. Maar de Delftse collegevoorzitter Van Luijk wijst erop dat men ook elementen van het Eindhovense businessplan ‘Intent’ wil overnemen. Dat plan legt sterk de nadruk op het overbrengen aan starters van de informatie die men nodig heeft om een bedrijf te beginnen. Uit Delft zal het model voor technology transfer worden gepakt.

Binnenkort voeren de drie TU’s een gesprek met staatssecretaris Nijs, met wie het het plan voor de drie TU’s zal worden doorgenomen. Doel is dan te vernemen wat de bewindslieden van de plannen vinden. Sinds de eerste stukken vorig jaar zijn ingeleverd hebben zij nog geen inhoudelijk commentaar gegeven. (UTNws)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.