Education

Drie studenten in gemeenteraad

De studenten in de nieuwe Delfste gemeenteraad willen vooral contacten leggen; tussen universiteit en gemeente en tussen jongeren en studenten.

De studenten in de nieuwe Delfste gemeenteraad willen vooral contacten leggen; tussen universiteit en gemeente en tussen jongeren en studenten.

Delft kent drie studerende gemeenteraadsleden als de nieuw gekozen raad wordt beëdigd op 14 april.

,,Het is goed voor de TU dat er studenten in de raad zitten”, stelt Lisette de Jongh Swemer, sinds de verkiezingen raadslid voor het CDA. Volgens haar zorgen de studenten/raadsleden er voor dat de belangen van de universiteit in de gemeente beter vertegenwoordigd worden. ,,Ik denk dat de afstand tussen TU en gemeente kleiner is geworden door studentenpartij Stip.”

De studentenpartij verlaagde vooral voor studenten de drempel om hun belangen bij de gemeente op de agenda te zetten. Dat is volgens het raadslid een gevolg van de gewoontes binnen de Delftse gemeenteraad. ,,Als je iets geregeld wilt hebben in Delft, dan moet je er voor zorgen dat een gemeenteraadsfractie warm loopt voor je ideeën. Dat gaat makkelijker als er in die fractie mensen zitten die met je mee kunnen voelen.” Ze gaat er van uit dat studenten ook makkelijker naar haar fractie stappen, nu er een studente in die fractie zit.

Stip zit vol goede voornemens voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Mirik Castro: ,,Nu we twee raadszetels hebben, kunnen we het werk veel beter verdelen.” De partij gaat die tijd onder meer investeren in het contact met de achterban. ,,Mensen kunnen in meedenkgroepjes discussiëren over het beleid van de gemeente. Er zit zoveel kennis en interesse in onze achterban. Die willen we inzetten”, verklaart het nieuwe Stip raadslid Astrid Janssen. Daarnaast wil Stip meer aandacht voor Delftse jongeren. ,,Het wordt hoog tijd dat de gemeente een jongerenbeleid ontwikkelt”, vindt Castro.

De studenten in de nieuwe Delfste gemeenteraad willen vooral contacten leggen; tussen universiteit en gemeente en tussen jongeren en studenten.

Delft kent drie studerende gemeenteraadsleden als de nieuw gekozen raad wordt beëdigd op 14 april.

,,Het is goed voor de TU dat er studenten in de raad zitten”, stelt Lisette de Jongh Swemer, sinds de verkiezingen raadslid voor het CDA. Volgens haar zorgen de studenten/raadsleden er voor dat de belangen van de universiteit in de gemeente beter vertegenwoordigd worden. ,,Ik denk dat de afstand tussen TU en gemeente kleiner is geworden door studentenpartij Stip.”

De studentenpartij verlaagde vooral voor studenten de drempel om hun belangen bij de gemeente op de agenda te zetten. Dat is volgens het raadslid een gevolg van de gewoontes binnen de Delftse gemeenteraad. ,,Als je iets geregeld wilt hebben in Delft, dan moet je er voor zorgen dat een gemeenteraadsfractie warm loopt voor je ideeën. Dat gaat makkelijker als er in die fractie mensen zitten die met je mee kunnen voelen.” Ze gaat er van uit dat studenten ook makkelijker naar haar fractie stappen, nu er een studente in die fractie zit.

Stip zit vol goede voornemens voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Mirik Castro: ,,Nu we twee raadszetels hebben, kunnen we het werk veel beter verdelen.” De partij gaat die tijd onder meer investeren in het contact met de achterban. ,,Mensen kunnen in meedenkgroepjes discussiëren over het beleid van de gemeente. Er zit zoveel kennis en interesse in onze achterban. Die willen we inzetten”, verklaart het nieuwe Stip raadslid Astrid Janssen. Daarnaast wil Stip meer aandacht voor Delftse jongeren. ,,Het wordt hoog tijd dat de gemeente een jongerenbeleid ontwikkelt”, vindt Castro.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.