Campus

Dr. Snuggles goes robot

Onverstoord onderzoeken wetenschappers hoe je een robot zo efficiënt mogelijk kunt laten rennen. Maar de hamvraag: hoe laat je hem zo efficiënt mogelijk springen?
Droomde je er vroeger zelf ook niet van? Een pogostick, waarop je je net zo kon voortbewegen als Dr.

Snuggles. Met een beetje mazzel kreeg je een lolobal; een vergelijkbaar principe maar wel vele malen minder cool – en bovenal vooral voor meisjes. Gelukkig is het nooit te laat om je dromen waar te maken, dus grepen Dane Linssen (21) en Nick Teunisse (21) voor hun bachelor-eindproject bij 3mE alsnog naar die pogostick. Linssen: “Als je daar iemand op zet, moet hij een bepaalde beweging maken om van de grond te komen en weer te landen. Dat principe gebruikten wij als model voor het robotbeen dat wij zo goed mogelijk wilden laten springen. In plaats van een mens op een pogostick, plaatsten wij een elektromotor op het robotbeen en keken wanneer je de motor aan moet zetten en wanneer uit, als je wilt dat hij zo efficiënt mogelijk springt. Zet je hem bijvoorbeeld aan zodra het been na de sprong op de grond landt, of wacht je nog even en laat je hem eerst doorveren – zoals een mens dat doet?”


Het onderzoek van het tweetal maakte deel uit van een grootschalig onderzoek van de TU en ETH Zürich naar hoe je een robot kunt laten rennen. In totaal lieten tien bachelorstudenten uit Delft en Zwitserland hun onderzoek los op de door Zürich gefinancierde robot. Linssen: “Ons onderdeel was daar belangrijk bij, want springen is een wezenlijk onderdeel van rennen.”

Maar het resultaat mag er zijn: als je de elektromotor aanzet zodra het been de grond raakt, springt hij stukken efficiënter dan wanneer je het been eerst laten doorveren en dán pas kracht geeft met de motor. Wacht je nóg langer met de elektromotor aanzetten, dan wordt de sprong weer efficiënter.


Linssen en Teunisse baseerden zich op een simulatie van hun begeleider om dat gedrag te voorspellen, maar verhip: op een bepaald moment reageerde het robotbeen niet snel genoeg meer. “We begrepen er niks van: de simulatie klopte, maar slechts voor een beperkte tijd. We moesten een correctie toepassen op onze resultaten.” Die beperkte tijd dat het wel werkte was voldoende om er een minipaper op te baseren, maar bevredigend was anders. “Tot we er ná ons bachelor-eindproject achter kwamen dat het been kapot was; er zat een productiefout in de as. Dat verklaarde in één keer alles.”


Gelukkig is het onderzoek van de studenten daardoor niet onbruikbaar. “We hebben aangetoond dat de theorie in principe klopt.” In een lab in Zurich werken stagiairs ondertussen gestaag verder aan de robot. “Op een gegeven moment lopen zij natuurlijk ook tegen het springen aan. Dan geven ze misschien nog weleens een belletje.”


Onderzoek: ‘The influence of the controller actuation start time on the energy consumption of a one-legged hopper’

Eindcijfer: 8

Het was geen goede week voor de staatssecretaris van Onderwijs. Studentenorganisaties kondigden aan naar de rechter te stappen als de langstudeerdersboete door de Eerste en de Tweede Kamer wordt aangenomen. Dat was geen loos dreigement. De studenten van ISO, LSVb en LKvV baseren zich op advies van advocatenbureau Stibbe. 

De advocaten menen onder meer dat de wet strijdig is met het rechtszekerheidbeginsel, aangezien de wet met terugwerkende kracht zal gelden. Ook schermen ze met het ‘Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten’ dat Nederland heeft geratificeerd. Daarin is een ‘geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs’ afgesproken. 

De regering verhoogt het collegegeld voor studenten die te lang over hun studie doen. Dat wordt de langstudeerdersboete genoemd. Maar als het inderdaad een boete is, dan zou dat in strijd zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, aldus Stibbe. Daarin staat dat mensen niet met terugwerkende kracht voor een handeling kunnen worden veroordeeld, als die eerder nog niet strafbaar was.

Volgende week donderdag komt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Daar heeft Zijlstra, met de PVV erbij, een meerderheid. Maar in de Eerste Kamer ligt dat anders. De SGP kondigde deze week namelijk aan in de bres te willen springen voor studenten die al vertraging hebben opgelopen. Als de SGP afhaakt, wordt het vrijwel onmogelijk om de wet langs de senaat krijgen en kunnen de studentenorganisaties zich hun advocatenkosten uitsparen. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.