Education

Downloaden zal cd-stapels vervangen

Computerprogramma’s op cd-rom lijken hun langste tijd gehad te hebben. Sinds kort zijn de producten uit hetMicrosoft-programma Msdn-aa voor TU-medewerkers en studenten te downloaden.

/strong>

De TU Delft is een grootgebruiker op softwaregebied. Ongeveer de helft van de softwarecontracten loopt via Surfdiensten, een onderdeel van de stichting Surf. Surfdiensten treedt op als bemiddelaar tussen universiteiten en leveranciers. Hierdoor kunnen de onderwijsinstellingen tegen gunstige voorwaarden licenties verkrijgen voor een groot aantal heel verschillende ict-producten.

Voor de kantoorautomatisering van de TU Delft is Microsoft de standaard. Ook de licenties voor deze software zijn via Surfdiensten geregeld. Voor desktopproducten als Windows, Office, Visio, Project en Frontpage heeft de TU een normatief contract afgesloten. Ieder jaar betaalt de universiteit voor het gebruik van deze producten een bedrag evenredig aan het aantal studenten en medewerkers. Fer Zegwaard, hoofd hardware- en softwarelicenties van de Dienst Technische Ondersteuning: “Dit bedrag dekt het gebruik op de TU-werkplekken en vroeger eveneens het thuisgebruik. Medewerkers en studenten konden zonder extra kosten de producten ook thuis installeren. Sinds de komst van de Microsoft XP-lijn geldt dit niet meer. Voor thuisgebruik van de XP-producten zijn speciale cd-gebonden licentiekeys nodig. Iedere gebruiker moet de producten dus voor zichzelf aanschaffen.”

In het Microsoft-contract was het gebruik van de ontwikkelprogrammatuur niet geregeld. Met deze programma’s, zoals bijvoorbeeld Visual Basic, kan de gebruiker eigen applicaties maken onder het Microsoft-platform. Zegwaard: “Stel dat je een functionaliteit in Word nodig hebt die er niet in zit. Met behulp van Visual Basic kun je die functionaliteit en het bijbehorende knopje in Word programmeren. Microsoft Development Network (Msdn) is de bundeling van vele van deze programma’s.” Voor de universiteiten heeft Microsoft de academic alliance-versie ontwikkeld: de Msdn-aa. Het was de bedoeling dat vakgroepen een abonnement voor Msdn-aa bij Microsoft afsloten. Het lastige was de logistiek. Msdn-aa bestaat uit ruim honderd cd’s en iedere maand kreeg je er meerdere nieuwe cd’s bij. Zegwaard: “Alleen al de administratie hiervan bijhouden is een ramp.”
Linux

Het Belgische bedrijf MA3D Signpost realiseerde een voor de hand liggende verbetering. Zij heeft met Microsoft een contract afgesloten waardoor abonnees alle Msdn-aa-programmatuur bij Signpost kunnen downloaden. Zegwaard: “DTO heeft vervolgens met Microsoft afgesproken de hele TU als één vakgroep te beschouwen. We betalen één abonnement voor deze ‘megavakgroep’ en dat levert de universiteit een behoorlijke besparing op.”

Sinds november 2003 kunnen studenten voor 32,85 euro ook een jaar lang alle Msdn-aa producten downloaden. “Via hun serviceaccount hebben ze toegang tot Surfspot. Daar kunnen ze hun abonnement betalen en vervolgens gaat de kraan bij Signpost vanzelf voor een jaar open. Zijn ze hun accountgegevens en username/password kwijt, dan kunnen ze die weer opvragen bij de studentenadministratie van hun faculteit.”

De Microsoft-producten zijn erg overheersend binnen de software die de TU Delft gebruikt. Zegwaard is daar persoonlijk niet onverdeeld gelukkig mee. “Het houdt een zeker risico in om zo sterk afhankelijk te zijn van één onderneming. De grote kracht van Microsoft is natuurlijk dat van bijna elke applicatie een Windows-versie bestaat. Toch hoop ik dat een tweesporenbeleid van hoger hand wordt aangemoedigd. Voor bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek is Linux een heel goed bruikbaar en stabiel platform. Niet alle applicaties werken onder Linux, maar er bestaan van allerlei producten goedkope, vaak gratis, open source-alternatieven.”

www.surfspot.nl . .

Computerprogramma’s op cd-rom lijken hun langste tijd gehad te hebben. Sinds kort zijn de producten uit het

Microsoft-programma Msdn-aa voor TU-medewerkers en studenten te downloaden.

De TU Delft is een grootgebruiker op softwaregebied. Ongeveer de helft van de softwarecontracten loopt via Surfdiensten, een onderdeel van de stichting Surf. Surfdiensten treedt op als bemiddelaar tussen universiteiten en leveranciers. Hierdoor kunnen de onderwijsinstellingen tegen gunstige voorwaarden licenties verkrijgen voor een groot aantal heel verschillende ict-producten.

Voor de kantoorautomatisering van de TU Delft is Microsoft de standaard. Ook de licenties voor deze software zijn via Surfdiensten geregeld. Voor desktopproducten als Windows, Office, Visio, Project en Frontpage heeft de TU een normatief contract afgesloten. Ieder jaar betaalt de universiteit voor het gebruik van deze producten een bedrag evenredig aan het aantal studenten en medewerkers. Fer Zegwaard, hoofd hardware- en softwarelicenties van de Dienst Technische Ondersteuning: “Dit bedrag dekt het gebruik op de TU-werkplekken en vroeger eveneens het thuisgebruik. Medewerkers en studenten konden zonder extra kosten de producten ook thuis installeren. Sinds de komst van de Microsoft XP-lijn geldt dit niet meer. Voor thuisgebruik van de XP-producten zijn speciale cd-gebonden licentiekeys nodig. Iedere gebruiker moet de producten dus voor zichzelf aanschaffen.”

In het Microsoft-contract was het gebruik van de ontwikkelprogrammatuur niet geregeld. Met deze programma’s, zoals bijvoorbeeld Visual Basic, kan de gebruiker eigen applicaties maken onder het Microsoft-platform. Zegwaard: “Stel dat je een functionaliteit in Word nodig hebt die er niet in zit. Met behulp van Visual Basic kun je die functionaliteit en het bijbehorende knopje in Word programmeren. Microsoft Development Network (Msdn) is de bundeling van vele van deze programma’s.” Voor de universiteiten heeft Microsoft de academic alliance-versie ontwikkeld: de Msdn-aa. Het was de bedoeling dat vakgroepen een abonnement voor Msdn-aa bij Microsoft afsloten. Het lastige was de logistiek. Msdn-aa bestaat uit ruim honderd cd’s en iedere maand kreeg je er meerdere nieuwe cd’s bij. Zegwaard: “Alleen al de administratie hiervan bijhouden is een ramp.”
Linux

Het Belgische bedrijf MA3D Signpost realiseerde een voor de hand liggende verbetering. Zij heeft met Microsoft een contract afgesloten waardoor abonnees alle Msdn-aa-programmatuur bij Signpost kunnen downloaden. Zegwaard: “DTO heeft vervolgens met Microsoft afgesproken de hele TU als één vakgroep te beschouwen. We betalen één abonnement voor deze ‘megavakgroep’ en dat levert de universiteit een behoorlijke besparing op.”

Sinds november 2003 kunnen studenten voor 32,85 euro ook een jaar lang alle Msdn-aa producten downloaden. “Via hun serviceaccount hebben ze toegang tot Surfspot. Daar kunnen ze hun abonnement betalen en vervolgens gaat de kraan bij Signpost vanzelf voor een jaar open. Zijn ze hun accountgegevens en username/password kwijt, dan kunnen ze die weer opvragen bij de studentenadministratie van hun faculteit.”

De Microsoft-producten zijn erg overheersend binnen de software die de TU Delft gebruikt. Zegwaard is daar persoonlijk niet onverdeeld gelukkig mee. “Het houdt een zeker risico in om zo sterk afhankelijk te zijn van één onderneming. De grote kracht van Microsoft is natuurlijk dat van bijna elke applicatie een Windows-versie bestaat. Toch hoop ik dat een tweesporenbeleid van hoger hand wordt aangemoedigd. Voor bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek is Linux een heel goed bruikbaar en stabiel platform. Niet alle applicaties werken onder Linux, maar er bestaan van allerlei producten goedkope, vaak gratis, open source-alternatieven.”

www.surfspot.nl . .

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.