Education

‘Doodzonde als de naam TU Delft verdwijnt’

Gevoel en ratio lopen door elkaar als het gaat over de fusie tussen de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft. Bedrijven waar veel TU-alumni terecht komen, maken zich weinig zorgen, ook niet over het eventuele verdwijnen van de naam TU Delft.

‘Naam en reputatie zijn twee verschillende dingen’.


Het nieuws dat de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft binnen zes tot acht jaar willen fuseren, heeft de afgelopen maand flink wat discussie teweeg gebracht. Bijvoorbeeld binnen de Linkedin-groep TU Delft Alumni. Velen voelen zich Delfts ingenieur en vrezen de teloorgang van deze merknaam als de TU een dependance van de Universiteit Leiden wordt. Hoe kijken werkgevers van Delftse alumni daartegenaan?


Volgens Marja Oppenoorth, directeur van het aan de TU verbonden banenbemiddelingsbureau Supair, weten de meeste werkgevers nog van niets en houden ze zich er dus ook niet mee bezig. “Maar ikzelf ben tegen een fusie. Bedrijven komen naar ons, omdat ze juist alumni van de TU Delft zoeken. Ze weten dat die goed zijn. Delftenaren zijn technischer, hun manier van denken is anders. Ze zijn creatief en oplossingsgericht. Kijk bijvoorbeeld naar wiskunde. In Leiden wordt totaal andere wiskunde gegeven, theoretischer dan bij ons.”


Oppenoorth vertelt dat ze zich de afgelopen weken ‘ontzettend heeft opgewonden’ over de plannen voor een fusie. “De TU staat nu in hoog aanzien. Als Delft straks onder Leiden wordt geschoven, is dat degraderend. De echte beslissingen worden dan in Leiden genomen. Wij krijgen een kolossaal instituut, waarbinnen minder efficiënt gewerkt kan worden en meer ondersteunend personeel nodig is, waardoor de kosten zullen stijgen. Studenten vallen tussen wal en schip. Laten we liever investeren in docenten en studieadviseurs.”


Het lijkt erop dat deze zorgen bij bedrijven niet spelen. Marco Mijnders, directeur infrastructuur bij advies- en ingenieursbureau DHV, denkt dat er ook voordelen aan een fusie kunnen zitten. “Ik kan me voorstellen dat schaalvergroting en efficiency ook in de universitaire wereld steeds meer gaan spelen. En kruisbestuiving tussen de verschillende onderzoeksgebieden is misschien wel goed. Ikzelf was puur ingenieur toen ik op de arbeidsmarkt kwam. Een paar vakken bedrijfskunde waren wel handig geweest.”


Mochten Delft, Leiden en Rotterdam gaan fuseren dan moeten de drie wel goed nadenken over de naam die ze eraan hangen, denkt Mijnders, vooral voor de herkenning in het buitenland. “De naam Leiden zegt mensen op ons vakgebied helemaal niets. Als ik in Canada of India ben en ik zeg dat ik in Delft heb gestudeerd, dan weten ze waar ik het over heb. Delft is een begrip. Dat heeft veel met de waterwerken te maken natuurlijk. Wellicht is Universiteit Holland een idee, dat begrijpen mensen ook.”


Volgens Mijnders zijn naam en reputatie wel twee verschillende dingen. Bij het eventuele verdwijnen van de naam TU Delft komen volgens Mijnders, zelf TU-alumnus, trots en chauvinisme om de hoek. “Het is doodzonde als de naam TU Delft verdwijnt, want het is een begrip in Nederland en in het buitenland.” Maar de reputatie van de TU blijft in zijn ogen ook na een fusie overeind, zeker bij bedrijven die direct met de universiteit te maken hebben. “Ik weet dat er in Delft voldoende body is om de kwaliteit te bewaken. En als potentiële werkgever van TU-alumni kan ik erdoorheen kijken als er een andere naam op de bul staat. We kijken kritisch naar iedere kandidaat.”


Hetty Verhoef, die zich voor het technisch dienstverleningsbedrijf Imtech bezighoudt met recruitment van nieuw personeel, vertelt ook dat behalve de herkomst van de bul vooral de persoonlijkheid van de sollicitant belangrijk is. Al doet haar bedrijf als hoofdsponsor van de Owee wel hard zijn best om meer naamsbekendheid te krijgen onder Delftse studenten. “Alle Nederlandse universiteiten staan bij ons goed bekend. We kennen de geschiedenis van alle drie de instituten. Hun goede naam is niet weg na een fusie. Maar natuurlijk moet ook daarna de kwaliteit van het onderwijs wel goed gemeten blijven worden.”


Bedrijven als ASML en Shell willen niet reageren op de fusieplannen, omdat daarover officieel nog niets naar buiten is gekomen en details schaars zijn. Een woordvoerder van Shell zegt wel, in lijn met Imtech, ‘dat voor Shell de kwaliteiten van toekomstige medewerkers – de studenten van nu – zwaarder tellen dan de naam van het instituut waar de studenten zijn opgeleid’.


Een woordvoerder van ASML verwijst naar het advies van de commissie-Breimer, uit april 2010. Die commissie, waarin ook een vertegenwoordiger van ASML zitting had, was ingesteld door het ministerie van onderwijs. Doel: het versterken van het scheikunde- en natuurkunde-onderwijs en –onderzoek in Nederland. Eén van de onderdelen daarvan moest zijn dat universiteiten door samenwerking en afstemming aanvullend aan elkaar zouden zijn in plaats van overlappend.  

Schotman reed bij het ingaan van de laatste tien kilometer met vier andere kanshebbers, onder wie oud-olympisch kampioen Bart Brentjens, in de kopgroep. Op een kruising lag een pijl op de grond die door het vijftal werd genegeerd. “Ik had het parkoers in Groesbeek een paar dagen van tevoren verkend, maar op de wedstrijddag had de organisatie het laatste stuk iets gewijzigd. We zagen die pijl liggen, maar reden alle vijf door.”
Schotman schreeuwde naar de andere vier en reed zelf terug naar het kruispunt om alsnog de pijl te volgen. Daar voegden de achtervolgende Niels Wubben en Axel Bult zich bij hem. “Toen we even later een lint zagen, wisten we dat we goed zaten.” Schotman versloeg Wubben in de sprint, Bult werd kort daarachter derde.  Daarop kreeg Schotman de roodwitblauwe trui omgehangen. “Ik werd wel gefeliciteerd, maar het voorval leverde ook veel gezeur op van de vier gedupeerden. Ze zeiden mij niet gehoord te hebben, maar ik zag ze twijfelen toen ik riep. Normaal gesproken hangt zo’n pijl ergens aan. Het was twijfelachtig, maar zij hielden vast aan hun gevoel.” Schotman voelt zich niet schuldig. “Ik heb het gedaan zoals het moest.”
Behalve het WK is het NK de enige marathonwedstrijd die de Delftse mountainbiker dit jaar heeft gereden. “Ik richt mij meer op
crosscountrywedstrijden. Dat is een olympische sport, daarin valt meer te halen. Die marathontitel is natuurlijk wel een bevestiging dat je goed bezig bent.” Nu hij Nederlands kampioen is wil hij in zijn pas verworven kampioenstricot toch wat vaker aan marathons meedoen. “Kijken hoe dat voelt.”

Burgemeester: ‘Naam zeer zorgvuldig kiezen’


De gemeente Delft is voorstander van een samenwerking van universiteiten, maar vindt wel dat de nieuwe naam ‘zeer zorgvuldig’ moet worden gekozen. De gemeente zegt te hebben begrepen dat de naam Delft – in welk universitair samenwerkingsverband dan ook – altijd op enigerlei wijze in stand gehouden zal worden. “De TU Delft is een ijzersterk merk in de technische en internationale circuits”, zegt burgemeester Bas Verkerk. “De stad Delft heeft hier veel profijt van. Er staat dus wat op het spel. De eventuele fusienaam moet dus zeer zorgvuldig worden gekozen.”

Delft is trots op de wereldfaam van de TU. “De TU Delft is de Nederlandse universiteit met de beste internationale reputatie”, zegt Verkerk. Dat uit zich volgens hem onder andere in het aantal buitenlandse studenten. “Dat is het hoogste van Nederland.” Daarnaast biedt de universiteit werk aan veel Delftenaren en onderstreept Verkerk het belang voor de regionale werkgelegenheid.

De bijdrage van de onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan de regionale economie kan vergroot worden door samenwerking, meent Verkerk. “Uit onderzoeken blijkt dat de economie van de regio versterkt als ondernemers, onderwijs en overheid goed samenwerken vanuit een innovatieagenda die aansluit bij de kracht van de regio. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn Clean Tech Delta en Medical Delta. De samenwerking van Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam en andere regiogemeenten is gericht op een innovatieagenda voor de regio.” (CvU)

Universiteit Leiden


De universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft hinten al een jaar op een fusie. Het begon bij de opening van het collegejaar 2010-2011, toen de Rotterdamse collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr sprak over een verregaande samenwerking, waarbij ze een fusie niet wilde uitsluiten. Sindsdien is er gewerkt aan een gezamenlijk document, dat voor de zomer had moeten verschijnen, maar dat nooit verder is gekomen dan de status van concept. Of de collegevoorzitters dit keer bij de opening van het collegejaar duidelijkheid willen verschaffen, is nog de vraag. NRC Handelsblad is desondanks zeker dat de fusie er inderdaad komt. De krant meldde op 22 juli dat de nieuwe mega-instelling Universiteit Leiden gaat heten. Eerder deze maand zei staatssecretaris Halbe Zijlstra nog dat een fusie tussen universiteiten wettelijk gezien niet mogelijk is. Als de wet moet worden aangepast, kan de fusie nog vele jaren op zich laten wachten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.