Campus

‘Dit is het summum van elitair’

‘We consider Delft University of Technology the MIT of Europe’, met die referentie aan het Massachusetts Institute of Technology, door deputy-minister prof.d

r.ing. Yu Wei van de State Education Commission van China, kon het bezoek dat de TU in juli aan dat land bracht eigenlijk niet meer stuk. Banden werden aangehaald, nieuwe contacten gelegd en mogelijkheden voor samenwerking verkend.


Figuur 1 Rector Wakker en Mijnbouw-decaan Dalmijn op bezoek bij de Beijing University of Aeronautics and Astronautics

Een uitnodiging van de Northern Jiaotong universiteit om bij de viering van haar eeuwfeest aanwezig te zijn was voor de TU aanleiding een delegatie onder leiding van rector Wakker de koffers te laten pakken. ,,De markt voor samenwerking in dat land is groot”, aldus Wakker, die van zijn reis verslag zal doen aan minister Ritzen, maar ook zijn collega Wijers van Economische Zaken wil informeren. Wakker: ,,Als ik ondernemer was, ging ik morgen naar China.”

De TU bood de Northern Jiaotong universiteit als cadeau twee research fellowships aan. De Northern Jiaotong is één van vier Jiaotong universiteiten. De TU onderhoudt er met drie contact waarvan die met de Northern Jiaotong het meest verstrekkend zijn. Met Civiele Techniek wordt onder meer onderzoek gedaan naar betonmoeheid en naar staalvezelbeton voor het gebruik van spoorwegbiels.

De samenwerking met de Northern Jiaotong vindt nu per project plaats, maar het aantal mogelijke onderzoeksprojecten stijgt dusdanig dat de tijd rijp lijkt voor een partnerovereenkomst op instellingsniveau. Ook wil de Chinese universiteit jonge docenten naar Delft sturen, samenwerken op doctoraal- en Phd-niveau, gasthoogleraren uitnodigen en studenten bouwkunde begeleiding geven op het gebied van Chinese bouw- en tuinarchitectuur. Een tegenbezoek zit in de pen.
Enthousiasme

Wordt de Northern Jiaotong tot de eredivisie van zo’n veertig Chinese universiteiten gerekend, aan de top staat de Tsinghua universiteit die geldt als de meest prestigieuze technische universiteit van het land. De Delftse delegatie greep het verblijf in Beijing aan om ook deze universiteit te bezoeken. Van de 2,6 miljoen leerlingen die dit jaar toelatingsexamen deden, mag dertig procent door naar de universiteit. Uit de top daarvan plukt de Tsinghua universiteit tweeduizend zielen. ,,En wij maar mopperen als het woord selectie valt”, zegt Wakker. ,,Dit is het summum van elitair.”

De TU heeft met de Tsinghua universiteit sinds 1982 een samenwerkingsovereenkomst op instellingsniveau, maar die kwam door de gebeurtenissen op het Plein voor de Hemelse Vrede op een laag pitje te staan. Totdat vier jaar geleden elf onderzoeksthema’s werden vastgesteld, waaraan nu een twaalfde is toegevoegd (neurale netwerken).

De Tsinghua universiteit heeft niet alleen een aparte School of Architecture, maar herbergt ook gezaghebbende key state research laboratories. De Chinese overheid is er van teruggekomen om onderwijs en onderzoek van elkaar gescheiden te houden.

Wakker zegt onder de indruk te zijn van de faciliteiten op de Tsinghua universiteit. ,,De capabilities die ze daar hebben, de laboratoria, de apparatuur, de infrastructuur. Wij praten hier over de aanschaf van een grote parallelle computer, maar daar hebben ze er al een. Je loopt een computerzaal voor studenten binnen en daar staat de topkwaliteit aan pc’s en werkstations, met allemaal de grootste monitor voorradig.”

,,Ook opvallend”, vervolgt hij, ,,de delegatie loopt een zaal binnen, er klinkt Chinees en een heer of dame stapt naar voren om in perfect Engels een uitstekende presentatie te geven. De truc is heel simpel: je neemt de allerbeste studenten en staf, en maakt met z’n allen per week zes dagen van tien uur. Succes is niet aan geld gekoppeld, maar aan inzet, enthousiasme en toewijding.”

Wakker is verheugd dat de Tsinghua universiteit de relatie met Delft wil verstevigen. ,,Dit zijn belangrijke samenwerkingen en ik acht de kans van slagen groot. Het is een uitdagende en stimulerende samenwerking op niveau.”
Maximaliseren

Behalve beide universiteiten bezocht de delegatie de zogeheten State Education Commission, die als belangrijkste taak heeft het opleidingsniveau in China te verhogen. In Delft studeren nu zo’n tweehonderd Chinese studenten, maar als het aan deze commissie ligt worden dat er meer. Toegewezen bursalen zullen expliciet op Delft worden gewezen, ook al bestaat het risico van een braindrain.

Op dit moment studeert ongeveer een kwart miljoen Chinezen in het buitenland en daarvan komt de helft niet terug. Politieke achtergrond of niet, de State Education Commission stelt dat China zich meer moet inspannen de jonge afgestudeerden een aantrekkelijke toekomst te geven door goede carrièreperspectieven te bieden.

Ook bij de Beijing Municipal Education Commission en aan de Beijing University of Aeronautics and Astronautics (met een eigen vliegtuigproductie-afdeling), bleek de deur voor samenwerking wagenwijd open te staan. Internationalisering biedt tenslotte toegang tot de rest van de wereld en wie internationaal wil meetellen, moet internationale partners hebben – liefst van faam.

Ook Delft voegt de laatste tijd vaker ‘attractieve partners’ aan haar lijstje toe. Wakker: ,,Wij hebben nog niet zo lang geleden onze banden met Zürich en Lausanne versterkt en zijn met Michigan en Texas in zee gegaan. De beperkte band met China willen we uitbreiden. Onze partner Lausanne zit er ook, en dat geeft onderling weer mogelijkheden. Zo voorkom je hap-snapmanoeuvres en maximaliseer je alle samenwerkingsverbanden.”

Henk Orsel

‘We consider Delft University of Technology the MIT of Europe’, met die referentie aan het Massachusetts Institute of Technology, door deputy-minister prof.dr.ing. Yu Wei van de State Education Commission van China, kon het bezoek dat de TU in juli aan dat land bracht eigenlijk niet meer stuk. Banden werden aangehaald, nieuwe contacten gelegd en mogelijkheden voor samenwerking verkend.


Figuur 1 Rector Wakker en Mijnbouw-decaan Dalmijn op bezoek bij de Beijing University of Aeronautics and Astronautics

Een uitnodiging van de Northern Jiaotong universiteit om bij de viering van haar eeuwfeest aanwezig te zijn was voor de TU aanleiding een delegatie onder leiding van rector Wakker de koffers te laten pakken. ,,De markt voor samenwerking in dat land is groot”, aldus Wakker, die van zijn reis verslag zal doen aan minister Ritzen, maar ook zijn collega Wijers van Economische Zaken wil informeren. Wakker: ,,Als ik ondernemer was, ging ik morgen naar China.”

De TU bood de Northern Jiaotong universiteit als cadeau twee research fellowships aan. De Northern Jiaotong is één van vier Jiaotong universiteiten. De TU onderhoudt er met drie contact waarvan die met de Northern Jiaotong het meest verstrekkend zijn. Met Civiele Techniek wordt onder meer onderzoek gedaan naar betonmoeheid en naar staalvezelbeton voor het gebruik van spoorwegbiels.

De samenwerking met de Northern Jiaotong vindt nu per project plaats, maar het aantal mogelijke onderzoeksprojecten stijgt dusdanig dat de tijd rijp lijkt voor een partnerovereenkomst op instellingsniveau. Ook wil de Chinese universiteit jonge docenten naar Delft sturen, samenwerken op doctoraal- en Phd-niveau, gasthoogleraren uitnodigen en studenten bouwkunde begeleiding geven op het gebied van Chinese bouw- en tuinarchitectuur. Een tegenbezoek zit in de pen.
Enthousiasme

Wordt de Northern Jiaotong tot de eredivisie van zo’n veertig Chinese universiteiten gerekend, aan de top staat de Tsinghua universiteit die geldt als de meest prestigieuze technische universiteit van het land. De Delftse delegatie greep het verblijf in Beijing aan om ook deze universiteit te bezoeken. Van de 2,6 miljoen leerlingen die dit jaar toelatingsexamen deden, mag dertig procent door naar de universiteit. Uit de top daarvan plukt de Tsinghua universiteit tweeduizend zielen. ,,En wij maar mopperen als het woord selectie valt”, zegt Wakker. ,,Dit is het summum van elitair.”

De TU heeft met de Tsinghua universiteit sinds 1982 een samenwerkingsovereenkomst op instellingsniveau, maar die kwam door de gebeurtenissen op het Plein voor de Hemelse Vrede op een laag pitje te staan. Totdat vier jaar geleden elf onderzoeksthema’s werden vastgesteld, waaraan nu een twaalfde is toegevoegd (neurale netwerken).

De Tsinghua universiteit heeft niet alleen een aparte School of Architecture, maar herbergt ook gezaghebbende key state research laboratories. De Chinese overheid is er van teruggekomen om onderwijs en onderzoek van elkaar gescheiden te houden.

Wakker zegt onder de indruk te zijn van de faciliteiten op de Tsinghua universiteit. ,,De capabilities die ze daar hebben, de laboratoria, de apparatuur, de infrastructuur. Wij praten hier over de aanschaf van een grote parallelle computer, maar daar hebben ze er al een. Je loopt een computerzaal voor studenten binnen en daar staat de topkwaliteit aan pc’s en werkstations, met allemaal de grootste monitor voorradig.”

,,Ook opvallend”, vervolgt hij, ,,de delegatie loopt een zaal binnen, er klinkt Chinees en een heer of dame stapt naar voren om in perfect Engels een uitstekende presentatie te geven. De truc is heel simpel: je neemt de allerbeste studenten en staf, en maakt met z’n allen per week zes dagen van tien uur. Succes is niet aan geld gekoppeld, maar aan inzet, enthousiasme en toewijding.”

Wakker is verheugd dat de Tsinghua universiteit de relatie met Delft wil verstevigen. ,,Dit zijn belangrijke samenwerkingen en ik acht de kans van slagen groot. Het is een uitdagende en stimulerende samenwerking op niveau.”
Maximaliseren

Behalve beide universiteiten bezocht de delegatie de zogeheten State Education Commission, die als belangrijkste taak heeft het opleidingsniveau in China te verhogen. In Delft studeren nu zo’n tweehonderd Chinese studenten, maar als het aan deze commissie ligt worden dat er meer. Toegewezen bursalen zullen expliciet op Delft worden gewezen, ook al bestaat het risico van een braindrain.

Op dit moment studeert ongeveer een kwart miljoen Chinezen in het buitenland en daarvan komt de helft niet terug. Politieke achtergrond of niet, de State Education Commission stelt dat China zich meer moet inspannen de jonge afgestudeerden een aantrekkelijke toekomst te geven door goede carrièreperspectieven te bieden.

Ook bij de Beijing Municipal Education Commission en aan de Beijing University of Aeronautics and Astronautics (met een eigen vliegtuigproductie-afdeling), bleek de deur voor samenwerking wagenwijd open te staan. Internationalisering biedt tenslotte toegang tot de rest van de wereld en wie internationaal wil meetellen, moet internationale partners hebben – liefst van faam.

Ook Delft voegt de laatste tijd vaker ‘attractieve partners’ aan haar lijstje toe. Wakker: ,,Wij hebben nog niet zo lang geleden onze banden met Zürich en Lausanne versterkt en zijn met Michigan en Texas in zee gegaan. De beperkte band met China willen we uitbreiden. Onze partner Lausanne zit er ook, en dat geeft onderling weer mogelijkheden. Zo voorkom je hap-snapmanoeuvres en maximaliseer je alle samenwerkingsverbanden.”

Henk Orsel

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.