Science

Desgevraagd: Veiligheid boorplatforms in geding?

De offshore sector zit in zwaar weer, meldde de Volkskrant vorige week. Vanwege de lage olieprijs moet de sector bezuinigen en dat zou ten koste gaan van de veiligheid op boorplatforms. Wat voor rampen staan ons te wachten?

Tijdens een crisisoverleg in Aberdeen van offshore bedrijven die actief zijn op de Noordzee, waarschuwde de leider van de vakbond Unite dat de bezuinigingen die nu in gang zijn gezet in de offshore sector kunnen leiden tot rampen zoals die met Piper Alpha. De explosie op dat olieplatform in de Noordzee kostte in 1988 het leven aan 167 mensen. Een van de punten van zorg, aldus de vakbondsman, is het feit dat door reorganisaties werknemers nu drie weken ‘op’ en drie weken ‘af’ werken in plaats van twee om twee.

“Zo’n rooster is waarschijnlijk vermoeiender voor de werknemers”, zegt econoom en olie-expert dr. Aad Correljé van de sectie economie en infrastructuur (Techniek, Bestuur en Management) desgevraagd. “Maar tot rampen zoals Piper Alpha zullen de bezuinigingen niet leiden. De situatie is absoluut niet vergelijkbaar met die in de jaren tachtig. De ramp van 1988 had ook niets met bezuinigingen te maken. Men dacht toen gewoon niet zoveel na over veiligheid. Die ramp heeft ertoe geleid dat er een uitgebreid veiligheidssysteem bij olieboorplatforms is opgetuigd.” Correljé denkt dat de vakbonden in Schotland met dit doemscenario druk proberen uit te oefenen op de offshore sector en de politiek.

Dat er in de jaren tachtig flink werd bezuinigd is een feit. En dat de oliesector het nu zwaar heeft, is ook een gegeven. De olieprijs is sinds de zomer van 2014 gedaald van 115 dollar per vat tot 53 dollar vorige week.

Volgens Correljé gaat deze prijsdaling zorgen voor innovatie in de industrie. “In de jaren tachtig hebben we dat ook zien gebeuren. Platforms werden verder geautomatiseerd waardoor ze door minder mensen bemand hoefden te worden. En de hele logistieke keten is efficiënter gemaakt.” Vooral dat laatste is ook nu weer mogelijk, denkt de Delftse olie-expert.

Overigens is een prijs van 53 dollar helemaal zo gek nog niet. Sterker nog, historisch gezien is het een veel normalere prijs dan de 115 dollar die je tot voor kort kwijt was voor een vat olie. “Sinds 1999 is de olieprijs sterk gestegen, met een enorme piek tussen 2006 en 2008″, zegt Correljé. “Eind jaren tachtig en in de jaren negentig fluctueerde de prijs tussen de 20 en de 25 dollar.”

Het probleem zit hem in het feit dat olie nu veel moeilijker te winnen is dan destijds. “Op sommige plekken krijg je de olie nog steeds voor een appel en een ei uit de grond. Maar in de meeste gevallen moet er dieper geboord worden in kleinere velden verder van het vaste land. En de olie is vaak van mindere kwaliteit, waardoor hij meer bewerking vergt dan voorheen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.