Science

Desgevraagd: Botsing in de ruimte

Een Russische en een Amerikaanse satelliet zijn dinsdag op 790 kilometer hoogte boven Siberië op elkaar gebotst, aldus De Volkskrant vrijdag.

Het is voor het eerst dat twee satellieten botsen. De Amerikaanse sonde was een communicatiesatelliet van 560 kilo, gelanceerd door het bedrijf Iridium in 1997. De Russische satelliet (900 kilo) ging in 1993 de lucht in voor militaire doeleinden. Twee jaar na lancering was hij al defect. De kunstmanen volgden beiden ongeveer een poolbaan en knalden met een relatieve snelheid van ongeveer elf kilometer per seconde tegen elkaar aan.
Konden de satellieten elkaar niet ontwijken? “Iridium beweert dat het de botsing niet kon zien aankomen”, zegt ir. Jasper Bouwmeester van de afdeling space system engineering van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) desgevraagd. “Maar dat geloof ik niet helemaal. Het bedrijf kan van diverse ruimtevaartorganisaties radarbeelden krijgen van alle objecten groter dan tien centimeter. Dat er een close call was – een waarschuwing voor naderende objecten – wisten ze waarschijnlijk wel.”
“Misschien waren de raketmotoren waarmee ze opzij hadden kunnen gaan, defect”, speculeert de kunstmaanexpert. “Of er zat iemand te slapen. Maar het zou ook kunnen dat de missie van de communicatiesatelliet er op zat en dat het bedrijf heeft besloten om waarschuwingen te negeren. Want het kost veel tijd en geld om bij elke close call na te gaan hoe groot het botsingsgevaar werkelijk is.”
In de zogeheten lage aardbaan waar de twee satellieten zich bevonden, stikt het van de objecten. Satellieten moeten rekening houden met duizenden anderen sondes. Vooral gevaarlijk zijn de tientallen duizenden brokjes afval: stukjes die afgebroken zijn van kunstmanen en puin dat is ontstaan doordat het Amerikaanse en Chinese leger uit machtsvertoon oude sondes kapot hebben geschoten.
“Satellieten kunnen elkaar en brokstukken nu nog ontwijken”, zegt Bouwmeester. “Maar het wordt wel steeds drukker. Waarschijnlijk zwengelt deze botsing de discussie in de ruimtevaartwereld aan over de vraag of er niet extra maatregelen nodig zijn. De hoeveelheid rommel is door deze botsing drie procent toegenomen. Dat is nog niet zo’n probleem. Maar als het vaker gebeurt, kan er een kettingreactie ontstaan waarbij alle satellieten uiteindelijk gevaar lopen.”

Delfi-C3
Een van de objecten die tussen de brokstukken zweeft is de Delfi-C3, de vermaarde nanosatelliet ter grootte van een melkpak die L&R-studenten en -onderzoekers vorig jaar lanceerden. “Over ongeveer 25 jaar verbrandt de satelliet in de atmosfeer”, zegt Bouwmeester. Als student werkte hij mee aan dit project en nu is hij projectleider van de opvolger, de Delfi-n3Xt die in 2010 de lucht in gaat.
Met satellietcrematie in 2033 houden de Delftenaren zich keurig aan de informele afspraken die heersen in de satellietwereld over het opruimen van eigen ruimterotzooi. “Iedereen moet zijn sondes binnen vijfentwintig jaar na afronding van de missie in de atmosfeer laten afzakken waar ze verbranden”, zegt Bouwmeester. “Of ze moeten hun laatste brandstof gebruiken om in de zogeheten graveyard baan te komen. Ze worden dan als het ware verbannen naar een baan zo ver dat ze geen schade meer kunnen berokkenen aan actieve satellieten. Dit geldt voor satellieten die in de geostationaire banen cirkelen op 36 duizend kilometer hoogte.”
“Dat zijn gentlemen’s agreements om te voorkomen dat er teveel troep rondslingert”, aldus Bouwmeester. “Misschien besluit men binnenkort dat de periode van 25 jaar verkort moet. En wellicht gaan er stemmen op om een soort verkeersregelaar voor satellieten in het leven te roepen.” (TvD)

Activiteiten

Studentenkerk

Er zijn situaties dat je het helemaal hebt gehad. Dan kun je niet meer. We drukken deze toestand uit met te zeggen dat we dood zijn. Niet echt dood, natuurlijk, maar het voelt als zodanig. Geen prikkels meer voelen. Geen energie meer hebben. Nergens om kunnen lachen. Geen momentje sprankeling. Als het leven terugkeert, en dat gebeurt gelukkig vaak genoeg, voel je je als herboren. Je bent welkom in de studentenkerk op 17 maart , Noordeinde 4, 11.15 uur. Voorganger: Hans van Drongelen.

Postmodernisme

In 1979 kondigt de Franse filosoof Lyotard in zijn boek “Condition postmoderne” het einde van de grote verhalen aan. De moderniteit gekenmerkt door vooruitgang en eenheidsdenken in politiek, wetenschap en moraal wordt gekapitteld. Dé werkelijkheid en dé waarheid moeten het ontgelden. Taal maakt de wereld zoals we haar beleven. Wat bezielt het postmodernisme “eigenlijk”? Door prof.dr. Antoon van den Braembussche (Erasmusuniv.).

Bluff your way into postmodernisme, 18 maart 20.15 uur.

Plaats: Speakers, Burgwal 45-49, Delft. Toegang gratis.

Informatie: 015-2783988, studiumgenerale@tudelft.nl, www.sg.tudelft.nl

Cursussen

DTO

De Dienst Technische Ondersteuning organiseert binnenkort o.a. de volgende cursussen:

Word 97/2000 Basis. Tijdens deze cursus leert u het pakket efficiënt te gebruiken. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de spelling- en grammaticacontrole. Na afloop van de cursus bent u in staat zelfstandig documenten samen te stellen m.b.v. de mogelijkheden van Word. Bij aanvang van de cursus kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van Word 97 of Word 2000. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 10, 11, 17 en 18 april (ochtenden).

Outlook Agendabeheer . Deze cursus is bedoeld voor gebruikers van Outlook die centraal vergaderingen of afspraken moeten plannen voor medewerkers binnen een afdeling. Een aantal zaken in deze cursus zijn in de praktijk alleen bruikbaar als u de Exchange Server gebruikt binnen uw organisatie. De cursus duurt een dagdeel en vindt plaats op 8 april (ochtend).

Access 2000 Vervolg. In de cursus leert u geavanceerde queries en formulieren maken. Er zal uitgebreid worden ingegaan op het gebruik van macro’s om een applicatie te realiseren. Tevens wordt Visual Basic aangestipt. De cursus is bedoeld voor iedereen die in Access een database heeft gemaakt of daar reeds een eind mee op weg is.Deze cursus is zowel geschikt voor gebruikers van Access 97 als Access 2000. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 15, 16, 22, 23 april (ochtenden).

Excel 2000 Vervolg. Excel is een krachtig spreadsheet-pakket met geavanceerde mogelijkheden. Tijdens de cursus zal onder meer worden ingegaan op de uitgebreide functies, draaitabellen en op het aanpassen van werkbladen. Ook bevat Excel 2000 voldoende mogelijkheden om werkbladen te publiceren op het Internet of Intranet. Na afloop van de cursus bent u in staat complexe spreadsheets te maken met Excel. Deze cursus is zowel geschikt voor gebruikers van Excel 97 als Excel 2000. Deze cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 15, 16, 22, 23 april (middagen).

Informatie: Helpdesk DTO 015-2782000 of bekijk onze website, www.dto.tudelft.nl/homecur.htm.

English

Dotpainting

Both on 15th and 22nd of March there will be dot-painting sessions (that means story-telling through the Aboriginal way of painting) in K.v.d.Coppellostraat 4, Delft, starting at about 19.00 hours.

Information: ispdelft@wanadoo.nl

Church

The Sunday-service for international students (of whatever denomination) will again be held in the Raamstraat-church on March 17th ., starting at 11.30 hours. The service will be conducted by Fr. Ben. The theme is: I am now going to open your graves. There will be a social gathering after the service with coffee and tea. Everybody is welcome.

Bible-study

The bible-study will continue its work on March 20th ., at 19.00 hours in K.v.d.Coppellostraat 4. The meeting of the previous week will decide on the theme. Everybody welcome, also newcomers.

Stage

Stage

The LITES2000 Stage & Television Summer School will take place from 15-26 July in Galway city, during the annual Galway Arts Festival. This course which is suitable for all levels of experience, emphasises the practical aspects of stage and screen presentation. Classes and workshops include movement, voice production, improvistion, scene study, acting, rehearsal and performance. The aim is to ensure that the actor%s performance remains central and intact, while playing to a live audience, or coping with cameras, lights, sound etc. Tutors are experienced professional British actors, directors and technicians from theatre, television and film.A practical course all about “getting out there and doing it”.

Information: contact Gerard Reidy (e-mail principal@lites2000.com) or check the website www.lites2000.com

Sta*d

Nieuw

Intermediair: ontslag is een kans!

Technisch Weekblad: o.a. de bouw van het hoogste viaduct ter wereld.

De Ingenieur met een informatica special.

Overzicht vacatures bij organisaties van internationale samenwerking met o.a. informatica, wiskunde en elektrotechniek vacatures.

International Management Traineeship 15 months: ZF Friedrichshafen AG, meer informatie in de map Traineeships en op www.zf-group.de/trainee

Beurs

Jaarlijks stelt de Nederlandse Hartstichting een beurs beschikbaar voor een veelbelovende TU Delft student. Deze beurs bied je de mogelijkheid in de doctoraalfase een onderzoeksstage door te maken in een gerenommeerd onderzoeksinstituut in binnen of buitenland.

De maximale hoogte van de beurs bedraagt 3000 Euro.

De selectie van kandidaten vindt plaats door een commissie bestaande uit hoogleraren van de TU Delft.

Kandidaten die belangstelling hebben voor deze beurs wordt geadviseerd om zich z.s.m. aan te melden bij hetStudentenadviesbureau (contactpersoon: mw.drs G. de Graaf. Hier zijn ook de aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.

Stage

Bij het Sta*d ligt de brochure Studie en Stage in Zuid-Afrika ter inzage. Deze brochure bevat o.a. algemene gegevens over Zuid-Afrika, een overzicht van de huidige stand van zaken in het Zuid-Afrikaanse onderwijs en praktische informatie over het dagelijks leven.

De volgende stageplaatsaanbiedingen liggen ter inzage:

– een stageplaats bij een architectenbureau met vestigingen in Wenen, Luxemburg en Los Angelos (stageduur 6 maanden, aanvangsdatum: z.s.m., vergoeding: is onderhandelbaar);

– twee stageplaatsen in Duitsland op het gebied van marktonderzoek (stageduur: 3%6 maanden, aanvangsdatum: z.s.m., vergoeding 300 Euro per maand + een reiskostenvergoeding uit het Leonardobeurzenbudget van de TU Delft;

– een stageplaats voor een werktuigbouwkunde student (specialisatie: production engineering, constructional techniques) in Duitsland (stageduur: 6 maanden, vergoeding: Leonardobeurs ter hoogte van 960 Euro);

– een stageplaats voor een student informatica/business administration in Duitsland (stageduur: 3%6 maanden, vergoeding Leonardobeurs beginnend bij 540 Euro voor drie maanden en oplopend tot maximaal 960 Euro voor 6 maanden);

– een stageplaats voor een student elektrotechniek (specialisation: software/hardware for microprocessors) in Duitsland (stageduur 6 maanden, vergoeding 300 Euro per maand).

– een stageplaats voor een student werktuigbouwkunde (specialisation: fluid dynamics) in Duitsland (stageduur: 5 maanden, vergoeding 300 Euro per maand).

Informatie: mw. Gerdien de Graaf.

Informatie

Gedetailleerde informatie alsmede aanvraagformulieren over bovengenoemde onderwerpen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: stad@tudelft.nl, internet: www.stad.tudelft.nl en www.tudelft.nl/english

Delta

Inleveren kopij

Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Zuidplantsoen 4).

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.