Education

Derde-geldstroomheffing per januari afgeschaft

De heffing op derde-geldstroominkomsten van faculteiten wordt per 1 januari afgeschaft. Dat staat in de aangepaste financiële kaderstelling, waarmee de universiteitsraad gisteren instemde.

br />
Om het financiële beleid door de raad te loodsen, deed het college van bestuur enkele belangrijke concessies, waaronder afschaffing van de derde-geldstroomheffing. Deze heffing van 7,5 procent leverde het centrale bestuursniveau vorig jaar bijna vier miljoen gulden op. Al een paar jaar bestond er in de u-raad wrevel over deze heffing, omdat die zou leiden tot extra administratie en ontduikingsgedrag. Met name de personeelspartijen drongen erop aan dit systeem te vervangen door een algemene korting op het budget van faculteiten.

Studentenpartij Oras zei ‘verrast’ te zijn door dit voorstel. De partij sprak van een ‘beleidsarme beslissing’ en ‘achter de feiten aanhollen’; het beleid mag volgens Oras niet afgestemd worden op ontduikingsgedrag. Oras was ook verbaasd dat de discussie hierover door de drie personeelspartijen met het college was gevoerd, zonder dat de studentenpartijen en de buiten-universitaire leden daarbij te betrekken.

In de financiële schets heeft het college voorts de geplande investeringen in het onderwijs op het vorig jaar voorziene niveau teruggebracht. In een eerder voorstel was daar wat vanaf gehaald, vooruitlopend op uitkeringen uit het nieuwe studeerbaarheidsfonds van de overheid. Het idee om een fonds te scheppen voor het aantrekken van tophoogleraren uit het buitenland, en hun toerusting, is gesneuveld. De u-raad vond dat het cvb genoeg andere wegen heeft om hierin te voorzien.

Het college houdt wel vast aan de bedragen die het nodig acht voor de uitvoering van het ARTD-technologiebeleid. De u-raad had twijfels of in 1997 al voldoende projecten op gang zouden zijn, maar het college heeft er vertrouwen in dat de inmiddels benoemde themaleiders snel aan de slag gaan.

Eind vorige maand had de u-raad een lange serie amendementen aangenomen, die het cvb dwongen de kaderstelling terug te trekken. Gisteren ging de raad wel unaniem akkoord, al had DB-lid Klooster nog even met de gedachte gespeeld om tegen te stemmen: ,,Ik vind nog steeds dat de raad gemanipuleerd is. Het college moet zijn stukken in het vervolg beter voorbereiden.”(A.d.J./R.M.)

De heffing op derde-geldstroominkomsten van faculteiten wordt per 1 januari afgeschaft. Dat staat in de aangepaste financiële kaderstelling, waarmee de universiteitsraad gisteren instemde.

Om het financiële beleid door de raad te loodsen, deed het college van bestuur enkele belangrijke concessies, waaronder afschaffing van de derde-geldstroomheffing. Deze heffing van 7,5 procent leverde het centrale bestuursniveau vorig jaar bijna vier miljoen gulden op. Al een paar jaar bestond er in de u-raad wrevel over deze heffing, omdat die zou leiden tot extra administratie en ontduikingsgedrag. Met name de personeelspartijen drongen erop aan dit systeem te vervangen door een algemene korting op het budget van faculteiten.

Studentenpartij Oras zei ‘verrast’ te zijn door dit voorstel. De partij sprak van een ‘beleidsarme beslissing’ en ‘achter de feiten aanhollen’; het beleid mag volgens Oras niet afgestemd worden op ontduikingsgedrag. Oras was ook verbaasd dat de discussie hierover door de drie personeelspartijen met het college was gevoerd, zonder dat de studentenpartijen en de buiten-universitaire leden daarbij te betrekken.

In de financiële schets heeft het college voorts de geplande investeringen in het onderwijs op het vorig jaar voorziene niveau teruggebracht. In een eerder voorstel was daar wat vanaf gehaald, vooruitlopend op uitkeringen uit het nieuwe studeerbaarheidsfonds van de overheid. Het idee om een fonds te scheppen voor het aantrekken van tophoogleraren uit het buitenland, en hun toerusting, is gesneuveld. De u-raad vond dat het cvb genoeg andere wegen heeft om hierin te voorzien.

Het college houdt wel vast aan de bedragen die het nodig acht voor de uitvoering van het ARTD-technologiebeleid. De u-raad had twijfels of in 1997 al voldoende projecten op gang zouden zijn, maar het college heeft er vertrouwen in dat de inmiddels benoemde themaleiders snel aan de slag gaan.

Eind vorige maand had de u-raad een lange serie amendementen aangenomen, die het cvb dwongen de kaderstelling terug te trekken. Gisteren ging de raad wel unaniem akkoord, al had DB-lid Klooster nog even met de gedachte gespeeld om tegen te stemmen: ,,Ik vind nog steeds dat de raad gemanipuleerd is. Het college moet zijn stukken in het vervolg beter voorbereiden.”(A.d.J./R.M.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.