Education

Demonstratie tegen Plasterk

Het studentencomité Redt Ons Universitair onderWijs (Rouw) houdt maandag 15 juni in Den Haag een demonstratie tegen de onderfinanciering van de universiteiten. In een manifest wordt onderwijsminister Plasterk opgeroepen geen nieuwe bezuinigingen op te leggen en fors te investeren.

De studenten zijn onder meer bang dat de overheveling van 100 miljoen euro onderzoeksgeld van de eerste naar de tweede geldstroom zal uitpakken als een bezuiniging op het onderwijs.

“Onderzoekers die hun geld niet meer van hun eigen instelling krijgen, maar via NWO, besteden minder tijd aan onderwijs”, zegt woordvoerder Ineke Roeling van Rouw.

“Bovendien zijn jonge onderzoekers vaak minder goed in lesgeven dan oudere docent-onderzoekers voor wie bij de universiteiten minder geld is.”

De studenten willen dat de 100 miljoen euro worden gecompenseerd via de eerstegeldstroom. Daarnaast willen ze een structurele investeringsagenda voor het hoger onderwijs.

Daarnaast signaleren ze dat sinds de jaren 90 de overheidsfinanciering van hbo en universiteiten daalt ten opzichte van het aantal studenten die worden opgeleid. Tussen 1995 en 2007 steeg het aantal studenten met 20 procent, terwijl de rijksbijdrage met slechts 4 procent groeide.

Ook in de OESO-cijfers zakt Nederland volgens Rouw. Nederland besteedt 5 procent van het nationale inkomen aan onderwijs, waar ander landen op 6 procent zitten.

De protestactie begint maandag om 14.30 uur op Den Haag CS. Van daar wordt gelopen naar het Plein, waar om 16.00 uur het manifest wordt aangeboden aan de minister. 

Naam: Johan Wolmarans
Nationaliteit:
Zuid-Afrikaanse
Leeftijd:
27 Jaar
Promotor:
Prof.dr. Bram Ferreira en dr.ir. Henk Polinder (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)
Onderwerp:
Ontwikkeling van geïntegreerde fout tolerante permanent magneetmotor en vermogenselektronica voor luchtvaart toepassing.
Tussenstand:
Halverwege

De studenten zijn onder meer bang dat de overheveling van 100 miljoen euro onderzoeksgeld van de eerste naar de tweede geldstroom zal uitpakken als een bezuiniging op het onderwijs.

“Onderzoekers die hun geld niet meer van hun eigen instelling krijgen, maar via NWO, besteden minder tijd aan onderwijs”, zegt woordvoerder Ineke Roeling van Rouw.

“Bovendien zijn jonge onderzoekers vaak minder goed in lesgeven dan oudere docent-onderzoekers voor wie bij de universiteiten minder geld is.”

De studenten willen dat de 100 miljoen euro wordt gecompenseerd via de eerste geldstroom. Daarnaast willen ze een structurele investeringsagenda voor het hoger onderwijs.

Daarnaast signaleren ze dat sinds de jaren 90 de overheidsfinanciering van hbo en universiteiten daalt ten opzichte van het aantal studenten die worden opgeleid. Tussen 1995 en 2007 steeg het aantal studenten met 20 procent, terwijl de rijksbijdrage met slechts 4 procent groeide.

Ook in de OESO-cijfers zakt Nederland volgens Rouw. Nederland besteedt 5 procent van het nationale inkomen aan onderwijs, waar ander landen op 6 procent zitten.

De protestactie begint maandag om 14.30 uur op Den Haag CS. Van daar wordt gelopen naar het Plein, waar om 16.00 uur het manifest wordt aangeboden aan de minister. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.