Opinion

Delta is springlevend

Als een zeer gewaardeerde columnist van je blad een opiniestuk stuurt getiteld ‘Mijn Delta is dood’, dan veer je als hoofdredacteur ongemakkelijk op.

Gelukkig heeft Dap Hartmann hart voor Delta, dus ik ben hem dankbaar voor het starten van de discussie.


Dap vindt dat een universiteitsblad informatief, actueel en kritisch moet zijn, en mist deze doelen in de nieuwe formule. Ik ben het eens met die doelen, en we halen ze nog steeds. Alleen maakt zijn ingezonden brief duidelijk dat de opzet van de nieuwe Delta, waarin we zijn getransformeerd van universiteitskrant naar universiteitsmedium, niet bij iedereen duidelijk is overgekomen.


Toen we de vernieuwde Delta in september 2012 lanceerden, hebben we bewust de keuze gemaakt om de actualiteit te verschuiven naar onze website, die zich er meer voor leent dan een wekelijkse krant of tweewekelijks magazine, en de achtergronden in het papieren blad te zetten.


Die nieuwsonderwerpen die Dap zegt te missen, staan op www.delta.tudelft.nl. En omdat we beseffen dat niet iedereen regelmatig de website zal bezoeken, hebben we een iPhone app ontwikkeld en versturen we een wekelijkse e-mail nieuwsbrief waar je je via onze homepage op kunt abonneren. En we willen ruimte maken voor meer nieuwsberichten in het blad.


Dat de artikelen in het magazine een hoog Libelle-gehalte zouden hebben is flauwe retoriek. We hebben als blad een uiteenlopende doelgroep te bedienen (wetenschappers, studenten, medewerkers van de universiteitsdienst). We bieden daarom een mix van artikelen aan zodat iedereen er iets van zijn of haar gading in kan vinden. En in die artikelen is het echt niet altijd mooi weer in Delft. Ook stoort Dap zich aan het – in zijn ogen – onregelmatige verschijnen van Delta. Aan de regelmatigheid is niets veranderd. We komen altijd op maandag uit, tenzij er een feestdag of vakantie in de weg zit. Wel merken we op dat de vindbaarheid en herkenbaarheid van Delta problematisch is. Het is niet in ieder faculteit even duidelijk waar je ons kunt vinden. En niet iedereen herkent het nieuwe blad als Delta. We werken er hard aan dat te verbeteren.


We maken Delta voor onze lezers. Daarom horen we graag wat je van het blad vindt, positief en negatief, over inhoud en vindbaarheid. Laat het ons weten via ingezonden brieven, twitter, facebook, postduif, of gewoon live in een gesprek. Dan houden we Delta springlevend.


Frank Nuijens, hoofdredacteur


Je kunt ons bereiken op delta@tudelft.nl of op Twitter @tudelta.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.