Science

Delftse Vici-winnaar wil batterijen verbeteren

Waarom doen batterijen niet wat ze beloven? TU-onderzoeker Marnix Wagemaker krijgt een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro om dat uit te zoeken.

Batterijen hebben vaak minder capaciteit dan de theorie voorspelt. (Foto: John Cameron / Unsplash)

De opslagcapaciteit van de huidige generatie batterijen is veel kleiner dan de theorie voorspelt. Dr.ir. Marnix Wagemaker (TNW) krijgt van NWO een beurs van 1,5 miljoen euro, met daarbovenop 250 duizend euro van verschillende bedrijven, om uit te zoeken waarom dat zo is. Wagemaker gebruikt experimentele technieken om de complexe processen in batterijen te ontrafelen, zoals bijvoorbeeld neutronenstraling. Hij wil informatie over atomaire processen en processen op grotere schaal combineren en zo een model ontwerpen dat kan voorspellen waar het ‘probleem’ van de batterijen zit. De onderzoeker hoopt dat die kennis van pas komt bij de ontwikkeling van betere batterijen.


Wagemaker is de enige Delftse van 35 onderzoekers die dit jaar een Vici-beurs krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Er kwamen 233 aanvragen binnen, waarvan er dus bijna tweehonderd moesten afvallen. Beurzen werden vergeven in verschillende wetenschappelijke disciplines. Zo krijgt een onderzoeker van de UvA een beurs voor zijn historische onderzoek naar het begrip vluchteling en krijgt een onderzoeker van Nikhef een Vici voor onderzoek naar zwarte gaten met zwaartekrachtgolven.


Vooral de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdams Medisch Centrum hebben samen veel beurzen in de wacht gesleept: tien van de 35. De Vici-beurzen horen bij de Vernieuwingsimpuls, een reeks beurzen voor wetenschappers op verschillende momenten van hun carrière. De Vici-financiering is bedoeld voor zeer ervaren, vernieuwende onderzoekers die bovendien “als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren”, aldus NWO. De Vici-beurzen komen na de Veni- en Vidi-beurzen. Ze ontlenen hun naam aan het bericht dat Julius Caesar na een gewonnen veldslag aan de senaat van Rome stuurde: veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).


Wagemaker deed het alle drie. In 2004 kreeg hij een Veni- en in 2007 een Vidi-subsidie.


Nora de Vries, Bas Belleman (HOP)

Stagiair Nora de Vries

Do you have a question or comment about this article?

n.l.devries@tudelft.nl

Comments are closed.