Education

Delftse commissie moet ‘gedonder’ voorkomen

De TU Delft gaat een commissie instellen die wetenschappers adviseert hoe zij integer kunnen samenwerken met het bedrijfsleven. Dat scheelt een hoop gedonder voorkomen, verwacht collegevoorzitter Van den Berg.


Van den Berg wordt uitgebreid geïnterviewd in universiteitskrant Delta, naar aanleiding van een kritische publicatie in NRC Handelsblad over nevenwerkzaamheden van bestuurders en hoogleraren en mogelijke belangenverstrengeling.Volgens Van den Berg zitten universiteiten in een lastige situatie. Van het kabinet moeten ze meer ondernemerschap tonen en hun kennis valoriseren, maar tegelijkertijd mag samenwerking met het bedrijfsleven niet tot belangenverstrengeling leiden. Bij zulke samenwerkingen “krijg je natuurlijk altijd situaties waar de universiteit ophoudt en het bedrijf begint”, zegt collegevoorzitter Van den Berg.In het NRC-artikel wordt ook melding gemaakt van een bedrijfje dat mogelijk voordeel had van het feit dat een van zijn aandeelhouders rector magnificus Luyben is. Volgens Van den Berg was er niets aan de hand, maar in de toekomst wil hij over dergelijke zaken “geen gedonder” meer krijgen. Om die reden is een commissie in het leven geroepen die wetenschappers per geval kan adviseren over valorisatie. De commissie zal bestaan uit iemand uit het bedrijfsleven, een rechter en een wetenschapper. Wetenschappers zijn vrij om advies te vragen, “maar iedereen die een beetje hersens heeft zal die commissie zeker weten te vinden. En de meeste mensen hebben hier hersens, dus ik verwacht dat daar heel veel mensen naar toe gaan die in zo’n situatie zitten”, aldus de collegevoorzitter.Een aanscherping van bestaande integriteitscodes acht hij niet nodig. De nieuwe commissie is volgens hem bedoeld om individuele gevallen te beoordelen en niet “om in painful exercitie te gaan met eindeloos weer nieuwe regeltjes”. Geïnteresseerde collega-universiteiten mogen zich in Delft melden.Van den Berg wil ook de richtlijnen voor nevenfuncties onder de loep nemen. Maar hij vindt nog altijd dat bijbanen niet gemeld hoeven worden als ze voor de universiteit niet van belang zijn en niet in werktijd worden vervuld. “Als iemand als nevenfunctie in zijn vrije tijd voorzitter is van tuinenclub x, y of z in stad x, y of z, is dat misschien wat minder relevant voor de TU Delft.”

Vandaag werd duidelijk dat Terpstra per direct overstapt van de HBO-raad naar de door schandalen geplaagde hogeschool. Zijn salaris zal exact hetzelfde zijn als bij de HBO-raad: 150 duizend euro per jaar. “Hij krijgt geen auto, geen televisie in de auto en ook geen chauffeur erbij”, onderstreept zijn woordvoerder.

Vertrekken
Terpstra wil bij Inholland zo snel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en het vertrouwen herstellen. De afspraak is dat hij hooguit één jaar blijft en dan weer opstapt. De andere twee bestuursleden van Inholland zullen vertrekken. Daarover spreken zij nu in het bijzijn van advocaten met de raad van toezicht. Pas geleden had de raad van toezicht nog een brief aan de medewerkers gestuurd waarin het volle vertrouwen in de huidige bestuursleden werd uitgesproken.

Toezicht
De raad van toezicht van Inholland wil ook zijn eigen functioneren tegen het licht houden. Een extern bureau zal advies uitbrengen over het ‘gewenste profiel’ van de raad. In de loop van 2011 zullen de adviezen worden opgevolgd.

Opvolger Terpstra
Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht zal tijdelijk het voorzitterschap van de HBO-raad op zich nemen. Zij was de vice-voorzitter van het bestuur. Maar een voorzitter van een hogeschool mag eigenlijk niet tegelijkertijd voorzitter van de HBO-raad zijn, zegt een woordvoerder van de HBO-raad. Er moet dus een opvolger voor Terpstra gevonden worden.

Bestuurscrisis Inholland
Inholland belandde in een bestuurscrisis toen bleek dat bij de opleiding media & entertainment management te gemakkelijk diploma’s waren verstrekt. Vorige maand stapte Geert Dales op als bestuursvoorzitter vanwege ‘een verschil van inzicht over de bestuursstijl’ met zijn medebestuurders. Momenteel doet de onderwijsinspectie onderzoek naar declaraties en financiële onregelmatigheden bij Inholland.

Zijlstra
Staatssecretaris Zijlstra vindt de overstap goed nieuws: “Ik vertrouw erop dat Terpstra snel orde op zaken stelt, want Inholland is te lang negatief in het nieuws geweest. Het onderwijs moet weer centraal staan. De studenten en docenten van Inholland verdienen een goede leiding, zonder allerlei gedoe.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.